Global company 24

Global company 24

Jesteśmy firmą budowlaną. Działamy na terenie całego Świata, a szczególnie w rejonie Europy Wschodniej, posiadamy partnerów na Ukrainie, Białorusi, Armenii, Gruzji, Litwie i Mołdawii. Niezależnie od miejsca, zawsze stawiamy na wysokie standardy, dzięki czemu cały czas pracujemy na swoją pozycję. Istotną część strategii rozwojowej firmy Global Company 24 stanowiło rozszerzenie działalności poza budownictwo na inne obszary biznesowe, m.in. na pośrednictwo pracy dzięki którym nawiązaliśmy wiele kontaktów w Polsce i Europie o różnych branżach zawodowych co pozwala nam się też rozwijać nie tylko w jednym kierunku.

Global company 24 najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Spawacz Kielce, Ślusarz Kielce.
Kategorie zawodowe: inżynieria / technologia / technika, produkcja / przemysł.

Oferty pracy Global company 24

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Global company 24

Wybrane oferty innych pracodawców

 • Spawacz TIG i CO2

  M Project BV
  • Belgia
  • umowa o pracę
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  Aplikuj szybko
  Polecana Popularna
  Dodana
 • SPAWACZ TIG

  Techvisie B.V.
  • Holandia
  • umowa agencyjna
  • запрошуємо працівників з України
  Aplikuj szybko
  Polecana
  Dodana
 • SPAWACZ MIG/MAG/E – MONTER / SKŁADACZ

  Techvisie B.V.
  • Holandia
  • umowa o pracę
  Aplikuj szybko
  Polecana
  Dodana

Mapa Global company 24

Siedziba główna

Global company 24 poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - Global company 24

Pełna nazwa
GLOBAL COMPANY 24 Bartłomiej Sienkiewicz
Adres rejestrowy
ul. Wschodnia 33 29-100 Włoszczowa
NIP
6090030254
REGON
361110418
Forma prawna
jednostka fizyczna (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej
25.03.2015
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNY

Profil działalności - kody PKD

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

 • 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Górnictwo i wydobywanie

 • 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • 08.92.Z Wydobywanie torfu
 • 08.93.Z Wydobywanie soli

Przetwórstwo przemysłowe

 • 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej
 • 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
 • 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
 • 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z Handel energią elektryczną
 • 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

Budownictwo

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Transport i gospodarka magazynowa

 • 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • 49.20.Z Transport kolejowy towarów
 • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Informacja i komunikacja

 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z Wydawanie gazet
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.91.Z Leasing finansowy
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 69.10.Z Działalność prawnicza
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

 • 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa

Edukacja

 • 85.31.B Licea ogólnokształcące
 • 85.32.B Branżowe szkoły I stopnia
 • 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
 • 85.32.D Branżowe szkoły II stopnia
 • 85.42.Z Szkoły wyższe

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 • 86.10.Z Działalność szpitali
 • 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

Pozostała działalność usługowa

 • 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 94.91.Z Działalność organizacji religijnych
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

Uprawnienia

 • 2015-04-01, Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, Wpis Marszałka Woj.Świętokrzyskiego, Rejestr agencji zatrudnienia
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Praca Global company 24 - oferty archiwalne

 • Сварщики,каменщики

  Global company 24
  • Kielce
  • umowa zlecenie
  • pełny etat
  • 18-35 zł / godz.
  • Приглашаем на работу мужчин до 60 лет. С опытом работы и без.

   Your responsibilities

   Первая смена 6:00- 18:00

   Вторая смена 14:00- 24:00. В среднем от 250 до 290 часов в месяц.

   Our requirements

   Каменщик - от 28 зл. в час.

   Вязка арматуры - 18 зл до 28 зл

   Сварщик - 20 зл

   Сварщик с опытом Mig-mag 32 - 35 зл.

   We offer

   Предостовляем бесплатное жилье в хостеле со всеми удобствами и рабочую форму. С нашей стороны оформление документов и своевременная зароботняя плата.

 • Мужчины различных специальностей

  Global company 24
  • Kielce
  • umowa zlecenie
  • pełny etat
  • 17-19 zł / godz.
  • Приглашаем на работу мужчин различных специальностей. Завод по производству мини трансформаторов.Возрастная категория до 60 лет.

   Слесарь- 19 зл в час.

   Покраска столбов для ветряков- 19 зл. в час.

   Ставка для людей без квалификации от 17 зл. в час.


   Your responsibilities

   Первая смена 6:00- 18:00

   Вторая смена 14:00- 24:00. В среднем от 250 до 290 часов в месяц.

   Our requirements

   Для людей без вакцинации, карантин 10 дней бесплатно. Тест Covid19 бесплатно.

   We offer

   Проживание в хостеле со всеми удобствами,комнаты на ( 4-6 ) человек - 300 зл. в месяц.

   Город Włoszczowa, город с насилением 10000 человек вся инфраструктура в пешей доступности. Работа 800 м от хостела.

   Оформление документов берем на себя.

   - Viber,WhatsApp, Telegram.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka