• Łęczyca, łódzkie pow. łęczycki

Inżynier

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Indorama Ventures Recycling Poland Sp. z o.o. od 2020 roku jest częścią Grupy Indorama - to jeden ze światowych potentatów w przemyśle petrochemicznym - światowej klasy producent poliestru oraz wiodący producenta włókien.


Grupa obecna jest w 34 krajach na 6 kontynentach i zatrudnia 26 tysięcy pracowników w 134 zakładach.

Dołączenie do Grupy Indorama pozwala nam na dalszy stabilny rozwój w oparciu o światowe doświadczenia i kierunki oraz wsparcie międzynarodowego zespołu specjalistów.


Głównym przedmiotem działalności firmy Indorama Ventures Recycling Poland Sp. z o.o. jest recykling poużytkowych butelek PET.


Zakład powstał w 2000 roku i był to pierwszy tego typu przemysłowy zakład recyklingu w Polsce. W celu zwiększenia możliwości przerobu i zasięgu działania w roku 2008 powstał drugi zakład w Łęczycy. Obecnie Spółka posiada łączną zdolność przerobową do 33 000 ton butelek PET rocznie.


Wysoka jakość produktu pozwala na wykorzystanie go do produkcji włókien poliestrowych, folii PET oraz taśm poliestrowych. W 2012 roku firma uruchomiła również produkcję regranulatu PET, który spełnia wymagania stawiane materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością.


Proces recyklingu jest praktycznie procesem bezodpadowym, prawie neutralnym dla środowiska. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, proces jest wysoce zautomatyzowany, zapewniając powtarzalność jakości produkcji. Działamy i rozwijamy się w oparciu o nasze zaangażowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym, a celem jest ochrona naszej planety poprzez zmniejszenie śladu węglowego.


Potwierdzeniem prawidłowości prowadzonej działalności jest wdrożenie i utrzymanie przez kolejne lata certyfikatów norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 22000:2018.


Nasza wspólna wizja w Grupie to  „Być zrównoważoną firmą chemiczna światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa”, natomiast nasza misja to zobowiązanie : "Zobowiązujemy się być odpowiedzialnym liderem branży wykorzystującym doskonałość swoich ludzi, procesów i technologii do tworzenia wartości dla osób zainteresowanych"


Osiągamy więcej dzięki różnorodnym doświadczeniom i perspektywom naszych pracowników. Zachęcamy naszych pracowników do nauki, rozwijania i dzielenia się wartościową wiedzą przekazywaną w ramach globalnego zespołu.

 

Obecnie dla Zakładu w Łęczycy rekrutujemy na stanowisko Inżyniera Mechanika.


To szansa na uczestniczenie w zaawansowanych procesach w rozwijającej się międzynarodowej organizacji o pozycji lidera na polskim rynku.

Zakres obowiązków

 • utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń i maszyn,
 • wykonywanie konserwacji i przeglądów okresowych maszyn oraz urządzeń według harmonogramu pod kątem mechanicznym oraz prowadzenie stosowanej dokumentacji w tym zakresie,
 • wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii maszyn i urządzeń,
 • nadzorowanie zgodnego ze standardami stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • odpowiedzialność za planowanie i kontrolę stanów zapasów części zamiennych,
 • raportowanie o stanie bieżącym urządzeń oraz przeglądach, konserwacjach i naprawach,
 • prowadzenie analiz awarii i usterek, przyczyn ich powstawania oraz dobór właściwych środków zapobiegawczych oraz wprowadzanie danych do systemu,
 • aktywne uczestnictwo w programach usprawniających procesy, podnoszących bezpieczeństwo i ergonomię pracy oraz redukujących strat,
 • utrzymanie kontaktu z serwisami zewnętrznymi,

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne ( elektromechaniczne, mechatroniczne ) – ukończone studia I stopnia,
 • doświadczenie minimum 5 lata na podobnym stanowisku,
 • praktyczna wiedza związana z naprawą, obsługa i konserwacją maszyn i urządzeń oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • mile widziana znajomość technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • predyspozycje do pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów,
 • staranność, odpowiedzialne podejście do obowiązków,
 • dyspozycyjność (gotowość do pracy w systemie zmianowym),
 • wymagana dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikacje w tym jezyku,

Oferujemy

 • stabilność zawodowa – etat na podstawie umowy o pracę w międzynarodowej firmie,
 • pracę w systemie zmianowym,
 • przeszkolenie i wdrożenie na stanowisku pracy,
 • ciekawą i samodzielną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiąganych wyników pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy w kreatywnym zespole,
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny pakiet socjalny (karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie, opieka medyczna, świadczenia z ZFŚS)

Dziękujemy wszystkim kandydatom za zainteresowanie, jednak skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  • Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) w związku z procesem rekrutacji do Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o informujemy, iż :
   1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.Konwojowej 96 tel.033/ 497 43 00 ;
   2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel.33/ 497 43 00;
   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego ( Art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) w zakresie wynikającym z przepisów prawa ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ); a w przypadku innych danych, w tym danych do kontaktu - na podstawie zgody ( Art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), która może być odwołana w dowolnym momencie;
   4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu aktualnej rekrutacji oraz 6 miesięcy po zakończeniu procesu aktualnej rekrutacji;
   5) w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy po zakończeniu aktualnej rekrutacji;
   6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
   7) posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
   8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa ( Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
   9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obligatoryjne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
   11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

 • Prosimy o zawarcie w aplikacji rekrutacyjnej następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji przez firmę Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o.(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).” Aby móc wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższej klauzuli: “Wyrażam również zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o.”
Dodana
Wygasa (za 16 dni)
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy