Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 13.04.2024
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Terapeuta środowiskowy

 • Andrychów, małopolskie pow. wadowicki

Terapeuta

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Jesteśmy Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie, miejscem, w którym zdrowie psychiczne stawiamy na pierwszym miejscu. Nasza historia zaczęła się 1 lipca 1978 roku, a od 1 września 1998 roku działamy jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Znajdujesz nas w sercu małopolskiego Andrychowa, gdzie nasza lokalizacja, tuż przy głównym węźle komunikacyjnym Bielsko-Biała – Kraków, zapewnia łatwy dostęp dla pacjentów i ich rodzin. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować szeroki zakres usług w dziedzinie psychiatrii i leczenia odwykowego. Nasze nowoczesne oddziały psychiatryczne, w tym oddział psychogeriatryczny, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział terapii uzależnień od alkoholu, dzienny oddział psychiatryczny, dzienny oddział terapii uzależnień oraz poradnie zdrowia psychicznego, są projektowane z myślą o zapewnieniu najlepszej możliwej opieki. Misja, którą się kierujemy, to ochrona stanu zdrowia psychicznego, co dla nas jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka. Nasz zespół, liczący od 201 do 500 pracowników, codziennie dąży do tego, by każdy pacjent czuł się u nas bezpiecznie, szanowanie i zrozumienie. Co nas wyróżnia? To nie tylko nasze zaangażowanie w pomoc pacjentom, ale i wyjątkowe otoczenie. Szpital jest usytuowany wśród zieleni pięknego parku, co sprzyja relaksacji i regeneracji naszych pacjentów. Wierzymy, że harmonijne połączenie profesjonalnej opieki i spokojnego otoczenia jest kluczowe dla efektywnego leczenia i powrotu do zdrowia. Zapraszamy do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, gdzie każdy dzień to krok ku lepszemu zdrowiu psychicznemu i pełniejszemu życiu.

Poszukujemy pracownika na stanowisko terapeuty środowiskowego do Centrum Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie

Prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: szpital@szpital.info.pl; dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 875 75 72, +48 33 875 75 76

Zakres obowiązków

 • Nawiązywanie kontaktu z osobą przeżywającą kryzys ,nawroty lub przewlekły okres zaburzeń psychicznych.
 • Ocena potrzeb , zasobów indywidualnych i społecznych osoby chorującej psychicznie.
 • Formułowanie planu terapii i dobór adekwatnych metod oddziaływań psychospołecznych.
 • Motywowanie do leczenia.
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z sytuacją osoby chorującej psychicznie.
 • Współdziałanie w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w ramach zespołu interdyscyplinarnego.
 • Prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta,jego rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej.
 • Koordynowanie działań w zakresie współpracy instytucjonalnej oraz podejmowanie działań interwencyjnych w środowisku pacjenta/podopiecznego.
 • Pośrednictwo w udostępnianiu i efektywnym wykorzystaniu świadczeń oferowanych przez system opieki.
 • Współpraca z innymi pracownikami medycznymi,pomocy społecznej,ośrodkami wsparcia,rehabilitacji społecznej i zawodowej,jednostkami związanymi z zatrudnianiem.
 • Edukowanie otoczenia pacjenta w zakresie problemów związanych z chorobą.
 • Promowanie zdrowia psychicznego,prozdrowotnych stylów i zachowań życiowych oraz życzliwych postaw wobec chorych w ich środowisku.
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie
 • ukończone szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej lub
 • posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • wsparcie kadry zarządczej oraz wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, terapeutycznego oraz doświadczonych psychologów
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach
 • rozwój poprzez możliwość pracy w CZP dla dorosłych
 • wsparcie merytoryczne i administracyjne
 • praca w Szpitalu po remoncie, położonym w pięknym parku,
 • bezpłatny parking
 • przyjemna atmosfera
 • Administratorem danych osobowych jest WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 34-120 Andrychów ul. Dąbrowskiego 19, NIP: 5512123091. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy