Pracodawca - prawa i obowiązki

Kogo zatrudnić? Zrozumienie różnych pokoleń na rynku pracy

28 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

4 komentarze
Kogo zatrudnić? Zrozumienie różnych pokoleń na rynku pracy
Zrozum różnice między pokoleniami na rynku pracy. Dowiedz się, jakie oczekiwania mają młode pokolenia oraz jakie korzyści przynosi mieszanie różnych pokoleń w pracy.

Baby Boomers, X i Y

Baby Boomers, X i Y – to trzy pokolenia, które aktualnie są obecne na rynku pracy. O ile terminem „Baby Boomers” określa się osoby urodzone między 1946 a 1964 r., o tyle pokolenie X obejmuje osoby urodzone przed 1982 r., a pokolenie Y stanowią osoby urodzone w latach 1980-2000. Różni je wszystko – podejście do pracy, wykształcenie, doświadczenie czy wymagania wobec pracodawców, łączy zaś tylko to, że muszą porozumieć się wzajemnie w życiu zawodowym.

Większość pracodawców poszukujących pracownika do pracy nie zastanawia się, które pokolenie reprezentują poszczególni kandydaci, którzy zgłosili chęć objęcia wolnej posady. Z punktu widzenia właściciela dynamicznie rozwijającej się firmy najważniejsze jest doświadczenie potencjalnego podwładnego. Ponieważ jednak stosunek do pracy pracowników z poszczególnych pokoleń znacząco się różni, warto sprawie przyjrzeć się nie tylko przez pryzmat informacji, jakie kandydat zawarł w dokumentach aplikacyjnych.

Charakterystyka pokolenia pracowników

Pracownicy z pokolenia Baby Boomers, X, Y i nowego pokolenia (pokolenie Z) różnią się pod wieloma względami. Na przykład, pracownicy z pokolenia Baby Boomers, którzy są obecnie najstarszym pokoleniem na rynku pracy, często są postrzegani jako lojalni i oddani, z dużym doświadczeniem i wiedzą. Z drugiej strony, pokolenie X jest często postrzegane jako pokolenie, które nie boi się nadgodzin i które jest dobrze zorientowane w nowoczesnych technologiach.

Pokolenie Y, często nazywane pokoleniem milenialsów, jest znane z tego, że ceni sobie równowagę między pracą a życiem prywatnym i nie boi się zmienić miejsca zatrudnienia, jeśli nie spełnia ono ich oczekiwań. Wreszcie, pracownicy z pokolenia Z, najnowszego pokolenia na rynku pracy, są często postrzegani jako pracownicy cyfrowi, którzy są bardzo komfortowi w świecie technologii i mediów społecznościowych

Baby Boomers, czyli pracownik lojalny

Pracownicy z pokolenia Baby Boomers to przede wszystkim lojalni i oddani pracownicy po 50. roku życia. Ich głównym atutem jest przywiązanie do pracodawcy i fakt, że rzetelnie wypełniają swoje obowiązki niezależnie od tego, czy ich praca im się podoba, czy też nie. Pokolenie Baby Boomers to również ludzie, którzy niejedno widzieli i – mimo stereotypu – potrafią dostosować się do zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. Często są też niedoceniani przez pracodawców i – z uwagi na wiek – pomijani m.in. przy szkoleniach podnoszących kwalifikacje czy awansach.

Jakie wady mają pracownicy z pokolenia Baby Boomers? Z całą pewnością nie radzą sobe  z nowoczesną technologią, ale większość z nich chętnie i szybko nadrabia te braki. Zatrudnienie takie pracownika jest dla pracodawcy korzystne, bo może on mieć pewność, że zyska lojalnego i pracowitego podwładnego.

Pokolenie X – pracownik, który nie boi się nadgodzin

Szukasz pracy?

Technolog wytwarzania wtrysk

ROSINSKI PACKAGING Spółka z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Kurier Hamburg - język angielski

PHH Personaldienstleistung GmbH

  • Niemcy
  • 10 000-12 000 zł / mc
Dodana

Magazynier - Zaopatrzeniowiec

Stadler Service Polska Sp. z o.o.

  • Łódź
  • 5 000-6 100 zł / mc
Dodana
Dodana

Jakimi słowami można scharakteryzować pokolenie X? W Polsce są to osoby, które doskonale pamiętają przeobrażenia polityczne, społeczne i gospodarcze. Być może właśnie dlatego są lojalni wobec pracodawców, mają mniejsze wymagania płacowe i nie boją się pracy nawet po godzinach. Atutem pokolenia X jest również to, że dość dobrze orientuje się ono w nowoczesnych technologiach. Dziś znaczący odsetek pracowników z tego pokolenia zajmuje stanowiska kierownicze.

Kiedy pomyśleć o zatrudnieniu pracownika z pokolenia X? Ponieważ to pracownicy lojalni i rzetelnie wypełniający swoje obowiązki, z całą pewnością można im powierzyć pracę na stanowisku, na którym trzeba wykazać się odpowiedzialnością. Z punktu widzenia pracodawców ważne może być również to, że pracownicy urodzeniu przed 1982 r. szybko dostosowują się do miejsca, w którym przebywają, a wpasowanie się w schemat czy wypełnianie określonej roli nie jest dla nich większym problemem.

Pracownik z pokolenia Y zna swoją wartość

Określenie „pokolenie Y” po raz pierwszy zostało użyte w artykule, który ukazał się w amerykańskim czasopiśmie AD Age. Pracownicy z tego pokolenia bywają często niesprawiedliwie nazywani narcyzami czy leniami. Wszystko dlatego, że nie wahają się oni zmienić miejsca zatrudnienia z dnia na dzień, nie boją się też wyjazdów za granicę, są otwarci na zamiany. Ich zaletą jest też doskonałe poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii. Warto przy tym podkreślić, że praca nie jest dla nich wszystkim i najczęściej dbają o zachowanie work-life balance.

Pokolenie Y najczęściej zestawiane jest z dwoma wcześniejszymi, które zostały omówione wyżej. Pracodawca, który poszukuje przebojowych i nastawionych na wyzwania pracowników z całą pewnością powinien pokusić się o ich poszukiwanie właśnie wśród przedstawicieli tego pokolenia.

Pokolenie Charakterystyka Oczekiwania
Baby Boomers Lojalni, oddani, z dużym doświadczeniem i wiedzą. Oczekują stabilności i lojalności od pracodawcy.
Pokolenie X Nie boją się nadgodzin, dobrze zorientowane w nowoczesnych technologiach. Oczekują szacunku do ich doświadczenia i wiedzy.
Pokolenie Y (Milenialsi) Cenią sobie równowagę między pracą a życiem prywatnym, mobilni zawodowo. Oczekują elastyczności, możliwości rozwoju i społecznej odpowiedzialności firmy.
Pokolenie Z Pracownicy cyfrowi, komfortowi w świecie technologii i mediów społecznościowych. Oczekują elastyczności, znaczenia i celu w pracy, społecznej odpowiedzialności firmy.

Różne nastawienie

Zrozumienie, że różne pokolenia mają różne nastawienie do pracy, jest kluczowe dla osiągnięcia harmonii w miejscu pracy. Każde z pokoleń na rynku pracy ma swoje unikalne cechy i wartości, które różnią się od tych, które mają przedstawiciele innych pokoleń. Na przykład, Baby Boomers są często postrzegani jako pracownicy lojalni, którzy nie wahają się wypełniać swoje obowiązki, podczas gdy pokolenie Y jest bardziej skłonne do poszukiwania nowych wyzwań i doświadczeń, nie bojąc się zmieniać pracodawców czy wyjeżdżać za granicę.

W tym kontekście, warto zauważyć, że zrozumienie tych różnic może być nie tylko kluczem do zrozumienia, jak kształtować strategie zatrudniania i zarządzania, ale także do zrozumienia, jakie oczekiwania mogą mieć pracownicy wobec swojego pracodawcy. Nawet jeśli pracodawcy często nie zastanawiają się nad tym, które pokolenie reprezentują poszczególni kandydaci, jest to aspekt, który warto wziąć pod uwagę, szczególnie gdy chodzi o zrozumienie, jakie oczekiwania mogą mieć różne pokolenia pracowników.

Oczekiwania młodych pracowników

Pracownicy z pokolenia Y i pokolenia Z mają często inne oczekiwania od swojego miejsca pracy niż ich starsi koledzy. Są bardziej skłonni do poszukiwania nowych wyzwań, oczekują większej elastyczności (takiej jak możliwość pracy zdalnej) i cenią sobie firmy, które są społecznie odpowiedzialne. Młodsze pokolenia często szukają pracy, która ma sens i daje im poczucie spełnienia, nie tylko finansowego.

To stawia nowe wyzwania dla pracodawców, którzy muszą dostosować swoje strategie zatrudniania i zarządzania, aby przyciągnąć i zatrzymać młode talenty. Zrozumienie oczekiwań młodych pracowników i dostosowanie do nich może przynieść korzyści nie tylko dla młodych pracowników, ale także dla samej firmy. Firmy, które są w stanie przyciągnąć młode talenty, są często bardziej innowacyjne i lepiej przystosowane do radzenia sobie ze zmianami na rynku.

Zrozumienie i docenianie różnic między pokoleniami jest kluczem do stworzenia środowiska pracy, które jest szanujące i angażujące dla wszystkich pracowników.

Mieszanie pokoleń na rynku pracy

Mieszanie różnych pokoleń na rynku pracy może przynieść wiele korzyści. Różne pokolenia mogą uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać się doświadczeniami. Na przykład, starsze pokolenia mogą przekazać swoje doświadczenia i wiedzę młodszym pokoleniom, podczas gdy młodsze pokolenia mogą pomóc starszym pokoleniom lepiej zrozumieć nowoczesne technologie i trendy.

Jednak mieszanie różnych pokoleń na rynku pracy może również przynieść pewne wyzwania. Różne pokolenia mają różne wartości, oczekiwania i style pracy, co może prowadzić do konfliktów. Dlatego kluczowe jest zrozumienie i docenianie różnic między pokoleniami, aby stworzyć środowisko pracy, które jest szanujące i angażujące dla wszystkich pracowników, niezależnie od pokolenia, do którego należą.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o różnych pokoleniach w miejscu pracy

  • Pokolenie Baby Boomers to jedno z najbardziej lojalnych pokoleń wobec swojego pracodawcy. Wiele osób z tego pokolenia spędziło całe swoje kariery zawodowe w jednej firmie.
  • Mimo iż pokolenie X jest nazywane "pokoleniem X", to wcale nie oznacza, że są oni zagubieni czy nieznani. X pochodzi od greckiego "Xenos", co oznacza "inny".
  • Pokolenie Y, znane również jako millenialsi, to pierwsze pokolenie, które dorastało z dostępem do internetu. Stąd ich inna perspektywa na wiele aspektów życia, w tym pracy.
  • Według badań firmy Manpower Group, 84% przedstawicieli pokolenia Z w Polsce uważa, że pracodawcy powinni dążyć do zrównoważonego rozwoju i podejmować działania na rzecz ochrony środowiska.
  • Badania pokazują, że pokolenie Z preferuje prace, które dają im możliwość rozwoju i samorealizacji. 77% respondentów z tego pokolenia stwierdziło, że chcą pracować w miejscu, które pomaga im rozwijać swoje umiejętności.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie jest różne nastawienie między pokoleniami na rynku pracy?

Każde pokolenie ma swoje unikalne cechy i wartości, które wpływają na ich nastawienie do pracy. Na przykład, pokolenie Baby Boomers jest lojalne i oddane, podczas gdy pokolenie Y szuka nowych wyzwań i doświadczeń.

Jakie są charakterystyki różnych pokoleń pracowników?

Pokolenie Baby Boomers jest lojalne i oddane, Pokolenie X nie boi się nadgodzin i dobrze radzi sobie z technologiami, Pokolenie Y ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a Pokolenie Z jest komfortowe w obszarze technologii cyfrowych.

Jakie są oczekiwania młodych pracowników?

Młodsze pokolenia, takie jak pokolenie Y i Z, cenią sobie elastyczność, możliwość pracy zdalnej i społeczną odpowiedzialność firm. Szukają pracy, która ma sens i daje im poczucie spełnienia.

Czy mieszanie pokoleń na rynku pracy przynosi korzyści?

Tak, mieszanie różnych pokoleń na rynku pracy może przynieść wiele korzyści. Różne pokolenia mogą uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać się doświadczeniami.

Jakie wyzwania niesie mieszanie pokoleń na rynku pracy?

Mieszanie różnych pokoleń na rynku pracy może prowadzić do konfliktów, ponieważ różne pokolenia mają różne wartości, oczekiwania i style pracy. Dlatego kluczowe jest zrozumienie i docenianie różnic między pokoleniami.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

4 komentarze

Zeon

Zeon

Ja zatrudniam zawsze osoby, które nadają się na konkretne stanowisko. Nie interesują mnie tzw. pokolenia....
Bogdan

Bogdan

Z tego ciekawego, ale dla mnie trudnego artykułu wiem, że Baby Boomers, X i Y – to trzy pokolenia, które aktualnie są obecne na rynku pracy. Baby Boomers, czyli pracownik lojalny, pracownik z pokolenia Y zna swoją wartość, pokolenie X – pracownik, który nie boi się nadgodzin. Fajną charakterystykę zrobiliście w tym artykule.
gość Zo

gość Zo

Ciekawy artykuł. Ja bym zatrudnił z każdego pokolenia- zgadzam się z tym co pisze MUCHOMOR. Baby Boomers, X i Y – to trzy pokolenia - kto do nich należy- fajnie ujęte w tym artykule.
Muchomor

Muchomor

Najlepiej mieć zatrudnionych pracowników z każdego pokolenia i dbać o relacje między nimi by to wszystko z czasem postępowało naturalnie, niczym ewolucja ;)

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka