Pracownik - prawa i obowiązki

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

6 czerwca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

5 komentarzy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to wygospodarowany budżet, powstały w celu ochrony finansowych roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Mimo, że posiada długoletnią historię, a jego istnienie regulują przepisy Kodeksu Pracy, nie wszyscy pracodawcy oraz pracownicy zdają sobie sprawę z jego funkcjonowania. Jaka jest podstawowa rola FGŚP? Sprawdźmy!

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to, jak sama nazwa wskazuje, środki zapewnione pracownikowi w sytuacji, gdy pracodawca nie będzie w stanie wywiązać się z podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego. Historia Funduszu sięga 1993 roku, a jego organizacją do dziś zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które co roku publikuje sprawozdania w wykonania planu FGŚP.  Ma to swoje podłoże w synchronizacji ustawodawstwa z prawem Unii Europejskiej, w zakresie zabezpieczenia interesów pracowników. Zarówno oni, jak i sami pracodawcy, powinni więc orientować się w podstawowych zapisach dotyczących działalności FGŚP oraz konsekwencjach działania Funduszu dla każdej ze stron zawierających stosunek pracy.
 

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – zadania
 

Od niemalże dwudziestu lat Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych asekuruje prawidłowe funkcjonowanie zobowiązań finansowych na linii przełożony-pracodawca. Spełnia on dwa podstawowe zadania. Po pierwsze pomaga zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa. Realizuje wypłaty należnych świadczeń, ze względu na brak takiej możliwości ze strony pracodawcy oraz na podstawie przepisów szczególnych. Drugim zadaniem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest dochodzenie zwrotu świadczeń wypłaconych na rzecz osób i podmiotów.

Fundusz działa na zasadzie odprowadzania przez przedsiębiorców składek na rzecz zatrudnionych. Zasadniczo składki opłacane są przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w kraju oraz na terenie państw Unii Europejskiej, przez oddziały banków zagranicznych, instytucji udzielających kredytów, zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz oddziały reprezentujące zagranicznych przedsiębiorców, jeśli zatrudniają chociaż jednego pracownika, związanego z działalnością prowadzoną w Polsce.

Szukasz pracy?

Elektryk, Elektromechanik

POZ BRUK sp. z o.o. sp. j.

  • Rokietnica
Dodana

Doradca techniczno-handlowy

Abakon Hb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Brygadzista Prefabrykacji i elementów sprężonych

POZ BRUK sp. z o.o. sp. j.

  • Rokietnica
Dodana

Specjalista ds. Logistyki

Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

  • Tychy
Dodana

Mimo, że głównymi beneficjentami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są sami pracownicy, niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że zostają objęci funduszem już z tytułu podlegania składkom emerytalnym i rentowym. Ich opłacanie nakłada na pracodawców obowiązek opłacania dodatkowej składki na FGŚP za każdego zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę agencyjną, umowę zlecenie oraz świadczenie usług, a także umowę o pracę zarobkową na rzecz produkcji rolnej.

Częstą wątpliwością pracowników jest określenie płatnika – kto więc płaci składki za Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? W tym przypadku to właśnie pracodawca opłaca obligatoryjną składkę, której stopa procentowa wynosi 0,1 % od kwoty podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.
 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – różnice
 

Podstawową różnicą pomiędzy Funduszem Pracy a Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest cel ich powstania i rola jaką spełniają. Fundusz Pracy to przede wszystkim promocja zatrudnienia i poprawa kondycji rynku pracy, poprzez przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie efektywności narzędzi aktywizacji zawodowej ludności. Składki na Fundusz Pracy również opłaca się w czasie trwania odprowadzania składek emerytalno-rentowych, jednak jej wysokość jest wyższa niż w przypadku FGŚP i obecnie wynosi 2,45 % wymiaru podstawy składki emerytalno-rentowej. Fundusz Pracy wspomaga działalność klubów pracy, wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów naukowych. Działa również na rzecz promocji zatrudnienia i szeroko pojętej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Z kolei Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odnosi się do działań konkretnego przedsiębiorcy, jednak dotyczy nie tylko obecnie zatrudnionych pracowników. Fundusz działa w celu ochrony praw pracowniczych do otrzymywania należności, dlatego mogą się o niego starać także byli pracownicy, członkowie rodziny zmarłego zatrudnionego bądź byłego pracownika uprawnieni do renty rodzinnej, sam pracodawca, likwidator syndyk oraz każda inna osoba reprezentująca zarząd majątkiem pracodawcy.

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, że w opłacaniu składek na rzecz Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można wyróżnić grupy, które nie podlegają obowiązkowemu odprowadzaniu składek. Należą do nich pracownicy wracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego przez pierwsze 36 miesięcy, skierowani do pracy bezrobotni przed ukończeniem 30 roku życia, a także kobiety po ukończeniu 55 lat oraz mężczyźni po osiągnięciu progu 60 lat.

W przeciwieństwie do FGŚP, Fundusz Pracy nie obejmuje swoją działalnością zleceniobiorców. Co prawda, oba fundusze stanowią istotny wkład w całokształt zasobów zabezpieczających sytuację pracowników na rynku pracy. Jednak to właśnie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obejmuje swoim działaniem także niewypłacalnych pracodawców, umożliwiając im uregulowanie podstawowych zobowiązań z podwładnymi i ich przedstawicielami.
 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kiedy możemy liczyć na wypłatę?
 

Niewypłacalność pracodawcy lub upadłość przedsiębiorstwa to moment, w którym uruchamia się procedury FGŚP. Podstawowym zadaniem Funduszu jest zapewnienie należnych środków, z tytułu niewywiązania się pracodawcy ze swoich obowiązków względem zatrudnionego. Zazwyczaj wypłata zasobów dotyczy wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (w tym chorobę), wynagrodzenia za okres urlopu, a także niespowodowanego przez pracownika przestoju w wykonywaniu obowiązków lub usprawiedliwionej nieobecności.

Ponadto beneficjent może liczyć na odprawę pieniężną za niezawinione z jego strony rozwiązanie umowy o pracę, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w roku kalendarzowym, dodatek wyrównawczy, odszkodowanie (między innymi za skrócenie przysługującego okresu wypowiedzenia) oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Procedurę ubiegania się o przyznanie wypłaty należności można rozpocząć po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia niewypłacalności pracodawcy, przy czym decyzja ta musi być wydana przez odpowiedni organ prawomocnym wyrokiem.

Podsumowując, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma na celu ochronę interesów osoby zatrudnionej, ale także pracodawców. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa dla obu stron i utrzymanie należytej równowagi na rynku pracy. Warto znać swoje prawa, a w razie wątpliwej sytuacji zwrócić się do FGŚP z zapytaniem.

5 komentarzy

Alula

Alula

To także się zmienia - teraz znowu będą jakieś zmiany przez rząd i strajki są.
Daria

Daria

Obecnie kolejny fundusz wchodzi ten rządowy. Ciekawe co z tego wyniknie. Jak przeliczyłęm to przy stałej pensji przez 20 lat można zyskać jakby w odprawie 12 miesięcy wypłaty.
Jadzia

Jadzia

Jestem pewna, że mało kto z pracowników wie, co to jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, że składki na ten fundusz opłaca się tylko za zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców. Bardzo dobrze, że taki fundusz jest, bo to jest ochrona roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Słusznie napisała "Kobieta ".
Sergiey

Sergiey

Taki fundusz jest zawsze bardzo korzystny dla pracownika. Szkoda tylko, że nie wszystkie firmy takie coś mają, wiadomo wielkość firmy i jej forma działalności itp.
Kobieta

Kobieta

Dobrze napisane. Wiele się z tego można dowiedzieć. Niby takie oczywiste sformułowania, a jak przyjdzie co do czego to pracownik jest zielony co i jak na czym polega.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka