Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 19.07.2024
Alumetal SA

Operator mieszarki

 • Kęty, małopolskie pow. oświęcimski

Operator maszyn

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca stacjonarna

Operator mieszarki

 

Zakres obowiązków

Firma T+S Sp. z o.o., Spółka należąca do Grupy Alumetal, która prowadzi działalność w branży produkcyjnej aluminiowych stopów odlewniczych zatrudni pracownika na stanowisku:

OPERATOR MIESZARKI

Miejsce pracy: Kęty, woj. małopolskie

Wymagania

 • mile widziane wykształcenie zawodowe;
 • mile widziane doświadczenie w branży przemysłowej;
 • wymagane uprawnienia do obsługi wózków widłowych
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność pracy w systemie III-zmianowym od poniedziałku do piątku
 • motywacja do pracy.

Oferujemy

 • stałą stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie pieniężne świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą);
 • grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach;
 • atmosfera pracy oparta na szacunku współpracy oraz otwartości na różnorodności.
 • Pakiet socjalny
 • Prywatna opieka medyczna
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenie stanowiskowe
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest:
  T+S Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32 -650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000363790, NIP: 5492407424, REGON: 121262670;

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl;
  Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak jest konieczne w celu zawarcia umowy o pracę i realizacji stosunku pracy.
  a) Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę oraz wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy, w tym w celu wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze na następujących podstawach prawnych: i) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (ii) na podstawie udzielonej zgody; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych administratora danych wynikających z przepisów prawa pracy.
  Dane będą przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach zapewnienia standardów bezpieczeństwa w organizacji administratora danych poprzez utrwalanie wizerunku w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego.
  b) Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem, a także po jej zakończeniu, w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa pracy, podatkowych i rachunkowych oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
  c) Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
  d) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
  e) Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  f) Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem
  g) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez T+S Sp. z o.o. oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy T+S Sp. z o.o. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w każdym czasie”

Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 19.07.2024
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy