Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Pracownia Projektowa "WIMAR" Marek Wiśniewski

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Oferty pracy PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR mgr inż. Marek Wiśniewski

INŻYNIER ŚRODOWISKA - PROJEKTANT / ASYSTENT PROJEKTANTA

Zawód: inżynier Rodzaj: umowa o pracę
PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" mgr inż. Marek Wiśniewski
Prace projektowe w zakresie projektów instalacji, przyłączy i sieci sanitarnych lub gazowych. Inwentaryzacje instalacji, prace obliczeniowe, biurowe, koordynacje projektowe.
2600-5000 zł
UoP brutto/mies.
Tomaszów Lubelski
06-11-2020
2600-5000 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

PROJEKTANT LUB ASYSTENT PROJEKTANTA
Zawód: architekt   |  Rodzaj: umowa o pracę
Tomaszów Lubelski
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prace biurowe - projektowanie, obliczenia, prace koncepcyjne.
Praca w terenie - inwentaryzacje obiektów.
Wymagania
Zawody:
Architekt (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: inżynier architekt
Uprawnienia:
znajomość środowiska CAD
znajomość programów branżowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PROJEKTANT LUB ASYSTENT PROJEKTANTA
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Tomaszów Lubelski
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prace biurowe - projektowanie, obliczenia, prace koncepcyjne.
Praca w terenie - inwentaryzacje obiektów.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: inżynier budownictwa
Uprawnienia:
znajomość programów branżowych
znajomość środowiska CAD
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PROJEKTANT LUB ASYSTENT PROJEKTANTA
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Tomaszów Lubelski
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prace biurowe - projektowanie, obliczenia, prace koncepcyjne.
Praca w terenie - inwentaryzacje obiektów.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: inżynier inżynierii sanitarnej
Uprawnienia:
znajomość środowiska CAD
znajomość programów branżowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Królowej Jadwigi 4
22-600 Tomaszów Lubelski
województwo lubelskie
powiat tomaszowski
gmina Tomaszów Lubelski

Dodatkowe informacje

NIP: 9211850881
REGON: 060151123

Profil działalności:

 • 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • 23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych
 • 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych
 • 36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.11.Z - Wydawanie książek
 • 58.13.Z - Wydawanie gazet
 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.10.Z - Działalność prawnicza
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 04-07-2006
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Tomaszów Lubelski