!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zawody i ich potencjał

Technik lotniskowych służb operacyjnych - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

29 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

0 komentarzy

Technik lotniskowych służb operacyjnych - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Jeden z najbardziej zróżnicowanych pod względem obowiązków zawodów, który można napotkać w środowisku lotniczym to Technik lotniskowych służb operacyjnych. Wyspecjalizowany w swoich obowiązkach technik ma pod swoimi rękami ważne zadanie związane z utrzymaniem lotniska i wszelkich niezbędnych systemów związanych z nim. Jak można zostać pracownikiem branży lotniczej naziemnej, a także, na jakie zarobki można liczyć, wybierając tę ścieżkę zawodową?

O tym i więcej w dzisiejszym artykule:

 • Na czym polega praca w tym zawodzie?
 • Ile zarabia technik lotniskowych służb operacyjnych?
 • Czy do pracy na stanowisku technik lotniskowych służb operacyjnych potrzebne jest specjalne wykształcenie?
 • Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych?
 • Jakie są przeciwskazania zdrowotne na stanowisku technik lotniskowych służb operacyjnych?
 • Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku technik lotniskowych służb operacyjnych?
 • Czy zawód technik lotniskowych służb operacyjnych jest przyszłościowy?

Technik lotniskowych służb operacyjnych — na czym polega praca?

Charakter działalności technika lotniskowych służb operacyjnych w dużej mierze zależy od jego pracodawcy lub miejsca zatrudnienia (organy europejskie lub międzynarodowe żeglugi powietrznej, lotnisko, przewoźnicy prywatni lub operatorzy obsługi naziemnej), które wpływają na zadania i ostateczny obszar podejmowanej specjalizacji.

Standardowo jednak technicy odpowiedzialni są za wszelką organizację i koordynację procesów niezbędnych w funkcjonowaniu portu lotniczego. Są to wszelkie prace nadzorcze związane z konserwacją i naprawą lotniska, sprawdzanie eksploatowanej infrastruktury (np. płyty lotniska) pod względem potencjalnych uszkodzeń, a także zarządzenie organizacją obsługi naziemnej i współpraca z pracownikami żeglugi powietrznej. Jest to zatem stosunkowo złożony zawód, którego wyspecjalizowanie trwa latami.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku technik lotniskowych służb operacyjnych?

Zakres obowiązków technika lotniskowych służb operacyjnych w dużej mierze zależy od stanowiska pracy. Zadania mogą różnić się charakterem zależnie od pracy biurowej, a tej wykonywanej na zewnątrz.

 • Koordynacja i nadzorowanie bezpieczeństwa lotniska;
 • Obsługa statków powietrznych poprzez działania zapobiegające potencjalnym zagrożeniom, np. płoszenie ptactwa;
 • Monitoring stanu lotniska, sztucznych nawierzchni lotniskowych, urządzeń służb operacyjnych, instalacji bioakustycznych i kontroli ptaków;
 • Monitorowanie dostępności i stanu paliw, smarów oraz farb i lakierów niezbędnych do bieżących napraw lotniska;
 • Informowanie kierownika o wykrytych podczas pracy naruszeniach, uszkodzeniach mogących zagrozić bezpieczeństwu i prawidłowemu przebiegowi ruchu lotniczego;
 • Wykonywanie samodzielnych prac ręcznych bez nadzoru oraz wskazówek kierownika;
 • Postępowanie zgodnie z pisemnymi procedurami działania krok po kroku.

Video

Jakie kompetencje musi posiadać osoba starająca się o zawód technika lotniskowych służb operacyjnych?

 • Znajomość zasad eksploatacji lotniska w różnych porach roku i warunkach meteorologicznych;
 • Język angielski opanowany na poziomie przynajmniej B2;
 • Rozumienie zasad bezpieczeństwa panujących na lotnisku;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie współpracowników i pasażerów;
 • Rzetelne ocenianie zagrożeń i podejmowanie działań zabezpieczających przed ich skutkami lub wystąpieniem;
 • Umiejętność pracy w zespole niezależnie od miejsca i stanowiska;
 • Chęć podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.

Ile zarabia technik lotniskowych służb operacyjnych?

Technik lotniskowych służb operacyjnych może osiągnąć, dzięki zdobywanemu doświadczeniu, stanowisku kierowniczemu i innym czynnikom pensje w różnorodnym przedziale. Poniższa tabela przedstawi aktualny poziom zarobków, jakich może spodziewać się wchodzący na rynek pracy, jak i doświadczony technik.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 800 zł 2 921 zł
ŚREDNIE 5 600 zł 4 147 zł
WYSOKIE 9 000 zł 6 465 zł

Czy do pracy na stanowisku technika lotniskowych służb operacyjnych potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Do podjęcia pracy na stanowisku technika lotniskowych służb operacyjnych oprócz wykształcenia na poziomie średnim wymagane są m.in. następujące kompetencje, które uprawniają do pełnienia obowiązków zawodowych:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE W celu wykonywania pracy na stanowisku technika lotniskowych służb operacyjnych konieczne jest ukończenie technikum na takim kierunku. -
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych?

Technik lotniskowych służb operacyjnych interweniuje w sektorze lotniczym. Dzięki temu może służyć w ramach osoby o kompetencjach specjalistycznych w lotnictwie cywilnym lub prywatnym, a także wśród publicznych operatorów lotniczych zaangażowanych w działalność transportu lotniczego. Przyszły technik znajdzie więc miejsce zatrudnienia wszędzie tam, gdzie obecna jest żegluga powietrzna, a prawidłowe obsługiwanie lotniska ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo lotów.

technik lotniskowych służb operacyjnych

Jakie są przeciwskazania zdrowotne na stanowisku technika lotniskowych służb operacyjnych?

Ze względu na środowisko pracy, w jakim porusza się technik lotniskowych służb operacyjnych, przeciwwskazane jest, aby przyszły specjalista posiadał obniżoną odporność układu immunologicznego. Związane jest to z kwestią spędzania dużej ilości czasu pracy na zewnątrz, kiedy warunki różnią się od reżimu temperaturowego, który można napotkać wewnątrz portów lotniczych.

Osłabiony specjalista może być wtedy szczególnie narażony na różnice temperatur, chorując, a tym samym zmniejszając swoją skuteczność. Inne przeciwwskazania to chociażby brak odpowiedniej wytrzymałości psychoruchowej, czy problemy z rozróżnianiem barw (np. daltonizm), zła koordynacja wzrokowo-ruchowa i słaby wzrok.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku technik lotniskowych służb operacyjnych?

Decydując się na zostanie technikiem lotniskowych służb operacyjnych, brane pod uwagę są następujące predyspozycje zdrowotne:

 • Brak istniejących chorób psychicznych;
 • Wysoka ogólna wydolność psychoruchowa organizmu;
 • Odporność na wysokie obciążenie psychiczne, stres;
 • Sprawna koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • Czułe zmysły, wysoka sprawność narządu wzroku (np. widzenie stereoskopowe);
 • Szybki refleks i spostrzegawczość;
 • Odporność organizmu na zmienne warunki meteorologiczne.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku technika lotniskowych służb operacyjnych?

Charakter pracy, jaką podejmuje technik lotniskowych służb operacyjnych, związany jest z występowaniem zagrożeń niespotykanych w innych zawodach związanych z obsługą żeglugi powietrznej.

Technik może być narażony na potencjalną kolizję pojazdu, którym kieruje ze statkiem powietrznym lub innym pojazdem naziemnym w związku z nieodpowiednimi warunkami atmosferycznymi. Nierzadko brak zrozumienia przepisów BHP i poprawnej eksploatacji wyspecjalizowanych urządzeń także może doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia technika.

Ważnym, potencjalnie występującym czynnikiem jest również przewlekły stres psychiczny, bezpośrednio powiązany z obciążeniem, jaki nakłada tak odpowiedzialna za zdrowie i życie innych ludzi praca. Oprócz tego nadmierny hałas występujący na płycie lotniska może spowodować pogorszenie słuchu.

technik lotniskowych służb operacyjnych

Czy zawód technik lotniskowych służb operacyjnych jest przyszłościowy?

Wyspecjalizowany charakter zadań, które podejmuje technik lotniskowych służb operacyjnych, powodują, iż jest to przyszłościowy i stosunkowo konkurencyjny zawód. Na stanowisko technika z każdym rokiem przybywa wielu chętnych, a sam zawód jest niezwykle poszukiwany, w końcu to od niego zależy bezpieczeństwo i poprawne działanie lotniska, a także ruchu żeglugi powietrznej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy technik lotniskowych służb operacyjnych musi posługiwać się językiem angielskim?

Technik lotniskowych służb operacyjnych zależnie od rodzaju wykonywanych prac musi posługiwać się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym. Związane jest to z potencjalnym wymogiem rozmów z ekspertami ds. środowiska, urzędnikami, opinią publiczną i użytkownikami lotniska. Nierzadko instrukcje również napisane są tylko w języku angielskim.

Jak technik lotniskowych służb operacyjnych może podnieść swoje kompetencje zawodowe?

Technik może podnosić swoje kompetencje dzięki udziałowi w bezpłatnych lub odpłatnych kursach organizowanych przez pracodawcę, lub firmy zewnętrzne. Ze względu na to, iż zawód ten jest zawodem szkolnym, istnieje możliwość podniesienia swoich kwalifikacji także przez podjęcie studiów wyższych, umożliwiających awanse na wyższe stanowiska.

Czy technik lotniskowych służb operacyjnych musi latać samolotem?

Naziemny charakter pracy technika lotniskowych służb operacyjnych powoduje, iż nie musi mieć kompetencji zdatnych do podejmowania działań związanych z pilotowaniem statków powietrznych. Zdarza się jednak, iż technik musi współpracować z obsługującymi żeglugę powietrzną pilotami, zapewniając im bezpieczeństwo w trakcie ruchu kołowego na płycie lotniska.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.