Czy to Twoja firma?

Areszt Śledczy w Kielcach praca

Kielce

W sercu Kielc, przy ulicy Zagnańskiej, rozwija się miejsce, które jest świadectwem naszego zaangażowania w poprawę warunków życia i pracy. Areszt Śledczy w Kielcach, obecnie przechodzący rozbudowę, to nie tylko miejsce przetrzymywania osób tymczasowo aresztowanych, ale przestrzeń, gdzie dbałość o warunki socjalne i zawodowe stoi na pierwszym planie.


Nasza misja, choć niezapisana wprost, manifestuje się poprzez działania na rzecz społeczności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz murów aresztu. Rozbudowa, którą realizujemy, to krok w kierunku stworzenia przestrzeni, która będzie sprzyjać nie tylko bezpieczeństwu, ale również rozwojowi i resocjalizacji.

Z ponad 900 osadzonych, których obecnie gościmy, każdy znajdzie coś dla siebie w nowo powstających pomieszczeniach takich jak siłownia, fryzjernia czy biblioteka. To właśnie te miejsca staną się przestrzenią do pracy nad sobą, nauki i wewnętrznego wzrostu. Kaplica z zakrystią będzie zaś miejscem spokoju i refleksji, niezależnie od wyznawanych przekonań.

Inwestycja o wartości blisko 37 milionów złotych to nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie i ich przyszłość. Zwiększenie liczby miejsc dla osadzonych do 1315 to dla nas nie tylko rozbudowa fizyczna, ale rozbudowa naszego potencjału, by służyć społeczności i wspierać proces resocjalizacji.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do poprawy jakości życia zarówno osadzonych, jak i pracowników, a nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne będą służyć przez wiele lat. Rozbudowa, którą realizujemy, to nie tylko inwestycja w kamień i beton, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi – bo to oni są sercem każdej organizacji, także naszej.

Areszt Śledczy w Kielcach najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
praca fizyczna medycyna / farmacja / zdrowie doradztwo / konsulting / audyt sektor publiczny / służby mundurowe administracja biurowa / praca biurowa

Oferty pracy Areszt Śledczy w Kielcach

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Areszt Śledczy w Kielcach

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Areszt Śledczy w Kielcach

Siedziba główna

Areszt Śledczy w Kielcach poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Areszt Śledczy w Kielcach
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Kielce
 3. Wrocław
 4. Gliwice
 5. Rzeszów
 6. Łódź
 7. Skarżysko-Kamienna
 8. Lublin
 9. Bydgoszcz
 10. Kraków

Data aktualizacji: 01.07.2024

Praca Areszt Śledczy w Kielcach - oferty archiwalne

 • Audytor

  Areszt Śledczy w Kielcach
  • Kielce
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Przeprowadzenie zadań z zakresu audytu wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Kielcach

   Wymagania

   • Uprawnienia: uprawnienia audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 40 PLN
 • Lekarz dentysta

  Areszt Śledczy w Kielcach
  • Kielce
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Swiadzcenie usług medycznych z zakresu opieki stomatologicznej dla osoadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczne, kierunek: stomatologia
   • Inne wymagania: Prawo do wykonywania zawodu lekarza stomatologa.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 350 PLN
   • Opis wynagrodzenia: /stosunkowo do wymiaru etatu - 0,25 etatu.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pielęgniarka

  Areszt Śledczy w Kielcach
  • Kielce
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   w/g stanowiska

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, brak, kierunek: pielęgnairstwo
   • Inne wymagania: Prawo do wykonywania zawodu pielegniarki/pielegniarza. świadczenie usług medycznych z zakresu opieki pielęgniarskiej dla osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca na 0,95 etatu ( praca od 16.05.2022 do 15.05.2023)
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Strażnik / działu ochrony funkcjonariusz /

  Areszt Śledczy w Kielcach
  • 3 703 zł / mies.
  • Kielce
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   w/g stanowiska

   Wymagania

   • Inne wymagania: OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1)posiadająca obywatelstwo polskie;2)posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;3)korzystająca z pełni praw publicznych;4)która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;5)która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;6)dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;7)posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;8)posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI: Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 2)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów; 3)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 -15 punktów; 4)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 5)wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) -15 punktów; 6)wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów; 7)wykształcenie średnie lub średnie branżowe -10 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1)posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego -10 punktów; 2)posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów; 3)posiadanie prawa jazdy kategorii C" lub D" -10 punktów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 703 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca na dwa lata
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

  Areszt Śledczy w Kielcach
  • 8 500 zł / mies.
  • Kielce
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   w/g stanowiska

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczne
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe medyczne z tytułem lekarza, prawo wykonywania zawodu. udzielanie konsultacji medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 8 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca na 0,7 etatu ( praca od 01.08.2021-31.07.2022)
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Kielcach