Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 36000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 36 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 540 zł
Ubezpieczenie chorobowe 882 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 796 zł
Zaliczka na podatek 3 398 zł
Całość - kwota brutto 36 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 000,00 3 513,60 540,00 882,00 2 795,80 30 814,00 3 398,00 24 870,60
Luty 36 000,00 3 513,60 540,00 882,00 2 795,80 30 814,00 3 398,00 24 870,60
Marzec 36 000,00 3 513,60 540,00 882,00 2 795,80 30 814,00 3 398,00 24 870,60
Kwiecień 36 000,00 3 513,60 540,00 882,00 2 795,80 30 814,00 4 049,00 24 219,60
Maj 36 000,00 3 513,60 540,00 882,00 2 795,80 30 814,00 9 860,00 18 408,60
Czerwiec 36 000,00 2 737,68 420,75 882,00 2 876,36 31 710,00 10 147,00 18 936,21
Lipiec 36 000,00 0,00 0,00 882,00 3 160,62 34 868,00 11 158,00 20 799,38
Sierpień 36 000,00 0,00 0,00 882,00 3 160,62 34 868,00 11 158,00 20 799,38
Wrzesień 36 000,00 0,00 0,00 882,00 3 160,62 34 868,00 11 158,00 20 799,38
Październik 36 000,00 0,00 0,00 882,00 3 160,62 34 868,00 11 158,00 20 799,38
Listopad 36 000,00 0,00 0,00 882,00 3 160,62 34 868,00 11 158,00 20 799,38
Grudzień 36 000,00 0,00 0,00 882,00 3 160,62 34 868,00 11 158,00 20 799,38
Rocznie 432 000,00 20 305,68 3 120,75 10 584,00 35 819,08 394 988,00 65 377,00 260 972,49
Wynagrodzenie pracownika 36 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 340 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 601 zł
Fundusz Pracy (FP) 882 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 43 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 000,00 3 513,60 2 340,00 601,20 918,00 43 372,80 zł
Luty 36 000,00 3 513,60 2 340,00 601,20 918,00 43 372,80 zł
Marzec 36 000,00 3 513,60 2 340,00 601,20 918,00 43 372,80 zł
Kwiecień 36 000,00 3 513,60 2 340,00 601,20 918,00 43 372,80 zł
Maj 36 000,00 3 513,60 2 340,00 601,20 918,00 43 372,80 zł
Czerwiec 36 000,00 2 737,68 1 823,25 601,20 918,00 42 080,13 zł
Lipiec 36 000,00 0,00 0,00 601,20 918,00 37 519,20 zł
Sierpień 36 000,00 0,00 0,00 601,20 918,00 37 519,20 zł
Wrzesień 36 000,00 0,00 0,00 601,20 918,00 37 519,20 zł
Październik 36 000,00 0,00 0,00 601,20 918,00 37 519,20 zł
Listopad 36 000,00 0,00 0,00 601,20 918,00 37 519,20 zł
Grudzień 36 000,00 0,00 0,00 601,20 918,00 37 519,20 zł
Rocznie 432 000,00 20 305,68 13 523,25 7 214,40 11 016,00 484 059,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 43 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 36000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 36 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 004 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 540 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 875 zł
Zaliczka na podatek 3 067 zł
Całość - kwota brutto 36 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 000,00 3 513,60 540,00 0,00 2 875,18 25 557,00 3 067,00 26 004,38
Luty 36 000,00 3 513,60 540,00 0,00 2 875,18 25 557,00 3 067,00 26 004,38
Marzec 36 000,00 3 513,60 540,00 0,00 2 875,18 25 557,00 3 067,00 26 004,38
Kwiecień 36 000,00 3 513,60 540,00 0,00 2 875,18 25 557,00 3 067,00 26 004,38
Maj 36 000,00 3 513,60 540,00 0,00 2 875,18 25 557,00 3 067,00 26 004,38
Czerwiec 36 000,00 2 737,68 420,75 0,00 2 955,74 26 273,00 3 153,00 26 733,07
Lipiec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 28 800,00 3 456,00 29 304,00
Sierpień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 28 800,00 3 456,00 29 304,00
Wrzesień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 28 800,00 3 456,00 29 304,00
Październik 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 28 800,00 3 456,00 29 304,00
Listopad 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 28 800,00 3 456,00 29 304,00
Grudzień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 28 800,00 3 456,00 29 304,00
Rocznie 432 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 36 771,64 326 858,00 2 453,00 332 578,97
Wynagrodzenie pracownika 36 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 340 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 882 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 42 772 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 000,00 3 513,60 2 340,00 0,00 918,00 42 771,60 zł
Luty 36 000,00 3 513,60 2 340,00 0,00 918,00 42 771,60 zł
Marzec 36 000,00 3 513,60 2 340,00 0,00 918,00 42 771,60 zł
Kwiecień 36 000,00 3 513,60 2 340,00 0,00 918,00 42 771,60 zł
Maj 36 000,00 3 513,60 2 340,00 0,00 918,00 42 771,60 zł
Czerwiec 36 000,00 2 737,68 1 823,25 0,00 918,00 41 478,93 zł
Lipiec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 918,00 36 918,00 zł
Sierpień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 918,00 36 918,00 zł
Wrzesień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 918,00 36 918,00 zł
Październik 36 000,00 0,00 0,00 0,00 918,00 36 918,00 zł
Listopad 36 000,00 0,00 0,00 0,00 918,00 36 918,00 zł
Grudzień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 918,00 36 918,00 zł
Rocznie 432 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 016,00 476 844,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 36 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 004 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 772 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 36000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 36 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 896 zł
Całość - kwota brutto 36 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Luty 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Marzec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Kwiecień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Maj 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Czerwiec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Lipiec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Sierpień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Wrzesień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Październik 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Listopad 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Grudzień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Rocznie 432 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 600,00 58 752,00 373 248,00
Wynagrodzenie pracownika 36 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Luty 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Marzec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Kwiecień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Maj 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Czerwiec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Lipiec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Sierpień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Wrzesień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Październik 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Listopad 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Grudzień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł
Rocznie 432 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 104 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 36000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 36 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 465 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 240 zł
Zaliczka na podatek 9 295 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 0,00 9 295,00 0,00 23 465,00
Luty 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 0,00 11 095,00 0,00 21 665,00
Marzec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 0,00 11 095,00 0,00 21 665,00
Kwiecień 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 0,00 11 095,00 0,00 21 665,00
Maj 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 0,00 11 095,00 0,00 21 665,00
Czerwiec 36 000,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 0,00 11 095,00 0,00 21 665,00
Lipiec 36 000,00 176,27 72,24 0,00 3 240,00 15,08 11 011,00 0,00 21 485,41
Sierpień 36 000,00 176,27 72,24 0,00 3 240,00 15,08 11 011,00 0,00 21 485,41
Wrzesień 36 000,00 176,27 72,24 0,00 3 240,00 15,08 11 011,00 0,00 21 485,41
Październik 36 000,00 176,27 72,24 0,00 3 240,00 15,08 11 011,00 0,00 21 485,41
Listopad 36 000,00 176,27 72,24 0,00 3 240,00 15,08 11 011,00 0,00 21 485,41
Grudzień 36 000,00 176,27 72,24 0,00 3 240,00 15,08 11 011,00 0,00 21 485,41
Rocznie 432 000,00 1 057,62 433,44 0,00 38 880,00 0,00 130 836,00 0,00 260 702,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 36 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 465 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.