Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 53000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 53 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 795 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 299 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 116 zł
Zaliczka na podatek 5 158 zł
Całość - kwota brutto 53 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 000,00 5 172,80 795,00 1 298,50 4 116,03 45 484,00 5 158,00 36 459,67
Luty 53 000,00 5 172,80 795,00 1 298,50 4 116,03 45 484,00 5 158,00 36 459,67
Marzec 53 000,00 5 172,80 795,00 1 298,50 4 116,03 45 484,00 8 448,00 33 169,67
Kwiecień 53 000,00 4 787,28 735,75 1 298,50 4 156,06 45 928,00 14 697,00 27 325,41
Maj 53 000,00 0,00 0,00 1 298,50 4 653,14 51 452,00 16 465,00 30 583,36
Czerwiec 53 000,00 0,00 0,00 1 298,50 4 653,14 51 452,00 16 465,00 30 583,36
Lipiec 53 000,00 0,00 0,00 1 298,50 4 653,14 51 452,00 16 465,00 30 583,36
Sierpień 53 000,00 0,00 0,00 1 298,50 4 653,14 51 452,00 16 465,00 30 583,36
Wrzesień 53 000,00 0,00 0,00 1 298,50 4 653,14 51 452,00 16 465,00 30 583,36
Październik 53 000,00 0,00 0,00 1 298,50 4 653,14 51 452,00 16 465,00 30 583,36
Listopad 53 000,00 0,00 0,00 1 298,50 4 653,14 51 452,00 16 465,00 30 583,36
Grudzień 53 000,00 0,00 0,00 1 298,50 4 653,14 51 452,00 16 465,00 30 583,36
Rocznie 636 000,00 20 305,68 3 120,75 15 582,00 53 729,27 593 996,00 111 453,00 378 081,30
Wynagrodzenie pracownika 53 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 445 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 885 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 299 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 63 854 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 000,00 5 172,80 3 445,00 885,10 1 351,50 63 854,40 zł
Luty 53 000,00 5 172,80 3 445,00 885,10 1 351,50 63 854,40 zł
Marzec 53 000,00 5 172,80 3 445,00 885,10 1 351,50 63 854,40 zł
Kwiecień 53 000,00 4 787,28 3 188,25 885,10 1 351,50 63 212,13 zł
Maj 53 000,00 0,00 0,00 885,10 1 351,50 55 236,60 zł
Czerwiec 53 000,00 0,00 0,00 885,10 1 351,50 55 236,60 zł
Lipiec 53 000,00 0,00 0,00 885,10 1 351,50 55 236,60 zł
Sierpień 53 000,00 0,00 0,00 885,10 1 351,50 55 236,60 zł
Wrzesień 53 000,00 0,00 0,00 885,10 1 351,50 55 236,60 zł
Październik 53 000,00 0,00 0,00 885,10 1 351,50 55 236,60 zł
Listopad 53 000,00 0,00 0,00 885,10 1 351,50 55 236,60 zł
Grudzień 53 000,00 0,00 0,00 885,10 1 351,50 55 236,60 zł
Rocznie 636 000,00 20 305,68 13 523,25 10 621,20 16 218,00 696 668,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 53 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 63 854 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 53000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 53 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 795 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 233 zł
Zaliczka na podatek 4 515 zł
Całość - kwota brutto 53 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 000,00 5 172,80 795,00 0,00 4 232,90 37 626,00 4 515,00 38 284,18
Luty 53 000,00 5 172,80 795,00 0,00 4 232,90 37 626,00 4 515,00 38 284,18
Marzec 53 000,00 5 172,80 795,00 0,00 4 232,90 37 626,00 4 515,00 38 284,18
Kwiecień 53 000,00 4 787,28 735,75 0,00 4 272,93 37 982,00 4 558,00 38 646,20
Maj 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 42 400,00 5 088,00 43 142,00
Czerwiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 42 400,00 5 088,00 43 142,00
Lipiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 42 400,00 5 088,00 43 142,00
Sierpień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 42 400,00 5 088,00 43 142,00
Wrzesień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 42 400,00 5 088,00 43 142,00
Październik 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 42 400,00 5 088,00 43 142,00
Listopad 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 42 400,00 5 088,00 43 142,00
Grudzień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 42 400,00 5 088,00 43 142,00
Rocznie 636 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 55 131,63 490 060,00 3 675,00 498 634,74
Wynagrodzenie pracownika 53 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 445 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 299 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 62 969 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 000,00 5 172,80 3 445,00 0,00 1 351,50 62 969,30 zł
Luty 53 000,00 5 172,80 3 445,00 0,00 1 351,50 62 969,30 zł
Marzec 53 000,00 5 172,80 3 445,00 0,00 1 351,50 62 969,30 zł
Kwiecień 53 000,00 4 787,28 3 188,25 0,00 1 351,50 62 327,03 zł
Maj 53 000,00 0,00 0,00 0,00 1 351,50 54 351,50 zł
Czerwiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 1 351,50 54 351,50 zł
Lipiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 1 351,50 54 351,50 zł
Sierpień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 1 351,50 54 351,50 zł
Wrzesień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 1 351,50 54 351,50 zł
Październik 53 000,00 0,00 0,00 0,00 1 351,50 54 351,50 zł
Listopad 53 000,00 0,00 0,00 0,00 1 351,50 54 351,50 zł
Grudzień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 1 351,50 54 351,50 zł
Rocznie 636 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 218,00 686 046,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 53 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 284 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 62 969 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 53000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 53 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 208 zł
Całość - kwota brutto 53 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Luty 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Marzec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Kwiecień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Maj 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Czerwiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Lipiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Sierpień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Wrzesień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Październik 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Listopad 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Grudzień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 7 208,00 45 792,00
Rocznie 636 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 800,00 86 496,00 549 504,00
Wynagrodzenie pracownika 53 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 53 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Luty 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Marzec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Kwiecień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Maj 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Czerwiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Lipiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Sierpień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Wrzesień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Październik 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Listopad 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Grudzień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 zł
Rocznie 636 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 53 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 792 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 53 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 53000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 53 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 770 zł
Zaliczka na podatek 14 735 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 53 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 0,00 14 735,00 0,00 33 495,00
Luty 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 0,00 16 535,00 0,00 31 695,00
Marzec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 0,00 16 535,00 0,00 31 695,00
Kwiecień 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 0,00 16 535,00 0,00 31 695,00
Maj 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 0,00 16 535,00 0,00 31 695,00
Czerwiec 53 000,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 0,00 16 535,00 0,00 31 695,00
Lipiec 53 000,00 176,27 72,24 0,00 4 770,00 15,08 16 451,00 0,00 31 515,41
Sierpień 53 000,00 176,27 72,24 0,00 4 770,00 15,08 16 451,00 0,00 31 515,41
Wrzesień 53 000,00 176,27 72,24 0,00 4 770,00 15,08 16 451,00 0,00 31 515,41
Październik 53 000,00 176,27 72,24 0,00 4 770,00 15,08 16 451,00 0,00 31 515,41
Listopad 53 000,00 176,27 72,24 0,00 4 770,00 15,08 16 451,00 0,00 31 515,41
Grudzień 53 000,00 176,27 72,24 0,00 4 770,00 15,08 16 451,00 0,00 31 515,41
Rocznie 636 000,00 1 057,62 433,44 0,00 57 240,00 0,00 196 116,00 0,00 381 062,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 53 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 495 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.