Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 09.06.2024
Alumetal SA

Kierownik ds. Realizacji Inwestycji

 • Kęty, małopolskie pow. oświęcimski

Kierownik budowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Kierownik

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Kierownik ds. Realizacji Inwestycji

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal

ALUMETAL SA - jeden z europejskich liderów, prężnie rozwijający się i nowoczesny producent aluminiowych stopów odlewniczych poszukuje pracownika na stanowisko

KIEROWNIK DS. REALIZACJI INWESTYCJI
Miejsce pracy: Kęty

woj. małopolskie

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu –

zostań współtwórcą Grupy Alumetal

Zakres obowiązków

 • Sumienne realizowanie powierzonych zadań z zakresu przygotowania, realizacji uruchomienia, rozliczenia małych i dużych inwestycji;
 • Czynny udział w przygotowaniu i prowadzeniu projektów inwestycyjnych na każdym ich etapie;
 • Odpowiedzialność za realizację prowadzonych projektów inwestycyjnych zgodnie z budżetem, jakością, zakresem i harmonogramem;
 • Nadzór i koordynacja działań projektantów, wykonawców i dostawców;
 • Udział w akcjach ofertowych i negocjacjach handlowych.

Wymagania

Wykształcenie wyższe techniczne o profilu: elektrycznym, budowlanym lub mechanicznym;

Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z przemysłem lub budownictwem;

Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodną komunikację – warunek konieczny;

Praktyczna znajomość programu AutoCad oraz pakietu MS Office;

Prawo jazdy kat. B poparte praktyką;

Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;

Umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej;

Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej, sprawności i samodzielności w działaniu;

Motywacja do zdobywania wiedzy i nastawienie na rozwój zawodowy w branży przemysłowej;

Chęć rozwijania zdolności interpersonalnych, otwartość i odwaga w relacjach z innymi ludźmi;

Zdolność analizowania i wyciągania wniosków;

Odporność na stres;

Umiejętność działania wielozadaniowego;

Inicjatywy w działaniu.

Oferujemy

· zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku;

· szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;

· pakiet socjalny (m.in. pieniężne świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą);

· Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (bony świąteczne, paczki mikołajkowe dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku pracownika oraz dzieci);

· Opieka Medyczna dofinansowana przez pracodawcę;

· Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;

· Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy zapomogowo-pożyczkowej i korzystania z nieoprocentowanych pożyczek;

· bezpłatny kurs języka angielskiego;

· Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;

· Konkursy plastyczne dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami;

· Realne możliwości awansu poprzez udział w rekrutacjach wewnętrznych,

· Przyjazna atmosfera w pracy;

· Spotkania integracyjne.

 • Pakiet socjalny
 • Prywatna opieka lekarska
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenie stanowiskowe
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDLA KANDYDATÓW DO PRACY
  Administratorem danych osobowych jest :
  ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298;
  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl.
  Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
  a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
  b) Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
  - przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
  - przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
  c) Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
  d) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
  e) Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  f) Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
  g) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal SA. oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal SA. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w każdym czasie”

Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 09.06.2024
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy