BOLIX S.A.

Młodszy Specjalista ds. obsługi zakupu towarów handlowych

 • Żywiec, śląskie pow. żywiecki

Specjalista ds. Zakupów lub Zaopatrzenia

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Młodszy Specjalista ds. obsługi zakupu towarów handlowych

Wierzymy, że poprzez zaangażowanie pracowników i inwestowanie w zaplecze technologiczne jesteśmy w stanie dostarczać coraz lepszej jakości, odporną na czynniki atmosferyczne i łatwą w aplikacji chemię budowlaną. Dlatego dbamy o atmosferę w pracy i rozwój naszych pracowników. Tak się składa, że udaje nam się tworzyć świetne systemy elewacyjne.


Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Zakres obowiązków

 • Wyszukiwanie nowych dostawców na towary handlowe (komponenty systemów ociepleniowych) zgodnie z zapotrzebowaniem pionu handlowego
 • Negocjacje zakupowe
 • Utrzymywanie relacji z dotychczasowymi dostawcami
 • Nadzór nad stanami magazynowymi towarów handlowych
 • Realizacja zamówień na towary handlowe
 • Dokonywanie analiz i raportowanie

Wymagania

 • Wyksztalcenie minimum średnie
 • Systematyczność
 • Zdolności interpersonalne (otwartość, komunikatywność)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność dokonywania analiz i wyciągania wniosków
 • Otwartość na nowe pomysły i własne inicjatywy
 • Dobra znajomość MS Excel
 • Mile widziana praca w dziale zakupów lub w hurtowni materiałów budowlanych

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w systematycznie rozwijającej się strukturze na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Dofinansowanie do karty sportowej Multisport
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie PZU
 • Zajęcia językowe dla pracowników
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w różnorodnych projektach
 • Szkolenia zewnętrzne oraz wdrożeniowe wraz ze stałym wsparciem w trakcie pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów prawa (Kodeksu pracy) i/lub zgody wyrażonej przez Panią/Pana;
  2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
  4. Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy składaniu wniosku o pracę jest dobrowolne, ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wpływu na zawarcie i przebieg umowy o pracę.
  5. Wyrażoną zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
  6. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, przez 3 lata, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postępowania rekrutacyjnego. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne lub prowadzącym portale rekrutacyjne;
  3. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną;
  4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
  8. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
  9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji. (Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych).

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec moich danych osobowych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Dodana
Wygasa (za 7 dni temu)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy