Metrolog Warszawa - najnowsze oferty pracy

Metrolog ds. utrzymywania stanowisk pomiarowych w dziedzinie pomiarów gęstości i lepkości

Zawód: metrolog Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Miar w Warszawie
utrzymuje stanowiska pomiarowe, analizuje i ocenia wyniki pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i ...
Warszawa
15-01-2021

Oferty pracy najbliżej miejscowości Warszawa:

Aktualnie brak podobnych ofert

Praca dla metrologa w Warszawie

Meteorologia, czyli nauka o atmosferze, jest wyspecjalizowaną dyscypliną, która dotyczy zmian w atmosferze Ziemi, klimacie i pogodzie. Zajęcia w zakresie meteorologii obejmują matematykę, chemię i fizykę. Trzeba posiadać licencjat z meteorologii, aby starać się o pracę na najniższym szczeblu. Meteorolodzy, którzy ukończyli studia magisterskie i doktoranckie, mają szerszy wybór miejsc zawodowych. Telewizyjne i radiowe prognozy pogody, które oglądasz lub słuchasz, są zwykle przygotowane przez metrologów. Zadania te wymagają również podstaw naukowych do wyjaśnienia przyczyn i skutków zdarzeń atmosferycznych i pogodowych. Metrolodzy jednak pracują w wielu innych dziedzinach fizyki i innych. Profesorowie meteorologii pracują również dla rządu lub wojska i nadzorują projekty badawcze podejmowane przez studentów studiów magisterskich przy wypełnianiu ich wymagań.

Metrolog Warszawa - oferty pracy

Oferty pracy dla metrologów pojawiają się w prasie lokalnej, radiu, a przede wszystkim w ogłoszeniach w Internecie. Jedno z ostatnich ogłoszeń oferowało pracownikom angaż w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy. Wykształcenie wyższe techniczne, znajomość zasad metrologii i rysunku technicznego jest tutaj kluczowa.

Warszawa metrolog - pracodawcy

Pracodawcy oferujący pracę dla metrologów to firmy prywatne oraz państwowe. Główny Urząd Miar w Warszawie szukał metrologa do pracy w laboratorium chemicznym, przy podnoszeniu ciężarów do 10 kg. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pracodawcy ogłaszają często nabór w wielu miejscach województwa mazowieckiego i nie tylko. Specjaliści są poszukiwani i wielu kandydatów powinno rozważyć pracę nie tylko w okolicy Warszawy.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać metrolog?

Gromadzenie danych na temat warunków atmosferycznych i pogody jest skoordynowanym wysiłkiem na całym świecie. Meteorolodzy prowadzący badania często uczestniczą w multidyscyplinarnych wysiłkach, aby zbadać trendy pogodowe i ich wpływ na rośliny, zwierzęta, ludzi i oceany świata. Naukowcy badają również historyczne dane atmosferyczne, aby znaleźć wskazówki, które pomogą społeczności naukowej zrozumieć, w jaki sposób zdarzenia pogodowe kształtują ekosystemy Ziemi. Istnieje wiele możliwości kariery dla osób zainteresowanych metrologią w laboratoriach, prowadzonych głównie przez rządy, które zajmują się nauką pomiarów. Kariera w metrologii przemysłowej wymagałaby zastosowania metrologii w procesach produkcyjnych i innych oraz zapewnienia przydatności przyrządów pomiarowych. Kariera w metrologii prawnej dotyczy wymogów regulacyjnych w zakresie pomiarów i przyrządów pomiarowych do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, środowiska i ochrony konsumentów.

Podstawowym zadaniem metrologicznym może być ustanowienie nowych jednostek, metod pomiarowych, norm i protokołów. Identyfikowalność jest podstawową koncepcją metrologii, ponieważ wiąże pomiary z normami krajowymi i międzynarodowymi. Poziom identyfikowalności określa, czy wynik pomiaru można porównać z innymi pomiarami. Zadanie w metrologii oznacza zrozumienie identyfikowalności, dokładności, precyzji, systematycznego błędu i oceny niepewności pomiaru. Prawidłowe pomiary mają zasadnicze znaczenie dla handlu, ale większość osób specjalizujących się w metrologii ma pracę jako technicy. Profesjonalni fizycy z zaawansowanymi stopniami i doświadczeniem są potrzebni, aby uzyskać pracę obsługującą sprzęt w wielu laboratoriach. Takie kariery można uznać za kariery w metrologii. Istnieją zadania metrologiczne wymagające doświadczenia w obsłudze akceleratorów cząstek, takich jak cyklotrony, synchrotrony i betatrony. Istnieją również zadania w zakresie obrazowania fluorescencji rentgenowskiej i mikroskopii oraz spektroskopii rentgenowskiej.