Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st.Warszawy

Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

26 stycznia 2024 roku

Link do oferty

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy najczęściej poszukuje kandydatów
w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa hr / kadry księgowość / ekonomia

Oferty pracy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Wybrane oferty innych pracodawców

 • Specjalista ds. kadr i płac

  UDS S.A.
  • Nowy Kawęczyn
  • umowa o pracę
  • praca od zaraz
  Aplikuj szybko
  Popularna
  Dodana
 • Kadrowa

  P.S.G.-PAWEŁ SZOSTAK
  • Nowy Dwór Mazowiecki
  • umowa o pracę
  • praca od zaraz
  • 4 000-10 000 zł / mies.
  Aplikuj bez CV
  Polecana
  Dodana
 • Specjalista ds. Personalnych

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  Wygasa

Firma najczęściej oferuje

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Elastyczny czas pracy
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Świeża kawa z ekspresu

Podane powyżej benefity nie są oficjalnym elementem oferty pracy. Zostały wyselekcjonowane na podstawie historycznych ogłoszeń za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Bydgoszcz
 3. Bielsko-Biała
 4. Jozefów
 5. Otwock
 6. Pruszków
 7. Katowice
 8. Baniocha
 9. Biłgoraj
 10. Grojec

Praca Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy - oferty archiwalne

 • Specjalista ds. płac

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat


  • Zakres obowiązków

   • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów oraz sporządzanie list wypłat;
   • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
   • Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
   • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
   • Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
   • Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
   • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura.

   Wymagania

   Niezbędne:


   • Wykształcenie – średnie lub wyższe;
   • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń lub prowadzeniu spraw kadrowych;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
    • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
    • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;
    • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
    • Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
    • Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych;
    • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl).
    • Umiejętności praktyczne:
     • Praktyczna znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i zasad naliczania wynagrodzeń;
     • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

     Dodatkowe:

     • Preferowane wykształcenie - wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace, rachunkowość lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty ds. płac / kierownika działu kadr i płac;
     • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń lub prowadzeniu spraw kadrowych;
     • Umiejętności szczególne:
      • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
      • Znajomość programu płacowego PŁATNIK;
      • znajomość programów płacowych typu: sQula, Vulcan.
      • Kompetencje:
       • Identyfikacja z Pracodawcą;
       • Komunikatywność i współpraca;
       • Orientacja na klienta;
       • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
       • Sumienność;
       • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
    W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 150 zł do 7 200 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.
   • Wymagane dokumenty

    • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
    • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
    • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
    • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
    • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
    • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
    • Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

     26 stycznia 2024 roku

 • Specjalista /Starszy specjalista / Główny specjalista ds. płac

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów oraz sporządzanie list wypłat;
   • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
   • Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
   • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
   • Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
   • Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
   • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura.

   Wymagania

   • Wykształcenie – średnie lub wyższe;
   • Doświadczenie zawodowe – przy wykształceniu średnim co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń ;przy wykształceniu wyższym co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
    • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
    • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;
    • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
     i macierzyństwa;
    • Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
    • Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych;
    • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl).
    • Umiejętności praktyczne:
     • Praktyczna znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i zasad naliczania wynagrodzeń;
     • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

     Dodatkowe:

     • Preferowane wykształcenie - wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace, rachunkowość lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty ds. płac / kierownika działu kadr i płac;
     • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
     • Umiejętności szczególne:
      • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
      • Znajomość programu płacowego PŁATNIK;
      • znajomość programów płacowych typu: sQula, QNT.
      • Kompetencje:
       • Identyfikacja z Pracodawcą;
       • Komunikatywność i współpraca;
       • Orientacja na klienta;
       • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
       • Sumienność;
       • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
    W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 500 zł do 8 400 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.
   • Wymagane dokumenty

    • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
    • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
    • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
    • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
    • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
    • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
    • Termin:

     Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

     31 grudnia 2023 roku

 • Starszy specjalista / Główny specjalista ds. płac

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów oraz sporządzanie list wypłat;
   • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
   • Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
   • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
   • Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
   • Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
   • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura.

   Wymagania

   Niezbędne:


   • Wykształcenie – średnie lub wyższe;
   • Doświadczenie zawodowe – przy wykształceniu średnim co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń ;przy wykształceniu wyższym co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych: Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela; Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej; Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych; Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl).
   • Umiejętności praktyczne:
   • Praktyczna znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i zasad naliczania wynagrodzeń;
   • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

   Dodatkowe:


   • Preferowane wykształcenie - wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace, rachunkowość lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty ds. płac / kierownika działu kadr i płac;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
   • Umiejętności szczególne:
   • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
   • Znajomość programu płacowego PŁATNIK;
   • znajomość programów płacowych typu: sQula, Vulcan. Kompetencje: Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
   • Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy


   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 900 zł do 8 400 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze.
   • Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty

   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   Termin:

   Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

   31 października 2023 roku

 • Kierownik Działu Płac

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 2023-09-19 | Informacja o naborze na wolne stanowisko | 7-DP-2023

   O G Ł O S Z E N I E

   O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Kierownik Działu Płac

   Zakres obowiązków

   • Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników;
   • Zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Działu Płac, w tym ustalanie zakresów obowiązków służbowych pracowników;
   • Sprawowanie nadzoru nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników;
   • Prowadzenie polityki kadrowej Działu Płac, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników, wnioskowanie o przyznanie dodatku motywacyjnego, awans wewnętrzny, udzielenie kary regulaminowej oraz aprobowanie wniosków o urlop lub zwolnienie od pracy;
   • Usprawnianie organizacji, metod i form pracy Działu Płac, w tym opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw;
   • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów oraz sporządzanie list wypłat dla pracowników Biura;
   • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich pracowników Biura;
   • Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp. pracowników Biura;
   • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników Biura; Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
   • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura.

   Wymagania

   • Wykształcenie – wyższe; Doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
   • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;
   • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
    i macierzyństwa;
   • Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
   • Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych;
   • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl
   • Umiejętności praktyczne:
   • Zarządzanie wieloosobowym zespołem;
   • Praktyczna znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i zasad naliczania wynagrodzeń;
   • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

   Dodatkowe:


   • Preferowane wykształcenie - wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace, rachunkowość lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty ds. płac / kierownika działu kadr i płac;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;

   Umiejętności szczególne:

   • Praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
   • Praktyczna znajomość programu płacowego PŁATNIK;
   • Znajomość programów płacowych typu: sQula, Vulcan.
   • Kompetencje:
   • Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
   • Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 7 400 zł do 10 600 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze.
   • Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty

   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

   5 października 2023 roku

   za pośrednictwem strony internetowej DBFO,

   link do ogłoszenia: • Referent / Starszy referent d. fakturowania umów oraz windykacji należności

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat

  • O G Ł O S Z E N I E

   O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Referent / Starszy referent d. fakturowania umów oraz windykacji należności

   Zakres obowiązków

   • Wystawianie faktur sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej na podstawie zawartych umów i innych dokumentów źródłowych.
   • Prowadzenie ewidencji faktur zakupu w zakresie podatku naliczonego oraz kontrola prawidłowości tych rozliczeń.
   • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży placówek oświatowych na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i kontrola JPK_V7M. Weryfikacja sald kont rozrachunkowych pod kątem podatku od towarów i usług oraz windykacji należności.
   • Prowadzenie we współpracy z Radcami prawnymi działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających placówkom oświatowym.
   • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy w komórce organizacyjnej.

   Wymagania

   Niezbędne:


   • Wykształcenie – średnie lub wyższe;
   • Doświadczenie zawodowe – przy wykształceniu średnim 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany.
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
    • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
    • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
    • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
    • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
    • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura ).
    • Umiejętności praktyczne:
     • Znajomość zasad sporządzania faktur i windykacji należności publiczno-prawnych;
     • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

     Dodatkowe:


     1. Preferowane wykształcenie - średnie lub wyższe o kierunku lub specjalizacji: administracja, prawo, finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie;

     2. Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – doświadczenie zawodowe w wystawianiu faktur lub windykacji należności;

     3. Umiejętności szczególne: Znajomość programu finansowo – księgowego QNT;

     4. Kompetencje:

     • Identyfikacja z Pracodawcą;
     • Komunikatywność i współpraca;
     • Orientacja na klienta;
     • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
     • Sumienność;
     • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę.W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: 4 230 zł do 6 550 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty


   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   Termin:

   Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

   29 września 2023 roku

 • Starszy / Główny specjalista ds. płac lub Zastępca kierownika Działu Płac

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • Wspieranie kierownika działu w organizacji prawidłowego funkcjonowania działu, rozwiązywanie bieżących problemów oraz zastępowanie kierownika podczas jego nieobecności.
   • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów oraz sporządzanie list wypłat;
   • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
   • Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
   • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
   • Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
   • Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
   • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura.

   Wymagania

   Niezbędne:

   • Wykształcenie – wyższe;
   • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;
   • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
   • Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
   • Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych;
   • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl).
   • Umiejętności praktyczne:
   • Praktyczna znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i zasad naliczania wynagrodzeń;
   • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

   Dodatkowe:   • Preferowane wykształcenie - wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace, rachunkowość lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty ds. płac / kierownika działu kadr i płac;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
   • Umiejętności szczególne:
   • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
   • Znajomość programu płacowego PŁATNIK;
   • Znajomość programów płacowych typu: sQula, Vulcan.
   • Kompetencje:
   • Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
   • Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę.
   • W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
   • W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 700 zł do 9 050 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze.
   • Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty


   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

   30 lipca 2023 roku

 • Pomoc administracyjna w Dziale Podatku VAT, Windykacji i Majątku 4-VAT-2023

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • Wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży na podstawie zawartych umów i innych dokumentów źródłowych.
   • Czynności pomocnicze w zakresie ewidencji składników majątkowych oraz uczestnictwo w spisach z natury placówek.
   • Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji związanej z zakresem zadań.
   • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy w komórce organizacyjnej.

   Wymagania


   • Wykształcenie – średnie; Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia; Umiejętności praktyczne:
   • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

   Dodatkowe:


   • Preferowane wykształcenie - średnie lub wyższe o kierunku lub specjalizacji: finanse i rachunkowość, ekonomia lub kurs księgowości potwierdzony certyfikatem;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – fakturowanie lub/i ewidencja środków trwałych; Umiejętności szczególne:
   • Znajomość programu finansowo – księgowego QNT; Znajomość zasad sporządzania faktur.
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
   • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
   • Kompetencje:
   • Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Umiejętność analitycznego myślenia;
   • Sumienność i dokładność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. Pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony 3 miesięcy.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: 4 230 zł do 5 370 zł. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze.
   • Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty

   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do: 30 czerwca 2023 roku

 • Specjalista ds. rozliczania umów i VAT oraz windykacji należności

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • Wystawianie faktur sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej na podstawie zawartych umów i innych dokumentów źródłowych.
   • Prowadzenie ewidencji faktur zakupu w zakresie podatku naliczonego oraz kontrola prawidłowości tych rozliczeń.
   • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży placówek oświatowych na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i kontrola JPK-V7.
   • Weryfikacja sald kont rozrachunkowych pod kątem windykacji należności oraz rozliczeń z tyt. zobowiązań pieniężnych.
   • Ewidencja składników majątkowych oraz uczestnictwo w spisach z natury placówek.
   • Wykonywanie zestawień i raportów wynikających ze specyfiki pracy komórki organizacyjnej.
   • Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji związanej z zakresem zadań.
   • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy w komórce organizacyjnej.

   Wymagania

   Niezbędne:


   • Wykształcenie – średnie lub wyższe;
   • Doświadczenie zawodowe – przy wykształceniu wyższym 2 lata stażu pracy, przy wykształceniu średnim 3 lata stażu pracy;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
   • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura ).
   • Umiejętności praktyczne:
   • Znajomość zasad sporządzania faktur, windykacji należności oraz naliczania podatku VAT;Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

   Dodatkowe:


   • Preferowane wykształcenie - średnie lub wyższe o kierunku lub specjalizacji: finanse i rachunkowość, ekonomia lub kurs na poziomie specjalisty ds. księgowości (księgowego) potwierdzony certyfikatem;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata stażu pracy w rozliczaniu umów (fakturowaniu) i podatku VAT lub prowadzeniu ksiąg rachunkowych (księgowości) lub ewidencji środków trwałych;
   • Umiejętności szczególne: Znajomość programu finansowo – księgowego QNT;
   • Umiejętność analitycznego myślenia.
   • Kompetencje: Identyfikacja z Pracodawcą; Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem; Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.


   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: 6 150 zł do 7 180 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty

   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji) .
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   • Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

    11 czerwca 2023 roku


 • Specjalista / Starszy specjalista ds. finansowo – księgowych

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • Obsługa księgowa oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych przydzielonych placówek oświatowych.
   • Współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej.
   • Rozliczanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów.
   • Przygotowanie dokumentów księgowych celem archiwizacji i przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.
   • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy.

   Wymagania

   Niezbędne:   • Wykształcenie – średnie lub wyższe;
   • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata stażu pracy w tym co najmniej 1 rok w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (księgowości);
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl)
   • Umiejętności praktyczne:
   • Znajomość teoretyczna zasad rachunkowości;
   • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

   Dodatkowe:


   • Preferowane wykształcenie - wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse i rachunkowość lub kurs na poziomie samodzielnego specjalisty ds. księgowości (samodzielnego księgowego) potwierdzony certyfikatem;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata stażu pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (księgowości);
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   • Umiejętności szczególne:
   • Znajomość programów finansowo – księgowych np. QNT, VULCAN, Symfonia;
   • Umiejętność analitycznego myślenia.
   • Kompetencje:
   • Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
   • Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 150 zł do 7 800 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty

   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
   • Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

    11 czerwca 2023 roku

 • Zastępca Kierownika Działu Płac

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • Wspieranie kierownika działu w organizacji prawidłowego funkcjonowania działu, rozwiązywanie bieżących problemów oraz zastępowanie kierownika podczas jego nieobecności.
   • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów oraz sporządzanie list wypłat;
   • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
   • Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
   • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
   • Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
   • Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników placówek oświatowych,
   • Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
   • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura.

   Wymagania

   Niezbędne:


   • Wykształcenie – wyższe;
   • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:

   Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;

   Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

   Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;

   Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych;

   Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl).


   • Umiejętności praktyczne:

   Praktyczna znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i zasad naliczania wynagrodzeń;

   Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).


   Dodatkowe:


   • Preferowane wykształcenie - wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace, rachunkowość lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty ds. płac lub kierownika działu kadr i płac;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
   • Umiejętności szczególne:
   • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
   • Znajomość programu płacowego PŁATNIK;
   • Znajomość programów płacowych typu: sQula, Vulcan.
   • Kompetencje:
   • Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
   • Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 7 850 zł do 9 050 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze.
   • Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty


   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”


   Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

   21 maja 2023 roku

 • Starszy referent / Specjalista ds. finansowo – księgowych

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 5 600-7 100 zł / mies.
  • O G Ł O S Z E N I E

   O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Starszy referent / Specjalista ds. finansowo – księgowych

   ( 2 wolne stanowiska pracy )

   4-DFK-2023

   Zakres obowiązków

   • Obsługa księgowa oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych przydzielonych placówek oświatowych.
   • Współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej.
   • Rozliczanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów.
   • Przygotowanie dokumentów księgowych celem archiwizacji i przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.
   • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy.

   Wymagania

   Niezbędne:


   • Wykształcenie – średnie lub wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse i rachunkowość;
   • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata stażu pracy w tym co najmniej 1 lata w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (księgowości);
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl) Umiejętności praktyczne: Znajomość teoretyczna zasad rachunkowości; Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

   Dodatkowe:


   • Preferowane wykształcenie - wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse i rachunkowość lub kurs na poziomie samodzielnego specjalisty ds. księgowości (samodzielnego księgowego) potwierdzony certyfikatem;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata stażu pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (księgowości);
   • Znajomość aktów prawnych: Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   • Znajomość programów finansowo – księgowych np. QNT, VULCAN, Symfonia; Umiejętność analitycznego myślenia. Kompetencje:
   • Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
   • Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.


   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 5 600 zł do 7 100 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze.
   • Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty


   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   Forma składania dokumentów:

   Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”


   Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

   03 maja 2023 roku

 • Starszy referent / Specjalista rozliczania umów i VAT oraz windykacji należności

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 5 600-7 100 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   • Wystawianie faktur sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej na podstawie zawartych umów i innych dokumentów źródłowych.
   • Prowadzenie ewidencji faktur zakupu w zakresie podatku naliczonego oraz kontrola prawidłowości tych rozliczeń.
   • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży placówek oświatowych na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i kontrola JPK-V7.
   • Weryfikacja sald kont rozrachunkowych pod kątem windykacji należności oraz rozliczeń z tyt. zobowiązań pieniężnych.
   • Ewidencja składników majątkowych oraz uczestnictwo w spisach z natury placówek.
   • Wykonywanie zestawień i raportów wynikających ze specyfiki pracy komórki organizacyjnej.
   • Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji związanej z zakresem zadań.
   • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy w komórce organizacyjnej.

   Wymagania

   Niezbędne:   • Wykształcenie – średnie lub wyższe o kierunku lub specjalizacji: finanse i rachunkowość, ekonomia lub kurs na poziomie specjalisty ds. księgowości (księgowego) potwierdzony certyfikatem;
   • Doświadczenie zawodowe – przy wykształceniu wyższym 2 lata stażu pracy, przy wykształceniu średnim 3 lata stażu pracy;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
    • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
    • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
    • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
    • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
    • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
    • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
    • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura ).
    • Umiejętności praktyczne:
     • Znajomość zasad sporządzania faktur, windykacji należności oraz naliczania podatku VAT;
     • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

     Dodatkowe:


     • Preferowane wykształcenie - wyższe na kierunku lub specjalności ekonomia, finanse i rachunkowość;
     • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata stażu pracy w rozliczaniu umów (fakturowaniu) i podatku VAT;
     • Umiejętności szczególne:
      • Znajomość programu finansowo – księgowego QNT;
      • Umiejętność analitycznego myślenia.
      • Kompetencje:
       • Identyfikacja z Pracodawcą;
       • Komunikatywność i współpraca;
       • Orientacja na klienta;
       • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
       • Sumienność;
       • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
    W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: 5 600 zł do 7 100 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

    • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
    • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji) .
    • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
    • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
    • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
    • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


    • Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”

     Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej
     61 w Warszawie pok. 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

     Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do:

     03 maja 2023 roku

 • Administrator systemów komputerowych

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 6 700-7 800 zł / mies.
  • O G Ł O S Z E N I E

   O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Administrator systemów komputerowych

   Zakres obowiązków

   • Planowanie i projektowanie rozwoju oraz optymalizowanie infrastruktury informatycznej Biura i placówek oświatowych na terenie dzielnicy Ursynów;
   • Konsolidacja usług związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem centralnych rozwiązań informatycznych w placówkach oświatowych dzielnicy Ursynów;
   • Administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi oraz oprogramowaniem Biura oraz placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Ursynów;
   • Udzielanie wsparcia merytorycznego i technicznego pracownikom Biura i placówek oświatowych (Helpdesk);
   • Zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego danych przetwarzanych w Biurze oraz placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Ursynów;
   • Analizowanie potrzeb informatycznych Biura i placówek oświatowych oraz udział w procedurze zakupowej, przy odbiorach i instalacji sprzętu i oprogramowania;
   • Współpraca w ramach Działu Informatyki przy utrzymaniu i konserwacji systemów informatycznych.

   Wymagania

   • Wykształcenie – średnie;
   • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok (przy wykształceniu wyższym) lub 3 lata (przy wykształceniu średnim) stażu pracy w tym co najmniej 1 rok w obsłudze informatycznej lub administrowaniu systemami komputerowymi;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa na tle seksualnym;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO);
   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
   • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
   • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
   • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl)

   Umiejętności praktyczne:

   • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows na stacjach roboczych i serwerach;
   • Podstawowa konfiguracja przełączników i ruterów;
   • Zarządzanie usługą katalogową;
   • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).


   Mile widziane:


   • Preferowane wykształcenie - średnie lub wyższe techniczne w zakresie informatyki, matematyki, fizyki lub pokrewne;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata w obsłudze informatycznej lub administrowaniu systemami komputerowymi; Umiejętności szczególne: Konfiguracja polityk GPO;
   • Konfiguracja zabezpieczeń na urządzeniach sieciowych, serwerach i stacjach roboczych;
   • Obsługa systemów monitoringu;
   • Konfiguracja systemów operacyjnych Linux.

   Kompetencje:


   • Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
   • Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 700 zł do 7 800 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty:

   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

   Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”   Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej
   61 w Warszawie pok. 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

   Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do:

   3 maja 2023 roku • Administrator systemów komputerowych

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat

  • O G Ł O S Z E N I E

   O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Administrator systemów komputerowych

   Zakres obowiązków

   • Planowanie i projektowanie rozwoju oraz optymalizowanie infrastruktury informatycznej Biura i placówek oświatowych na terenie dzielnicy Ursynów;
   • Konsolidacja usług związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem centralnych rozwiązań informatycznych w placówkach oświatowych dzielnicy Ursynów;
   • Administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi oraz oprogramowaniem Biura oraz placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Ursynów;
   • Udzielanie wsparcia merytorycznego i technicznego pracownikom Biura i placówek oświatowych (Helpdesk);
   • Zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego danych przetwarzanych w Biurze oraz placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Ursynów;
   • Analizowanie potrzeb informatycznych Biura i placówek oświatowych oraz udział w procedurze zakupowej, przy odbiorach i instalacji sprzętu i oprogramowania;
   • Współpraca w ramach Działu Informatyki przy utrzymaniu i konserwacji systemów informatycznych.

   Wymagania

   • Wykształcenie – średnie;
   • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok (przy wykształceniu wyższym) lub 3 lata (przy wykształceniu średnim) stażu pracy w tym co najmniej 1 rok w obsłudze informatycznej lub administrowaniu systemami komputerowymi;
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa na tle seksualnym;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO);
   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
   • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
   • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
   • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl)

   Umiejętności praktyczne:

   • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows na stacjach roboczych i serwerach;
   • Podstawowa konfiguracja przełączników i ruterów;
   • Zarządzanie usługą katalogową;
   • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).


   Mile widziane:


   • Preferowane wykształcenie - średnie lub wyższe techniczne w zakresie informatyki, matematyki, fizyki lub pokrewne;
   • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata w obsłudze informatycznej lub administrowaniu systemami komputerowymi; Umiejętności szczególne: Konfiguracja polityk GPO;
   • Konfiguracja zabezpieczeń na urządzeniach sieciowych, serwerach i stacjach roboczych;
   • Obsługa systemów monitoringu;
   • Konfiguracja systemów operacyjnych Linux.

   Kompetencje:


   • Identyfikacja z Pracodawcą;
   • Komunikatywność i współpraca;
   • Orientacja na klienta;
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
   • Sumienność;
   • Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 700 zł do 7 800 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty:

   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

   Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

   Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”   Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej
   61 w Warszawie pok. 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

   Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do:

   30 kwietnia 2023 roku • Specjalista ds. finansowo – księgowych

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat

  • O G Ł O S Z E N I E

   O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Specjalista/ Starszy specjalista ds. finansowo – księgowych

   ( 2 wolne stanowiska pracy )

   Zakres obowiązków

   • Obsługa księgowa oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych przydzielonych placówek oświatowych.
   • Współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej.
   • Rozliczanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów.
   • Przygotowanie dokumentów księgowych celem archiwizacji i przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.
   • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy.

   Wymagania

   Niezbędne:

   • Wykształcenie – średnie;
   • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata stażu pracy w tym co najmniej 2 lata w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (księgowości);
   • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
   • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
   • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa na tle seksualnym;
   • Nieposzlakowana opinia;
   • Znajomość aktów prawnych:
    • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

    • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

    • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl)

   • Umiejętności praktyczne:
    • Znajomość teoretyczna zasad rachunkowości;

    • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

   • Mile widziane:

    • Preferowane wykształcenie - wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse i rachunkowość lub kurs na poziomie samodzielnego specjalisty ds. księgowości (samodzielnego księgowego) potwierdzony certyfikatem;
    • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata stażu pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (księgowości) jednostek sektora finansów publicznych;
    • Znajomość aktów prawnych:
     • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
    • Znajomość programów finansowo – księgowych np. QNT, VULCAN, Symfonia;
    • Umiejętność analitycznego myślenia.
    • Identyfikacja z Pracodawcą;
    • Komunikatywność i współpraca, Orientacja na klienta, Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem; Sumienność; Terminowość i zarządzanie czasem.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
   • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 150 zł do 7 800 zł.
   • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
   • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
   • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

   Wymagane dokumenty:


   • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
   • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
   • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
   • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


   Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.


   Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”

   Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie pok. 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)   nr referencyjny: 3-DFK-202


   Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do:

   31 marca 2023 roku


Pracodawcy w Warszawie

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka