Grupa Kęty S.A.

Etapy rekrutacji

Oferta pracy

publikacja ogłoszenia o wakacie na dane stanowisko pracy wraz ze specyfikacją wymagań i warunków zatrudnienia; analiza aplikacji nadesłanych do oferty.

Rozmowa kwalifikacyjna

spotkanie z zaproszonym kandydatem w celu zapoznania się z jego kwalifikacjami; prezentacja osiągnięć, kompetencji i motywacji kandydata.

Wiadomość o zatrudnieniu

powiadomienie kandydata, który pomyślne przeszedł rekrutację o dołączeniu do naszego zespołu i podjęcie formalności związanych z zatrudnieniem.

Informacja i podziękowania

informację o wyniku rekrutacji udzielamy wszystkim osobom, które wzięły udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Grupa Kęty S.A.
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty

profile.grupakety.com