Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Urząd Gminy Będzino

urząd gminy, zarządzanie sprawami gminy

Oferty pracy Urząd Gminy Będzino

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE
Zawód: dyrektor   |  Rodzaj: umowa o pracę
Będzino
Szczegóły
Zakres obowiązków
zarządzanie instytucją kultury
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
1. obywatelstwo polskie; 2.pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 3.brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku; 4.wykształcenie wyższe, preferowane połączone lub uzupełnione o ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie; 5.znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz jej finansowania, w szczególności przepisów: a) ustawy z dnia 25października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z2020r. poz.194,),b)ustawy z dnia 27sierpnia 2009r.ofinansach publicznych (t. j. Dz. U. z2019r. poz.869, ze zm.).c)ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 )6.co najmniej 5letni staż pracy, w tym co najmniej 3lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury(uwzględnia się własną działalność gospodarczą, wykonywanie działalności na podstawie umów cywilno-prawnych lub kontraktów menadżerskich);7.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się na stronie bip.bedziny.pl, mile widziani emeryci
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PODINSPEKTOR / INSPEKTOR DS. WINDYKACJI, EGZEKUCJI I ADMINISTRACJI
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Będzino
Szczegóły
Zakres obowiązków
terminowe podejmowanie czynności egzekucyjny, sporządzanie tytułów wykonawczych, ustanawianie hipoteki
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
doświadczenie zawodowe ( mile widziane), znajomość przepisów z zakresu windykacji i egzekucji w administracji, podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziani emeryci, szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się na stronie bip.bedziny.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PODINSPEKTOR / INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Będzino
Szczegóły
Zakres obowiązków
aplikowanie o środki z funduszy UE, pozyskiwanie sponsorów, przygotowanie i prowadzenie, rozliczanie wniosków o środki pozabudżetowe
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
doświadczenie zawodowe mile widziane, znajomość programów do aplikowania o środki, podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i emeryci, szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się na stronie bip.bedziny.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Urząd Gminy Będzino
76-037 Będzino
19

Pracodawcy z miasta Będzino