Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 40000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 40 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 904 zł
Ubezpieczenie rentowe 600 zł
Ubezpieczenie chorobowe 980 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 106 zł
Zaliczka na podatek 3 812 zł
Całość - kwota brutto 40 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 3 812,00 27 597,56
Luty 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 3 812,00 27 597,56
Marzec 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 3 812,00 27 597,56
Kwiecień 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 7 225,00 24 184,56
Maj 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 10 965,00 20 444,56
Czerwiec 40 000,00 785,68 120,75 980,00 3 430,22 37 864,00 12 116,00 22 567,35
Lipiec 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Sierpień 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Wrzesień 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Październik 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Listopad 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Grudzień 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Rocznie 480 000,00 20 305,68 3 120,75 11 760,00 40 033,22 441 814,00 76 148,00 288 602,35
Wynagrodzenie pracownika 40 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 904 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 600 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 668 zł
Fundusz Pracy (FP) 980 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 48 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Luty 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Marzec 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Kwiecień 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Maj 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Czerwiec 40 000,00 785,68 523,25 668,00 1 020,00 42 996,93 zł
Lipiec 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Sierpień 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Wrzesień 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Październik 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Listopad 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Grudzień 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Rocznie 480 000,00 20 305,68 13 523,25 8 016,00 12 240,00 534 084,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 40000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 40 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 904 zł
Ubezpieczenie rentowe 600 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 195 zł
Zaliczka na podatek 3 408 zł
Całość - kwota brutto 40 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 000,00 3 904,00 600,00 0,00 3 194,64 28 397,00 3 408,00 28 893,72
Luty 40 000,00 3 904,00 600,00 0,00 3 194,64 28 397,00 3 408,00 28 893,72
Marzec 40 000,00 3 904,00 600,00 0,00 3 194,64 28 397,00 3 408,00 28 893,72
Kwiecień 40 000,00 3 904,00 600,00 0,00 3 194,64 28 397,00 3 408,00 28 893,72
Maj 40 000,00 3 904,00 600,00 0,00 3 194,64 28 397,00 3 408,00 28 893,72
Czerwiec 40 000,00 785,68 120,75 0,00 3 518,42 31 275,00 3 753,00 31 822,15
Lipiec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 32 000,00 3 840,00 32 560,00
Sierpień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 32 000,00 3 840,00 32 560,00
Wrzesień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 32 000,00 3 840,00 32 560,00
Październik 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 32 000,00 3 840,00 32 560,00
Listopad 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 32 000,00 3 840,00 32 560,00
Grudzień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 32 000,00 3 840,00 32 560,00
Rocznie 480 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 41 091,62 365 260,00 2 740,00 371 650,75
Wynagrodzenie pracownika 40 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 904 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 600 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 980 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 524 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 000,00 3 904,00 2 600,00 0,00 1 020,00 47 524,00 zł
Luty 40 000,00 3 904,00 2 600,00 0,00 1 020,00 47 524,00 zł
Marzec 40 000,00 3 904,00 2 600,00 0,00 1 020,00 47 524,00 zł
Kwiecień 40 000,00 3 904,00 2 600,00 0,00 1 020,00 47 524,00 zł
Maj 40 000,00 3 904,00 2 600,00 0,00 1 020,00 47 524,00 zł
Czerwiec 40 000,00 785,68 523,25 0,00 1 020,00 42 328,93 zł
Lipiec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 41 020,00 zł
Sierpień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 41 020,00 zł
Wrzesień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 41 020,00 zł
Październik 40 000,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 41 020,00 zł
Listopad 40 000,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 41 020,00 zł
Grudzień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 41 020,00 zł
Rocznie 480 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 240,00 526 068,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 894 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 47 524 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 40000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 40 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 440 zł
Całość - kwota brutto 40 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Luty 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Marzec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Kwiecień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Maj 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Czerwiec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Lipiec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Sierpień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Wrzesień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Październik 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Listopad 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Grudzień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 5 440,00 34 560,00
Rocznie 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 65 280,00 414 720,00
Wynagrodzenie pracownika 40 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Luty 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Marzec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Kwiecień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Maj 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Czerwiec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Lipiec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Sierpień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Wrzesień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Październik 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Listopad 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Grudzień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zł
Rocznie 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 40000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 40 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 825 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 600 zł
Zaliczka na podatek 10 575 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 10 575,00 0,00 25 825,00
Luty 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 12 375,00 0,00 24 025,00
Marzec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 12 375,00 0,00 24 025,00
Kwiecień 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 12 375,00 0,00 24 025,00
Maj 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 12 375,00 0,00 24 025,00
Czerwiec 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 12 375,00 0,00 24 025,00
Lipiec 40 000,00 176,27 72,24 0,00 3 600,00 15,08 12 291,00 0,00 23 845,41
Sierpień 40 000,00 176,27 72,24 0,00 3 600,00 15,08 12 291,00 0,00 23 845,41
Wrzesień 40 000,00 176,27 72,24 0,00 3 600,00 15,08 12 291,00 0,00 23 845,41
Październik 40 000,00 176,27 72,24 0,00 3 600,00 15,08 12 291,00 0,00 23 845,41
Listopad 40 000,00 176,27 72,24 0,00 3 600,00 15,08 12 291,00 0,00 23 845,41
Grudzień 40 000,00 176,27 72,24 0,00 3 600,00 15,08 12 291,00 0,00 23 845,41
Rocznie 480 000,00 1 057,62 433,44 0,00 43 200,00 0,00 146 196,00 0,00 289 022,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 40 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 825 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.