Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Czy to Twoja firma?

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN praca

Warszawa

Centrum Fizyki Teoretycznej jest jedną z najmniejszych, a jednocześnie najprężniej działających placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.


Skupiamy badaczy z różnych dziedzin związanych z fizyką teoretyczną, astrofizyką i naukami przyrodniczymi: klasyczną i kwantową teorią pola, optyką kwantową, podstawami mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji, fizyki nowych stanów materii, kosmologii i astronomii.


Naukowcy z CFT PAN regularnie otrzymują środki finansowe w ramach konkursów organizowanych przez agencje finansujące naukę.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
księgowość / ekonomia badania i rozwój hr / kadry

Oferty pracy Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Siedziba główna

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Praca Centrum Fizyki Teoretycznej PAN - oferty archiwalne

 • Pracownik ds. administracyjno - kadrowych

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • rekrutacja zdalna
  • W związku z dynamicznym rozwojem naszego instytutu, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

   Pracownik ds. administracyjno - kadrowych

   Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2022 r. W tytule emaila proszę dodać numer referencyjny: Adm/06/2022

   Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Proponowany termin rozpoczęcia pracy – od zaraz.

   Zakres obowiązków

   • Kompleksowa obsługa dokumentacji pracowników oraz doktorantów;
   • Sporządzanie umów cywilnoprawnych;
   • Sporządzanie sprawozdań oraz deklaracji do GUS i PFRON;
   • Zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej pracowników i doktorantów;
   • Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie działu kadr;
   • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo – płacowym oraz w systemie POLON;
   • Weryfikacja/tworzenie konkursów na stanowiska naukowe i publikowanie ich w wymaganych portalach tj. EURAXESS;
   • Przygotowywanie, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów wynikających z działalności Instytutu;
   • Uczestnictwo w procesie rekrutacji do szkół doktorskich;
   • Tworzenie w porozumieniu z innymi działami regulaminów i zarządzeń Dyrektora;
   • Wykonywanie innych zleconych zadań przez Dyrekcję;
   • Współpraca z innymi działami;

   Wymagania

   • Znajomość zagadnień i przepisów prawa pracy;
   • Doświadczenie w dziale kadr minimum 2 lata;
   • Doświadczenie w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
   • Znajomość obsługi programów MS Office: Word, Excel;
   • Komunikatywność, otwartość, zaangażowanie i umiejętność pracy zespołowej;
   • Znajomość języka angielskiego min. poziom B1;

   Oferujemy

   • Rozwój zawodowy i osobisty;
   • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
   • Ambitne i ciekawe zadania;
   • Pracę w młodym zespole;
   • Wynagrodzenie całkowite: 5000 zł netto
 • Specjalista ds. obsługi projektów naukowych

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • rekrutacja zdalna
  • W związku z dynamicznym rozwojem naszego instytutu, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

   Specjalisty ds. obsługi projektów naukowych

   Zakres obowiązków

   • Wyszukiwanie źródeł zewnętrznego finansowania dla projektów naukowych i instytucjonalnych oraz przekazywanie informacji o zasadach aplikowania pracownikom Instytutu;
   • Wspieranie pracowników naukowych w procesie składania wniosków projektowych - pomoc w opracowywaniu części administracyjnej wniosków projektowych, weryfikacja formalna oraz nadzór nad przygotowaniem wymaganej dokumentacji;
   • Nadzór nad przygotowaniem i obiegiem dokumentacji projektowej, w tym umów grantowych i umów konsorcjum (w tym umów po angielsku);
   • Obsługa administracyjna kluczowych projektów realizowanych w Instytucie;
   • Przygotowywanie zestawień i statystyk dotyczących projektów realizowanych w instytucie na potrzeby Dyrekcji;
   • Zamieszczanie oraz aktualizowanie danych dotyczących realizowanych projektów w systemie POLON;
   • Monitorowanie obowiązujących przepisów i wytycznych mających wpływ na pozyskiwanie i realizację projektów;
   • Współuczestnictwo w tworzeniu wewnętrznych przepisów i procedur regulujących pracę CFT PAN w tym regulaminów, zarządzeń, instrukcji i procedur w szczególności związanych z procesami realizacji projektów;
   • Prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji projektowej;

   Wymagania

   • Wyksztalcenie wyższe min. stopień magistra;
   • Biegła znajomość języka angielskiego;
   • Doświadczenie w pracy badawczej;
   • Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji projektowej;
   • Analityczne myślenie;
   • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
   • Bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Word, Excel);
   • Samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
   • Dokładność i rzetelność;
   • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
   • Inicjatywa i zaangażowanie;
   • Wysoka kultura osobista;

   • Dodatkowy atut posiadany tytuł doktora;
   • Dodatkowy atut prowadzenie projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych;
   • Dodatkowy atut znajomość systemu SL2014;

   Oferujemy

   • Rozwój zawodowy i osobisty;
   • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
   • Ambitne i ciekawe zadania;
   • Pracę w młodym zespole;
   • Dofinansowanie pakietu Multisport;
   • Dofinansowania z Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatki dla rodziców oraz tzw. “wczasy pod gruszą”;
   • Wynagrodzenie: minimum 6000 zł netto;

   Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 20 kwietnia 2022. W tytule emaila proszę dodać numer referencyjny: Adm/07/2022 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Proponowany termin rozpoczęcia pracy - od zaraz

 • Pracownik działu finansowo-księgowego

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  • 8 383-8 383 zł / mies.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • rekrutacja zdalna
  • W związku z dynamicznym rozwojem naszego instytutu, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

   Samodzielny księgowy

   Dokumenty:
   - Życiorys (CV).
   - List motywacyjny.
   - Opcjonalnie list polecający.
   - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 28 lutego 2022. W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: Adm/2/2022

   Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Proponowany termin rozpoczęcia pracy 1 marca 2022 r.

   Zakres obowiązków

   • Kompleksowa i terminowa ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym;
   • Bieżąca weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowych, w tym opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej;
   • Weryfikacja wniosków zakupowych pod kątem dostępności środków;
   • Księgowanie i rozliczanie delegacji służbowych; Analiza poprawności zapisów na kontach księgowych i rozrachunkowych;
   • Przygotowanie/uzupełnianie analiz, raportów i zestawień dotyczących projektów naukowych na potrzeby Kierowników projektów i Dyrekcji, w tym naliczanie kosztów pośrednich;
   • Kontrola wykorzystania środków otrzymanych z subwencji, prowadzenie zestawień na potrzeby Dyrekcji;
   • Generowanie przelewów bankowych;

   Wymagania

   • Doświadczenie w dziale księgowości;
   • Znajomość zagadnień i przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych;
   • Znajomość obsługi programów MS Office: Word, Excel;
   • Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność;
   • Chęć nauki i zdobywania wiedzy;
   • Znajomość języka angielskiego;
   • Dodatkowy atut znajomość ustawy o Polskiej Akademii Nauk;

   Oferujemy

   • Rozwój zawodowy i osobisty;
   • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
   • Ambitne i ciekawe zadania;
   • Pracę w młodym zespole;
   • Wynagrodzenie całkowite 6000,00 zł/netto;

Pracodawcy w Warszawie