Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 40000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 40 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 849 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 386 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 394 zł
Zaliczka na podatek 5 529 zł
Całość - kwota brutto 56 585 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 585,00 5 522,70 848,78 1 386,33 4 394,45 48 577,00 5 529,00 38 903,74
Luty 56 585,00 5 522,70 848,78 1 386,33 4 394,45 48 577,00 5 529,00 38 903,74
Marzec 56 585,00 5 522,70 848,78 1 386,33 4 394,45 48 577,00 10 675,00 33 757,74
Kwiecień 56 585,00 3 737,58 574,41 1 386,33 4 579,80 50 637,00 16 204,00 30 102,88
Maj 56 585,00 0,00 0,00 1 386,33 4 967,88 54 949,00 17 584,00 32 646,79
Czerwiec 56 585,00 0,00 0,00 1 386,33 4 967,88 54 949,00 17 584,00 32 646,79
Lipiec 56 585,00 0,00 0,00 1 386,33 4 967,88 54 949,00 17 584,00 32 646,79
Sierpień 56 585,00 0,00 0,00 1 386,33 4 967,88 54 949,00 17 584,00 32 646,79
Wrzesień 56 585,00 0,00 0,00 1 386,33 4 967,88 54 949,00 17 584,00 32 646,79
Październik 56 585,00 0,00 0,00 1 386,33 4 967,88 54 949,00 17 584,00 32 646,79
Listopad 56 585,00 0,00 0,00 1 386,33 4 967,88 54 949,00 17 584,00 32 646,79
Grudzień 56 585,00 0,00 0,00 1 386,33 4 967,88 54 949,00 17 584,00 32 646,79
Rocznie 679 020,00 20 305,68 3 120,75 16 635,96 57 506,19 635 960,00 121 103,00 402 842,42
Wynagrodzenie pracownika 56 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 678 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 945 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 386 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 68 174 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 585,00 5 522,70 3 678,03 944,97 1 442,92 68 173,62 zł
Luty 56 585,00 5 522,70 3 678,03 944,97 1 442,92 68 173,62 zł
Marzec 56 585,00 5 522,70 3 678,03 944,97 1 442,92 68 173,62 zł
Kwiecień 56 585,00 3 737,58 2 489,16 944,97 1 442,92 65 199,63 zł
Maj 56 585,00 0,00 0,00 944,97 1 442,92 58 972,89 zł
Czerwiec 56 585,00 0,00 0,00 944,97 1 442,92 58 972,89 zł
Lipiec 56 585,00 0,00 0,00 944,97 1 442,92 58 972,89 zł
Sierpień 56 585,00 0,00 0,00 944,97 1 442,92 58 972,89 zł
Wrzesień 56 585,00 0,00 0,00 944,97 1 442,92 58 972,89 zł
Październik 56 585,00 0,00 0,00 944,97 1 442,92 58 972,89 zł
Listopad 56 585,00 0,00 0,00 944,97 1 442,92 58 972,89 zł
Grudzień 56 585,00 0,00 0,00 944,97 1 442,92 58 972,89 zł
Rocznie 679 020,00 20 305,68 13 523,25 11 339,64 17 315,04 741 503,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 56 585 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 904 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 904 zł netto poniesie łączny koszt równy 68 174 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 40000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 40 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 242 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 167 zł
Ubezpieczenie rentowe 794 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 228 zł
Zaliczka na podatek 4 510 zł
Całość - kwota brutto 52 941 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 941,00 5 167,04 794,12 0,00 4 228,19 37 584,00 4 510,00 38 241,57
Luty 52 941,00 5 167,04 794,12 0,00 4 228,19 37 584,00 4 510,00 38 241,57
Marzec 52 941,00 5 167,04 794,12 0,00 4 228,19 37 584,00 4 510,00 38 241,57
Kwiecień 52 941,00 4 804,56 738,39 0,00 4 265,82 37 918,00 4 550,00 38 582,07
Maj 52 941,00 0,00 0,00 0,00 4 764,69 42 353,00 5 082,00 43 093,95
Czerwiec 52 941,00 0,00 0,00 0,00 4 764,69 42 353,00 5 082,00 43 093,95
Lipiec 52 941,00 0,00 0,00 0,00 4 764,69 42 353,00 5 082,00 43 093,95
Sierpień 52 941,00 0,00 0,00 0,00 4 764,69 42 353,00 5 082,00 43 093,95
Wrzesień 52 941,00 0,00 0,00 0,00 4 764,69 42 353,00 5 082,00 43 093,95
Październik 52 941,00 0,00 0,00 0,00 4 764,69 42 353,00 5 082,00 43 093,95
Listopad 52 941,00 0,00 0,00 0,00 4 764,69 42 353,00 5 082,00 43 093,95
Grudzień 52 941,00 0,00 0,00 0,00 4 764,69 42 353,00 5 082,00 43 093,95
Rocznie 635 292,00 20 305,68 3 120,75 0,00 55 067,91 489 494,00 3 674,00 498 058,38
Wynagrodzenie pracownika 52 941 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 167 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 441 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 297 zł
FGŚP 53 zł
Cała kwota 62 899 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 941,00 5 167,04 3 441,17 0,00 1 349,99 62 899,20 zł
Luty 52 941,00 5 167,04 3 441,17 0,00 1 349,99 62 899,20 zł
Marzec 52 941,00 5 167,04 3 441,17 0,00 1 349,99 62 899,20 zł
Kwiecień 52 941,00 4 804,56 3 199,74 0,00 1 349,99 62 295,29 zł
Maj 52 941,00 0,00 0,00 0,00 1 349,99 54 290,99 zł
Czerwiec 52 941,00 0,00 0,00 0,00 1 349,99 54 290,99 zł
Lipiec 52 941,00 0,00 0,00 0,00 1 349,99 54 290,99 zł
Sierpień 52 941,00 0,00 0,00 0,00 1 349,99 54 290,99 zł
Wrzesień 52 941,00 0,00 0,00 0,00 1 349,99 54 290,99 zł
Październik 52 941,00 0,00 0,00 0,00 1 349,99 54 290,99 zł
Listopad 52 941,00 0,00 0,00 0,00 1 349,99 54 290,99 zł
Grudzień 52 941,00 0,00 0,00 0,00 1 349,99 54 290,99 zł
Rocznie 635 292,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 199,88 685 320,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 52 941 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 242 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 242 zł netto poniesie łączny koszt równy 62 899 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 40000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 40 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 296 zł
Całość - kwota brutto 46 296 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Luty 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Marzec 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Kwiecień 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Maj 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Czerwiec 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Lipiec 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Sierpień 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Wrzesień 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Październik 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Listopad 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Grudzień 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 6 296,00 40 000,00
Rocznie 555 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 444,00 75 552,00 480 000,00
Wynagrodzenie pracownika 46 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Luty 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Marzec 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Kwiecień 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Maj 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Czerwiec 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Lipiec 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Sierpień 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Wrzesień 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Październik 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Listopad 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Grudzień 46 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 zł
Rocznie 555 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 296 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 40000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 40 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 666 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 338 zł
Zaliczka na podatek 13 201 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 205 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 205,00 0,00 0,00 0,00 4 338,45 0,00 13 201,00 0,00 30 665,55
Luty 48 205,00 0,00 0,00 0,00 4 338,45 0,00 15 001,00 0,00 28 865,55
Marzec 48 205,00 0,00 0,00 0,00 4 338,45 0,00 15 001,00 0,00 28 865,55
Kwiecień 48 205,00 0,00 0,00 0,00 4 338,45 0,00 15 001,00 0,00 28 865,55
Maj 48 205,00 0,00 0,00 0,00 4 338,45 0,00 15 001,00 0,00 28 865,55
Czerwiec 48 205,00 0,00 0,00 0,00 4 338,45 0,00 15 001,00 0,00 28 865,55
Lipiec 48 205,00 176,27 72,24 0,00 4 338,45 15,08 14 916,00 0,00 28 686,96
Sierpień 48 205,00 176,27 72,24 0,00 4 338,45 15,08 14 916,00 0,00 28 686,96
Wrzesień 48 205,00 176,27 72,24 0,00 4 338,45 15,08 14 916,00 0,00 28 686,96
Październik 48 205,00 176,27 72,24 0,00 4 338,45 15,08 14 916,00 0,00 28 686,96
Listopad 48 205,00 176,27 72,24 0,00 4 338,45 15,08 14 916,00 0,00 28 686,96
Grudzień 48 205,00 176,27 72,24 0,00 4 338,45 15,08 14 916,00 0,00 28 686,96
Rocznie 578 460,00 1 057,62 433,44 0,00 52 061,40 0,00 177 702,00 0,00 347 115,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 666 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.