Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Oferty pracy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

PEDAGOG

Zawód: pedagog Rodzaj: umowa o pracę
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
zapewnienie bezpiecznego schronienia w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Olecko
01-12-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Olecko
Szczegóły
Zakres obowiązków
świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie i innymi kryzysami życiowymi oraz osób przebywających w mieszkaniach chronionych, przeprowadzanie i aktualizacja wywiadów środowiskowych oraz ich dokumentowanie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem celem rozpoznania i oceny sytuacji rodziny będącej w kryzysie
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: praca socjalna
Inne wymagania:
Udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin .
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PEDAGOG
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Olecko
Szczegóły
Zakres obowiązków
zapewnienie bezpiecznego schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod opieką w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; udział w opracowywaniu indywidualnego planu pomocy osobom potrzebującym; udzielanie wsparcia pedagogicznego osobom korzystającym z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i udzielanie konsultacji wychowawczych
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
19-400 Olecko
Gołdapska 23

Pracodawcy z miasta Olecko