Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 44000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 44 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 325 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 660 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 078 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 417 zł
Zaliczka na podatek 4 226 zł
Całość - kwota brutto 44 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 000,00 4 294,40 660,00 1 078,00 3 417,08 37 718,00 4 226,00 30 324,52
Luty 44 000,00 4 294,40 660,00 1 078,00 3 417,08 37 718,00 4 226,00 30 324,52
Marzec 44 000,00 4 294,40 660,00 1 078,00 3 417,08 37 718,00 4 226,00 30 324,52
Kwiecień 44 000,00 4 294,40 660,00 1 078,00 3 417,08 37 718,00 10 401,00 24 149,52
Maj 44 000,00 3 128,08 480,75 1 078,00 3 538,19 39 063,00 12 500,00 23 274,98
Czerwiec 44 000,00 0,00 0,00 1 078,00 3 862,98 42 672,00 13 655,00 25 404,02
Lipiec 44 000,00 0,00 0,00 1 078,00 3 862,98 42 672,00 13 655,00 25 404,02
Sierpień 44 000,00 0,00 0,00 1 078,00 3 862,98 42 672,00 13 655,00 25 404,02
Wrzesień 44 000,00 0,00 0,00 1 078,00 3 862,98 42 672,00 13 655,00 25 404,02
Październik 44 000,00 0,00 0,00 1 078,00 3 862,98 42 672,00 13 655,00 25 404,02
Listopad 44 000,00 0,00 0,00 1 078,00 3 862,98 42 672,00 13 655,00 25 404,02
Grudzień 44 000,00 0,00 0,00 1 078,00 3 862,98 42 672,00 13 655,00 25 404,02
Rocznie 528 000,00 20 305,68 3 120,75 12 936,00 44 247,37 488 639,00 86 916,00 316 226,20
Wynagrodzenie pracownika 44 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 860 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 735 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 078 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 53 011 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 000,00 4 294,40 2 860,00 734,80 1 122,00 53 011,20 zł
Luty 44 000,00 4 294,40 2 860,00 734,80 1 122,00 53 011,20 zł
Marzec 44 000,00 4 294,40 2 860,00 734,80 1 122,00 53 011,20 zł
Kwiecień 44 000,00 4 294,40 2 860,00 734,80 1 122,00 53 011,20 zł
Maj 44 000,00 3 128,08 2 083,25 734,80 1 122,00 51 068,13 zł
Czerwiec 44 000,00 0,00 0,00 734,80 1 122,00 45 856,80 zł
Lipiec 44 000,00 0,00 0,00 734,80 1 122,00 45 856,80 zł
Sierpień 44 000,00 0,00 0,00 734,80 1 122,00 45 856,80 zł
Wrzesień 44 000,00 0,00 0,00 734,80 1 122,00 45 856,80 zł
Październik 44 000,00 0,00 0,00 734,80 1 122,00 45 856,80 zł
Listopad 44 000,00 0,00 0,00 734,80 1 122,00 45 856,80 zł
Grudzień 44 000,00 0,00 0,00 734,80 1 122,00 45 856,80 zł
Rocznie 528 000,00 20 305,68 13 523,25 8 817,60 13 464,00 584 110,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 325 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 53 011 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 44000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 44 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 783 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 660 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 514 zł
Zaliczka na podatek 3 748 zł
Całość - kwota brutto 44 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 000,00 4 294,40 660,00 0,00 3 514,10 31 236,00 3 748,00 31 783,18
Luty 44 000,00 4 294,40 660,00 0,00 3 514,10 31 236,00 3 748,00 31 783,18
Marzec 44 000,00 4 294,40 660,00 0,00 3 514,10 31 236,00 3 748,00 31 783,18
Kwiecień 44 000,00 4 294,40 660,00 0,00 3 514,10 31 236,00 3 748,00 31 783,18
Maj 44 000,00 3 128,08 480,75 0,00 3 635,21 32 313,00 3 878,00 32 878,40
Czerwiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 35 200,00 4 224,00 35 816,00
Lipiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 35 200,00 4 224,00 35 816,00
Sierpień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 35 200,00 4 224,00 35 816,00
Wrzesień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 35 200,00 4 224,00 35 816,00
Październik 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 35 200,00 4 224,00 35 816,00
Listopad 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 35 200,00 4 224,00 35 816,00
Grudzień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 35 200,00 4 224,00 35 816,00
Rocznie 528 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 45 411,61 403 657,00 3 026,00 410 723,12
Wynagrodzenie pracownika 44 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 860 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 078 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 000,00 4 294,40 2 860,00 0,00 1 122,00 52 276,40 zł
Luty 44 000,00 4 294,40 2 860,00 0,00 1 122,00 52 276,40 zł
Marzec 44 000,00 4 294,40 2 860,00 0,00 1 122,00 52 276,40 zł
Kwiecień 44 000,00 4 294,40 2 860,00 0,00 1 122,00 52 276,40 zł
Maj 44 000,00 3 128,08 2 083,25 0,00 1 122,00 50 333,33 zł
Czerwiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 45 122,00 zł
Lipiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 45 122,00 zł
Sierpień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 45 122,00 zł
Wrzesień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 45 122,00 zł
Październik 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 45 122,00 zł
Listopad 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 45 122,00 zł
Grudzień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 45 122,00 zł
Rocznie 528 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 464,00 575 292,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 44 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 783 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 52 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 44000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 44 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 984 zł
Całość - kwota brutto 44 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Luty 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Marzec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Kwiecień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Maj 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Czerwiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Lipiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Sierpień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Wrzesień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Październik 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Listopad 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Grudzień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 5 984,00 38 016,00
Rocznie 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 400,00 71 808,00 456 192,00
Wynagrodzenie pracownika 44 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 44 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Luty 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Marzec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Kwiecień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Maj 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Czerwiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Lipiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Sierpień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Wrzesień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Październik 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Listopad 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Grudzień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 zł
Rocznie 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 016 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 44000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 44 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 960 zł
Zaliczka na podatek 11 855 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 11 855,00 0,00 28 185,00
Luty 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 13 655,00 0,00 26 385,00
Marzec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 13 655,00 0,00 26 385,00
Kwiecień 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 13 655,00 0,00 26 385,00
Maj 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 13 655,00 0,00 26 385,00
Czerwiec 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 13 655,00 0,00 26 385,00
Lipiec 44 000,00 176,27 72,24 0,00 3 960,00 15,08 13 571,00 0,00 26 205,41
Sierpień 44 000,00 176,27 72,24 0,00 3 960,00 15,08 13 571,00 0,00 26 205,41
Wrzesień 44 000,00 176,27 72,24 0,00 3 960,00 15,08 13 571,00 0,00 26 205,41
Październik 44 000,00 176,27 72,24 0,00 3 960,00 15,08 13 571,00 0,00 26 205,41
Listopad 44 000,00 176,27 72,24 0,00 3 960,00 15,08 13 571,00 0,00 26 205,41
Grudzień 44 000,00 176,27 72,24 0,00 3 960,00 15,08 13 571,00 0,00 26 205,41
Rocznie 528 000,00 1 057,62 433,44 0,00 47 520,00 0,00 161 556,00 0,00 317 342,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 44 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 185 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.