Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 53000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 53 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 838 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 826 zł
Zaliczka na podatek 7 438 zł
Całość - kwota brutto 75 014 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 75 014,00 7 321,37 1 125,21 1 837,84 5 825,66 64 480,00 7 438,00 51 465,92
Luty 75 014,00 7 321,37 1 125,21 1 837,84 5 825,66 64 480,00 9 230,00 49 673,92
Marzec 75 014,00 5 662,94 870,33 1 837,84 5 997,86 66 393,00 21 246,00 39 399,03
Kwiecień 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Maj 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Czerwiec 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Lipiec 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Sierpień 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Wrzesień 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Październik 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Listopad 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Grudzień 75 014,00 0,00 0,00 1 837,84 6 585,85 72 926,00 23 336,00 43 254,31
Rocznie 900 168,00 20 305,68 3 120,75 22 054,08 76 921,83 851 687,00 171 014,00 529 827,66
Wynagrodzenie pracownika 75 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 876 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 253 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 838 zł
FGŚP 75 zł
Cała kwota 90 377 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 75 014,00 7 321,37 4 875,91 1 252,73 1 912,85 90 376,86 zł
Luty 75 014,00 7 321,37 4 875,91 1 252,73 1 912,85 90 376,86 zł
Marzec 75 014,00 5 662,94 3 771,43 1 252,73 1 912,85 87 613,95 zł
Kwiecień 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Maj 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Czerwiec 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Lipiec 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Sierpień 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Wrzesień 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Październik 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Listopad 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Grudzień 75 014,00 0,00 0,00 1 252,73 1 912,85 78 179,58 zł
Rocznie 900 168,00 20 305,68 13 523,25 15 032,76 22 954,20 971 983,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 75 014 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 466 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 466 zł netto poniesie łączny koszt równy 90 377 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 53000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 53 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 846 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 052 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 602 zł
Zaliczka na podatek 5 976 zł
Całość - kwota brutto 70 145 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 145,00 6 846,15 1 052,18 0,00 5 602,20 49 797,00 5 976,00 50 668,83
Luty 70 145,00 6 846,15 1 052,18 0,00 5 602,20 49 797,00 5 976,00 50 668,83
Marzec 70 145,00 6 613,38 1 016,39 0,00 5 626,37 50 012,00 6 001,00 50 887,42
Kwiecień 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Maj 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Czerwiec 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Lipiec 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Sierpień 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Wrzesień 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Październik 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Listopad 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Grudzień 70 145,00 0,00 0,00 0,00 6 313,05 56 116,00 6 734,00 57 098,03
Rocznie 841 740,00 20 305,68 3 120,75 0,00 73 648,22 654 650,00 4 910,00 666 107,35
Wynagrodzenie pracownika 70 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 846 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 559 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 719 zł
FGŚP 70 zł
Cała kwota 83 339 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 145,00 6 846,15 4 559,43 0,00 1 788,70 83 339,28 zł
Luty 70 145,00 6 846,15 4 559,43 0,00 1 788,70 83 339,28 zł
Marzec 70 145,00 6 613,38 4 404,39 0,00 1 788,70 82 951,47 zł
Kwiecień 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Maj 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Czerwiec 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Lipiec 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Sierpień 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Wrzesień 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Październik 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Listopad 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Grudzień 70 145,00 0,00 0,00 0,00 1 788,70 71 933,70 zł
Rocznie 841 740,00 20 305,68 13 523,25 0,00 21 464,40 897 033,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 70 145 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 669 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 669 zł netto poniesie łączny koszt równy 83 339 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 53000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 53 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 343 zł
Całość - kwota brutto 61 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Luty 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Marzec 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Kwiecień 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Maj 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Czerwiec 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Lipiec 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Sierpień 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Wrzesień 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Październik 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Listopad 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Grudzień 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 8 343,00 53 000,00
Rocznie 736 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 888,00 100 116,00 636 000,00
Wynagrodzenie pracownika 61 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 61 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Luty 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Marzec 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Kwiecień 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Maj 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Czerwiec 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Lipiec 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Sierpień 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Wrzesień 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Październik 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Listopad 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Grudzień 61 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 343,00 zł
Rocznie 736 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 53000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 53 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 748 zł
Zaliczka na podatek 18 212 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 63 867 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 63 867,00 0,00 0,00 0,00 5 748,03 0,00 18 212,00 0,00 39 906,97
Luty 63 867,00 0,00 0,00 0,00 5 748,03 0,00 20 012,00 0,00 38 106,97
Marzec 63 867,00 0,00 0,00 0,00 5 748,03 0,00 20 012,00 0,00 38 106,97
Kwiecień 63 867,00 0,00 0,00 0,00 5 748,03 0,00 20 012,00 0,00 38 106,97
Maj 63 867,00 0,00 0,00 0,00 5 748,03 0,00 20 012,00 0,00 38 106,97
Czerwiec 63 867,00 0,00 0,00 0,00 5 748,03 0,00 20 012,00 0,00 38 106,97
Lipiec 63 867,00 176,27 72,24 0,00 5 748,03 15,08 19 928,00 0,00 37 927,38
Sierpień 63 867,00 176,27 72,24 0,00 5 748,03 15,08 19 928,00 0,00 37 927,38
Wrzesień 63 867,00 176,27 72,24 0,00 5 748,03 15,08 19 928,00 0,00 37 927,38
Październik 63 867,00 176,27 72,24 0,00 5 748,03 15,08 19 928,00 0,00 37 927,38
Listopad 63 867,00 176,27 72,24 0,00 5 748,03 15,08 19 928,00 0,00 37 927,38
Grudzień 63 867,00 176,27 72,24 0,00 5 748,03 15,08 19 928,00 0,00 37 927,38
Rocznie 766 404,00 1 057,62 433,44 0,00 68 976,36 0,00 237 840,00 0,00 458 006,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 907 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.