!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Hydrochemia

Hydrochemia

Firma Hydrochemia, świadczy usługi, dostarcza rozwiązania i produkty związane z czyszczeniem i dezynfekcją w branży wody przeznaczonej do spożycia oraz badaniami wody. Naszą misją jest podnoszenie stanu higieny wody przeznaczonej do spożycia poprzez zastosowanie najnowszych, przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów i technologii.

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 5471983683

REGON: 241283505

KRS: -

ul. Giewont 16
43-316 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat bielsko-biała
gmina bielsko-biała

Profil działalności

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem
20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych
16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych
23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego
28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.34.Z - Malowanie i szklenie
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
63.12.Z - Działalność portali internetowych
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 24-08-2009
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.