!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Gdy w zespole pojawia się plotkarz...

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

3 komentarze

Gdy w zespole pojawia się plotkarz...
Atmosfera w miejscu pracy ma ogromne znaczenie dla tego, w jaki sposób pracownicy wykonują swoje obowiązki. Jeżeli w zespole pojawia się plotkarz, pracodawca powinien zareagować. W jaki sposób? Co grozi pracownikowi, który nie przestrzega zasad współżycia społecznego?

Rozsiewanie negatywnych opinii o pracownikach czy kłótnie w godzinach pracy zaburzają cały system pracy. Osoby zatrudnione nie potrafią skupić się na swoich zadaniach, często są mniej efektywne. Atmosfera w zakładzie pracy jest niezwykle ważna, zaś pojawienie się w zespole plotkarza ? w skrajnych przypadkach ? może doprowadzić do upadku firmy. Codzienne kłótnie nie tylko denerwują, lecz także rodzą agresję. Ponieważ problem jest poważny, powinieneś wiedzieć, w jaki sposób możesz ? jako pracodawca ? poskromić przełożonego, który nie przestrzega zasad współżycia społecznego. Ustawodawca dokładnie wskazał, jakimi środkami można się wspomóc w takiej sytuacji.

Obowiązki pracownika kontra rzeczywistość

Pracownik ma konkretne obowiązki, które wypunktowane zostały w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 100 jest on zobowiązany wykonywać pracę ?sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę?. W szczególności jednak osoby zatrudnione muszą:

  • przestrzegać czasu pracy, jaki został ustalony w zakładzie pracy,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w przepisach,
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Ostatni punkt jest niezwykle istotny przy omawianiu zagadnienia bezpodstawnego pomawiania przez pracowników innych zatrudnionych. Pracodawca, który chce zdyscyplinować swojego podwładnego, może skorzystać więc z tych przepisów. Notoryczne zakłócanie atmosfery w firmie przez pracownika jest też podstawą do wymierzenia kary przez pracodawcę. W skrajnych przypadkach podmiot zatrudniający może rozwiązać z podwładnym stosunek pracy.

Pracodawca nakłada karę

Naganne zachowanie pracownika jest podstawą do wymierzenia kary. W tym przypadku pracodawca nie ma pełnej dowolności, musi bowiem dostosować się do przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z katalogiem kar (art. 108) pracodawca może zastosować wobec swojego podwładnego karę porządkową, czyli upomnienie lub naganę. Przy wymierzaniu takiej kary podmiot zatrudniający powinien wziąć pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków i stopień winy zatrudnionego. Warto przy tym podkreślić, że wobec pracownika, który zachowuje się nagannie wobec swoich współpracowników nie jest możliwe zastosowanie kary pieniężnej.
Pracodawca, który zdecyduje się na ukaranie pracownika karą upomnienia lub nagany musi pamiętać o konieczności uprzedniego wysłuchania pracownika. O zastosowanej karze należy ponadto zawiadomić podwładnego na piśmie, wskazując przy tym rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych. Odpis takiego dokumentu należy przechowywać w aktach osobowych.

Kiedy rozwiązanie umowy o pracę?

Naruszenie art. 100 Kodeksu pracy jest też podstawą do tego, aby rozstać się z pracownikiem. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę ze swoim podwładnym z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Inną możliwością jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Notoryczne pomawianie czy obgadywanie współpracowników można bowiem traktować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, gdyż osobie zatrudnionej można przypisać winę umyślną.

Podziel się

3 komentarze

Pilot

Pilot

Gdy w zespole pojawia się plotkarz... Na pewno to złą rzecz. Jeśli się wie kto nim jest, należy z nim porozmawiać, bo taka osoba psuje atmosferę w zakładzie pracy.
Kazik

Kazik

Gdy w zespole pojawia się plotkarz... fajny artykuł. Jeśli wie się kto to jest, to po prostu go omijać, albo z nim mówić o "babce marynowanej". Atmosfera w pracy jest bardzo ważna, a plotkarz może ją zmienić.
Honda

Honda

Jeżeli coś takiego bym się dowiedział trzeba takie sprawy ukrócić, przecież to może potem wpływać źle na morale innych i jakoś pracy albo rozwinąć się u innych.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.