Praca Pracownik biurowy Krosno Odrzańskie - najnowsze oferty pracy

STARSZY TECHNIK SEKCJI ORGANIZACJI I NABORU WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻ

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ.
Pracownik biurowy umowa o pracę pełny etat
- informowanie kandydatów o terminach poszczególnych etapów postepowania kwalifikacyjnego, prowadzenie rejestrów kandydatów do służby; - sporządzanie dokumentacji i korespondencji będącej w ...
Krosno Odrzańskie
02-12-2021

STARSZY REFERENT SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ.
Pracownik biurowy umowa o pracę pełny etat
uczestniczenia w pracach komisji przetargowych w zakresie czynności kancelaryjnych m.in.: umieszcza ogłoszenia o wszczęciu postępowania na portalu Biuletynu Zamówień Publicznych, ...
Krosno Odrzańskie
25-11-2021

INSPEKTOR SEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ.
Pracownik biurowy umowa o pracę pełny etat
- organizowanie, kierowanie i koordynowanie prac oraz nadzorowanie i kontrolowanie jakości i przebiegu pracy podległych pracowników w celu prawidłowej realizacji ...
Krosno Odrzańskie
25-11-2021

STARSZY TECHNIK SŁUŻBY ZDROWIA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE ODRZA

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ.
Pracownik biurowy umowa na zastępstwo pełny etat
1. Opracowywanie faktur/rachunków, kompletowanie odpowiednich dokumentów wymaganych do faktur/rachunków. 2. Sporządzanie zapotrzebowań i planów, prognoz, wniosków dokumentacji finansowej oraz stosowanej sprawozdawczości. 3. ...
Krosno Odrzańskie
25-11-2021

REFERENT

Kontakt przez PUP
Pracownik biurowy staż/praktyka pełny etat
Udział w uzupełnianiu teczek akt personalnych, Pisanie pod nadzorem pism, Pomoc w prowadzeniu ksiązek i rejestrów ewidencji kadrowej, Archiwizacja dokumentacji. ...
Krosno Odrzańskie
24-11-2021

Oferty pracy najbliżej miejscowości Krosno Odrzańskie:

FAKTURZYSTA/KA

GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" KROSNO ODRZAŃSKIE
Pracownik biurowy umowa o pracę pełny etat
Osiecznica
Krosno Odrzańskie

03-12-2021

Oferty pracy w Krośnie Odrzańskim - popularne zawody