Zawody i ich potencjał

Zwrotniczy - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

27 lipca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

3 komentarze
Zwrotniczy - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Zwrotniczy to niezwykle mało znany zawód, choć ma niezwykle ważne znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu linii kolejowych na całym świecie. Zawód zwrotniczego zajmuje się operacjami związanymi z odjazdem i prawidłowym ruchem pociągów za pomocą zwrotnic i wykolejnic. Jak prezentuje się zawód zwrotniczego? Czy można w nim znaleźć potencjalne perspektywy na przyszłość, a także, jak wysoko plasują się jego zarobki?

Oprócz tego poniższy tekst odpowiada na pytania takie jak:

 • Zwrotniczy — na czym polega praca?
 • Ile zarabia zwrotniczy?
 • Czy do pracy na stanowisku zwrotniczego potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?
 • W jakich warunkach pracuje zwrotniczy?
 • Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku zwrotniczego?
 • Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie zwrotniczy?
 • Czy zawód zwrotniczego jest przyszłościowy?
 • Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako zwrotniczy?
 • Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku zwrotniczego?
 • Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku zwrotniczego?

Zwrotniczy — na czym polega praca?

Praca zwrotniczego polega na nadzorowaniu poprawnego działania systemów związanych z odjazdem i sprawnym działaniem pociągów. Systemy te są głównym celem pracy zwrotniczego, który obsługuje je ręcznie w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu pojazdów pociągowych na danej linii kolejowej. Jest to m.in. obsługa zwrotnic, wykolejnic, czy też całych rozjazdów kolejowych.

Oprócz tego zawód zwrotniczego polega na dokonywaniu oględzin przydzielonego do indywidualnego pracownika okręgu nastawczego, w którym musi zadbać o konserwację i potencjalne zgłoszenie awarii rozjazdów. Wszystkie powyższe obowiązki wykonywane są na podstawie wymagań określonych w regulaminach technicznych, od których zależy regularność ruchu pociągowego. Zwrotniczy jest zatem zawodem o dużym nacisku na rygor, co więcej zawód jest najczęściej wykonywany na stosunkowo odległych odcinkach kolejowych, z tego względu zwrotniczy nierzadko musi pracować 24 godziny w systemie tygodniowym.

Video

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku zwrotniczego?

 

Rygor w pracy, koncentracja i umiejętność wykazania się inicjatywą to jedne z wymaganych cech związanych z pełnieniem obowiązków na stanowisku zwrotniczego. Co należy o nich wiedzieć?

 • Przestawianie elementów takich jak zwrotnice i wykolejnice do odpowiedniego ułożenia na konkretnej drodze przebiegu;
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa pociągów, pasażerów, taboru przez obserwację poprawności przeprowadzanego ruchu kolejowego;
 • Blokowanie tras kolejowych na czas prac konserwacyjnych rozjazdów i innych elementów okręgu nastawczego;
 • Sygnalizowanie nieprawidłowości w ruchu dyżurnemu i nastawniczemu;
 • Prowadzenie regularnych oględzin rozjazdów, doszukiwanie się potencjalnych usterek;
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z prowadzonym ruchem kolejowym;
 • Posługiwanie się urządzeniami elektronicznymi, komputerami, łącznością bezprzewodową i przewodową;
 • Współpracowanie z innymi pracownikami ruchu kolejowego.

Ile zarabia zwrotniczy?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Pracownik kolei

Rewident taboru (miejsce pracy: dorohusk)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Dorohusk
Dodana

Dyżurny ruchu- kasjer

Centralna Baza Ofert Pracy

 • Łęczyca
Dodana

MANEWROWY DO SZKOLENIA - SEKCJA ZG BRZESZCZE

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

 • Brzeszcze
Dodana

MANEWROWY - SEKCJA DOLNA ODRA W NOWYM CZARNOWIE

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

 • Nowe Czarnowo
Dodana

REWIDENT TABORU - SEKCJA DOLNA ODRA W NOWYM CZARNOWIE

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

 • Nowe Czarnowo
Dodana

Jak obecnie plasują się zarobki, jakich może spodziewać się wchodzący do zawodu zwrotniczy? Wiele zależy od miejsca, w którym przyjdzie nam pracować, a także od doświadczenia zawodowego, zdobytych specjalizacji i wielu więcej. Przyjrzyjmy się bliżej proponowanym zwrotniczym stawkom.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 200 zł 2 512 zł
ŚREDNIE 3 800 zł 2 921 zł
WYSOKIE 4 700 zł 3 534 zł

Czy do pracy na stanowisku zwrotniczego potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Zwrotniczy, tak jak i inne zawody specjalistyczne wymaga od osób ubiegających się o zdobycie stanowiska konkretnego wykształcenia. Nie są to jednak uprawnienia niezbędne, gdyż warunki, w jakie przyjmowany jest przyszły zwrotniczy, zależą w dużej mierze od przepisów wewnętrznych przewidywanych przez pracodawcę. W poniższej tabeli wykazane są niezbędne szkolenia i wykształcenie, zwiększające możliwość zdobycia zawodu zwrotniczego.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE - -
PRZYDATNE - Dla osób, które chcą wykonywać zawód zwrotniczego bardzo przydatne jest ukończenie specjalistycznych kursów.
Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako zwrotniczy?

 

Pojedynczy błąd może prowadzić do opóźnień, wypadków kolejowych i mniej lub bardziej poważnych konsekwencji. Dlatego też zwrotniczy powinien cechować się następującymi kompetencjami personalnymi i zawodowymi:

 • Rygorystyczne i metodyczne działanie;
 • Poczucie organizacji i odpowiedzialności;
 • Reaktywność, analityczny umysł, zdolności matematyczne;
 • Umiejętność samodzielniej pracy;
 • Pozytywne nastawienie do pracy zespołowej;
 • Posługiwanie się sprzętem elektronicznym, komputerowym;
 • Ścisła znajomość podręcznego słowniczka zawodowego.

W jakich warunkach pracuje zwrotniczy?

Praca zwrotniczego nie należy do najprostszych zawodów związanych z kolejami. Okresowo konieczne jest smarowanie wszystkich rozjazdów, zwrotnic, wykolejnic, a zimą obowiązkowym jest przeprowadzanie odśnieżania najważniejszych, kluczowych elementów znajdujących się w okręgu nastawczym. W ciepłych sezonach praca polega na pisaniu dokumentacji technicznych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, czy czasowym wykrywaniu usterek w rozjazdach.

Niezależnie od pory roku zwrotniczy spędza sporą część swojej pracy na zewnątrz, dbając o poprawne ułożenie zwrotnic i wykolejnic zależnie od prowadzonego w danym okresie ruchu kolejowego. Jest to zatem zawód dla osób ceniących sobie możliwość pracy na zewnątrz.

zwrotniczy

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku zwrotniczego?

Środowisko pracy, w którym porusza się zwrotniczy, może stanowić potencjalne zagrożenie dla jego zdrowia. Zawód nie jest polecany dla osób, które obawiają się przejeżdżających obok pociągów, gdyż pracy odbywającej się przy torach nierzadko może towarzyszyć częsty ruch kolejowy.

Co więcej, prowadząc konserwacje rozjazdów i bocznic zwrotniczy może doznać urazu fizycznego w związku z niestosowaniem się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Zwrotniczy może również poślizgnąć się na śliskich powierzchniach, czy przewrócić przez potknięcie o tory kolejowe. Ostatnim czynnikiem szkodliwym dla wielu osób ubiegających się o to stanowisko jest potencjalna monotonia i stres, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo całego ruchu kolejowego. Z tego względu zwrotniczy powinien być konsekwentnie wypełniającą swoje obowiązki osobą.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku zwrotniczego?

 

Do pracy na stanowisku zwrotniczego wymagane są poniższe predyspozycje zdrowotne:

 • Ogólna wytrzymałość psychoruchowa;
 • Odpowiednie sprawowanie obowiązków pomimo późnych godzin nocnych lub porannych;
 • Odporność na stres psychiczny;
 • Sprawność siłowa związana z wymogiem konserwacji i naprawy rozjazdów kolejowych;
 • Dobry stan narządów mowy, wzroku, słuchu, a także kręgosłupa;
 • Brak istniejących chorób psychicznych.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie zwrotniczy?

Gdy zawiedzie technologia, nie pozostaje nic innego jak ręczne obsługiwanie i nastawianie znajdujących się przy torach zwrotnic, wykolejnic i innych obiektów o dużym znaczeniu dla przeprowadzenia poprawnego ruchu kolejowego.

Zwrotniczy jest w stanie znaleźć pracę wszędzie tam, gdzie potrzeba doświadczonego specjalisty od zajmowania się przestawianiem, zabezpieczaniem zwrotnic rozjazdów, analizą prawidłowości ruchu i sygnalizacji przejeżdżających pojazdów kolejowych. Ważne jest także doświadczenie związane z przeprowadzaniem skutecznych konserwacji obiektów powiązanych z ruchem kolejowym. Zazwyczaj możliwości zatrudnienia związane są z Polskimi Liniami Kolejowymi i innymi przewoźnikami.

zwrotniczy

Czy zawód zwrotniczego jest przyszłościowy?

Zwrotniczy należy do zawodów, które nieprędko odejdą w zapomnienie. Pomimo tego, iż sam termin stał się archaiczny ze względu na potoczne określanie zwrotniczego terminem kolejarza, jest to zawód niezwykle ważny w odpowiednim działaniu całego ruchu kolejowego w Polsce i na świecie.

Można więc się spodziewać, iż decydując się na zostanie zwrotniczym, w ramach zawodu przyszłemu specjaliście przyjdzie zdobyć dodatkowe kompetencje i umiejętności rzeczone w ramach kursów przez pracodawcę, które pozwolą na możliwy rozwój kariery.

Podsumowanie:
  • Praca zwrotniczego polega na nadzorowaniu poprawnego działania systemów związanych z ruchem pociągów i obsłudze rozjazdów kolejowych.
  • Zwrotniczy może pracować w systemie tygodniowym przez 24 godziny, a zdobycie stanowiska wymaga konkretnego wykształcenia i przepisów wewnętrznych pracodawcy.
  • Zawód zwrotniczego może stanowić potencjalne zagrożenie dla jego zdrowia, ze względu na częsty ruch kolejowy i brak stosowania się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Możliwości zatrudnienia w zawodzie zwrotniczy są zależne m.in. od miejsca pracy, doświadczenia zawodowego i zdobytych specjalizacji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zwrotniczy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe?

Jak najbardziej. Zwrotniczy może rozszerzyć za pomocą kursów kompetencje zawodowe, umożliwiające mu pracę w zawodach pokrewnych jak dyżurny ruchu, rewident taboru i wiele więcej.

Jak można zostać zwrotniczym?

W celu uzyskania możliwości pracy w zawodzie zwrotniczy wymagany jest kontakt z pracodawcą, który na podstawie przesłanego CV i kompetencji potencjalnego pracownika przygotowuje szkolenie zawodowe, mające na celu wykształcić przyszłego pracownika.

Czy bycie zwrotniczym jest skutecznym zdobyciem doświadczenia zawodowego w kolejach?

Zwrotniczy dzięki możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji jest w stanie zwiększyć doświadczenie zawodowe związane z kolejami. Jest to niezwykle przydatne, gdyż kompetentny i chętny do zdobywania nowych umiejętności zwrotniczy może liczyć na lepsze zarobki związane z wysoką kwalifikacją.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

3 komentarze

Land

Land

Zastanawiam się, czy istnieją jakieś dodatkowe kursy, które mogą pomóc mi zdobyć pracę jako zwrotniczy. Czy jest tu jakieś zapotrzebowanie na nowych pracowników na tym stanowisku?
BERCIK

BERCIK

Wykonywanie pracy zwrotniczego wydaje mi się niebezpieczne i stresujące, ale jednocześnie ciekawe. Myślę, że warto zastanowić się nad zdobyciem specjalistycznych szkoleń, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy na tym stanowisku.
SoS

SoS

Praca zwrotniczego może wydawać się monotonna, ale dla mnie to właśnie taki rodzaj pracy, który lubię. Możliwość pracy na zewnątrz, dbanie o bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz konserwacja rozjazdów to świetne wyzwania.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka