Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 45000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 45 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 006 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 675 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 103 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 495 zł
Zaliczka na podatek 4 330 zł
Całość - kwota brutto 45 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 000,00 4 392,00 675,00 1 102,50 3 494,75 38 581,00 4 330,00 31 005,75
Luty 45 000,00 4 392,00 675,00 1 102,50 3 494,75 38 581,00 4 330,00 31 005,75
Marzec 45 000,00 4 392,00 675,00 1 102,50 3 494,75 38 581,00 4 330,00 31 005,75
Kwiecień 45 000,00 4 392,00 675,00 1 102,50 3 494,75 38 581,00 11 195,00 24 140,75
Maj 45 000,00 2 737,68 420,75 1 102,50 3 666,52 40 489,00 12 956,00 24 116,55
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 1 102,50 3 950,78 43 648,00 13 967,00 25 979,72
Lipiec 45 000,00 0,00 0,00 1 102,50 3 950,78 43 648,00 13 967,00 25 979,72
Sierpień 45 000,00 0,00 0,00 1 102,50 3 950,78 43 648,00 13 967,00 25 979,72
Wrzesień 45 000,00 0,00 0,00 1 102,50 3 950,78 43 648,00 13 967,00 25 979,72
Październik 45 000,00 0,00 0,00 1 102,50 3 950,78 43 648,00 13 967,00 25 979,72
Listopad 45 000,00 0,00 0,00 1 102,50 3 950,78 43 648,00 13 967,00 25 979,72
Grudzień 45 000,00 0,00 0,00 1 102,50 3 950,78 43 648,00 13 967,00 25 979,72
Rocznie 540 000,00 20 305,68 3 120,75 13 230,00 45 300,98 500 349,00 89 614,00 323 132,59
Wynagrodzenie pracownika 45 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 925 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 752 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 103 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 54 216 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 000,00 4 392,00 2 925,00 751,50 1 147,50 54 216,00 zł
Luty 45 000,00 4 392,00 2 925,00 751,50 1 147,50 54 216,00 zł
Marzec 45 000,00 4 392,00 2 925,00 751,50 1 147,50 54 216,00 zł
Kwiecień 45 000,00 4 392,00 2 925,00 751,50 1 147,50 54 216,00 zł
Maj 45 000,00 2 737,68 1 823,25 751,50 1 147,50 51 459,93 zł
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 751,50 1 147,50 46 899,00 zł
Lipiec 45 000,00 0,00 0,00 751,50 1 147,50 46 899,00 zł
Sierpień 45 000,00 0,00 0,00 751,50 1 147,50 46 899,00 zł
Wrzesień 45 000,00 0,00 0,00 751,50 1 147,50 46 899,00 zł
Październik 45 000,00 0,00 0,00 751,50 1 147,50 46 899,00 zł
Listopad 45 000,00 0,00 0,00 751,50 1 147,50 46 899,00 zł
Grudzień 45 000,00 0,00 0,00 751,50 1 147,50 46 899,00 zł
Rocznie 540 000,00 20 305,68 13 523,25 9 018,00 13 770,00 596 616,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 45 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 006 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 54 216 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 45000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 45 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 675 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 594 zł
Zaliczka na podatek 3 834 zł
Całość - kwota brutto 45 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 593,97 31 946,00 3 834,00 32 505,51
Luty 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 593,97 31 946,00 3 834,00 32 505,51
Marzec 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 593,97 31 946,00 3 834,00 32 505,51
Kwiecień 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 593,97 31 946,00 3 834,00 32 505,51
Maj 45 000,00 2 737,68 420,75 0,00 3 765,74 33 473,00 4 017,00 34 059,07
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Lipiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Sierpień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Wrzesień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Październik 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Listopad 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Grudzień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Rocznie 540 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 46 491,62 413 257,00 3 101,00 420 491,11
Wynagrodzenie pracownika 45 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 925 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 103 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,50 53 464,50 zł
Luty 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,50 53 464,50 zł
Marzec 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,50 53 464,50 zł
Kwiecień 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,50 53 464,50 zł
Maj 45 000,00 2 737,68 1 823,25 0,00 1 147,50 50 708,43 zł
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Lipiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Sierpień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Wrzesień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Październik 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Listopad 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Grudzień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Rocznie 540 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 770,00 587 598,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 45 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 506 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 53 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 45000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 45 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 120 zł
Całość - kwota brutto 45 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Luty 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Marzec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Kwiecień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Maj 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Lipiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Sierpień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Wrzesień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Październik 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Listopad 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Grudzień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Rocznie 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 000,00 73 440,00 466 560,00
Wynagrodzenie pracownika 45 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 45 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Luty 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Marzec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Kwiecień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Maj 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Lipiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Sierpień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Wrzesień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Październik 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Listopad 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Grudzień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł
Rocznie 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 45 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 45000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 45 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 050 zł
Zaliczka na podatek 12 175 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 45 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 0,00 12 175,00 0,00 28 775,00
Luty 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 0,00 13 975,00 0,00 26 975,00
Marzec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 0,00 13 975,00 0,00 26 975,00
Kwiecień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 0,00 13 975,00 0,00 26 975,00
Maj 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 0,00 13 975,00 0,00 26 975,00
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 0,00 13 975,00 0,00 26 975,00
Lipiec 45 000,00 176,27 72,24 0,00 4 050,00 15,08 13 891,00 0,00 26 795,41
Sierpień 45 000,00 176,27 72,24 0,00 4 050,00 15,08 13 891,00 0,00 26 795,41
Wrzesień 45 000,00 176,27 72,24 0,00 4 050,00 15,08 13 891,00 0,00 26 795,41
Październik 45 000,00 176,27 72,24 0,00 4 050,00 15,08 13 891,00 0,00 26 795,41
Listopad 45 000,00 176,27 72,24 0,00 4 050,00 15,08 13 891,00 0,00 26 795,41
Grudzień 45 000,00 176,27 72,24 0,00 4 050,00 15,08 13 891,00 0,00 26 795,41
Rocznie 540 000,00 1 057,62 433,44 0,00 48 600,00 0,00 165 396,00 0,00 324 422,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 45 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 775 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.