Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 57000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 57 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 874 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 210 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 977 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 265 zł
Zaliczka na podatek 5 102 zł
Całość - kwota brutto 80 677 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 677,00 7 874,08 1 210,16 1 976,59 6 265,46 69 366,00 5 102,00 58 248,71
Luty 80 677,00 7 874,08 1 210,16 1 976,59 6 265,46 69 366,00 7 912,00 55 438,71
Marzec 80 677,00 1 591,46 244,58 1 976,59 6 917,79 76 614,00 17 599,00 52 347,58
Kwiecień 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Maj 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Czerwiec 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Lipiec 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Sierpień 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Wrzesień 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Październik 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Listopad 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Grudzień 80 677,00 0,00 0,00 1 976,59 7 083,04 78 450,00 18 021,00 53 596,37
Rocznie 968 124,00 17 339,62 2 664,90 23 719,08 83 196,07 921 396,00 192 802,00 648 402,33
Wynagrodzenie pracownika 80 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 874 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 347 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 977 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 97 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 677,00 7 874,08 5 244,01 1 347,31 2 057,27 97 199,67 zł
Luty 80 677,00 7 874,08 5 244,01 1 347,31 2 057,27 97 199,67 zł
Marzec 80 677,00 1 591,46 1 059,88 1 347,31 2 057,27 86 732,92 zł
Kwiecień 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Maj 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Czerwiec 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Lipiec 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Sierpień 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Wrzesień 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Październik 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Listopad 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Grudzień 80 677,00 0,00 0,00 1 347,31 2 057,27 84 081,58 zł
Rocznie 968 124,00 17 339,62 11 547,90 16 167,72 24 687,24 1 037 866,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 677 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 249 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 249 zł netto poniesie łączny koszt równy 97 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 57000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 57 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 132 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 025 zł
Zaliczka na podatek 3 916 zł
Całość - kwota brutto 75 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 75 435,00 7 362,46 1 131,53 0,00 6 024,69 53 553,00 3 916,00 57 000,32
Luty 75 435,00 7 362,46 1 131,53 0,00 6 024,69 53 553,00 3 916,00 57 000,32
Marzec 75 435,00 2 614,70 401,84 0,00 6 517,66 57 935,00 4 237,00 61 663,80
Kwiecień 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Maj 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Czerwiec 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Lipiec 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Sierpień 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Wrzesień 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Październik 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Listopad 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Grudzień 75 435,00 0,00 0,00 0,00 6 789,15 60 348,00 4 413,00 64 232,85
Rocznie 905 220,00 17 339,62 2 664,90 0,00 79 669,39 708 173,00 51 786,00 753 760,09
Wynagrodzenie pracownika 75 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 903 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 848 zł
FGŚP 75 zł
Cała kwota 89 624 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 75 435,00 7 362,46 4 903,28 0,00 1 923,60 89 624,34 zł
Luty 75 435,00 7 362,46 4 903,28 0,00 1 923,60 89 624,34 zł
Marzec 75 435,00 2 614,70 1 741,34 0,00 1 923,60 81 714,64 zł
Kwiecień 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Maj 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Czerwiec 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Lipiec 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Sierpień 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Wrzesień 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Październik 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Listopad 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Grudzień 75 435,00 0,00 0,00 0,00 1 923,60 77 358,60 zł
Rocznie 905 220,00 17 339,62 11 547,90 0,00 23 083,20 957 190,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 75 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 89 624 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 57000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 57 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 972 zł
Całość - kwota brutto 65 972 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Luty 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Marzec 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Kwiecień 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Maj 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Czerwiec 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Lipiec 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Sierpień 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Wrzesień 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Październik 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Listopad 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Grudzień 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 778,00 8 972,00 57 000,00
Rocznie 791 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 336,00 107 664,00 684 000,00
Wynagrodzenie pracownika 65 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 65 972 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Luty 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Marzec 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Kwiecień 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Maj 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Czerwiec 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Lipiec 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Sierpień 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Wrzesień 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Październik 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Listopad 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Grudzień 65 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 972,00 zł
Rocznie 791 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 65 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 65 972 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 57000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 57 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 48 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 19 755 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 68 687 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 68 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 755,00 0,00 48 932,00
Luty 68 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 555,00 0,00 47 132,00
Marzec 68 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 555,00 0,00 47 132,00
Kwiecień 68 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 555,00 0,00 47 132,00
Maj 68 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 555,00 0,00 47 132,00
Czerwiec 68 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 555,00 0,00 47 132,00
Lipiec 68 687,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 470,00 0,00 46 953,41
Sierpień 68 687,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 470,00 0,00 46 953,41
Wrzesień 68 687,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 470,00 0,00 46 953,41
Październik 68 687,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 470,00 0,00 46 953,41
Listopad 68 687,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 470,00 0,00 46 953,41
Grudzień 68 687,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 470,00 0,00 46 953,41
Rocznie 824 244,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 256 350,00 0,00 566 312,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 68 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 932 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.