Staż a praktyka – o czym napisać w CV?

Doświadczenie zawodowe to jeden z najbardziej pożądanych zasobów, jakim może dysponować kandydat poszukujący zatrudnienia. Osoby młode, zwłaszcza studenci i świeżo upieczeni absolwenci, powinni zatroszczyć się o zdobywanie praktycznych umiejętności jak najwcześniej. Jakie staże i praktyki wybrać oraz jak ocenić ich potencjał w podniesieniu szans na znalezienie wymarzonej pracy?

CV dla studenta

Absolwent studiów wyższych z reguły nie posiada bogatego doświadczenia zawodowego. W CV takiej osoby mogą znaleźć się prace dorywcze lub tymczasowe, świadczone podczas wakacji lub weekendów. Ich charakter zazwyczaj nie jest zbyt pomocny w poszukiwaniu pracy w określonym zawodzie, zwłaszcza w przypadku branż specjalistycznych. Istnieje szereg metod zwiększania atrakcyjności swoich kompetencji – na przykład poprzez kreatywność w tworzeniu CV lub nacisk na zdobyte umiejętności, takie jak znajomość języków obcych czy uprawnienia z tytułu odbytych kursów lub szkoleń.

Niestety, niektóre firmy w procesie rekrutacji kierują się twardymi procedurami. Jedną z nich jest zazwyczaj posiadanie kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku, którego brak bezwzględnie wyklucza nawet najlepszych kandydatów. Warto zwracać się do firm, które w swojej strategii zatrudnienia dają szanse osobom młodym i zaangażowanym, nawet jeśli ich praktyczne przygotowanie jest niewielkie. W takich przypadkach praktyki oraz staże odbywane jeszcze w trakcie nauki stanowią idealny sposób na wzbogacenie swojego CV.

Praktyka absolwencka

Program organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce przewiduje wymóg praktyk zawodowych. Zazwyczaj studenci większości uczelni wyższych mają obowiązek odbycia obowiązkowych praktyk studenckich – jest to warunek zaliczenia roku akademickiego. Są one organizowane z myślą o tym, aby student lepiej poznał zawód, który w przyszłości będzie wykonywać.

W zależności od profilu uczelni, studenci wybierają praktyki organizowane z ramienia uczelni lub poszukują takiej możliwości samodzielnie. Ze względu na fakt, że są oni szczegółowo rozliczani z odbytej praktyki, każda uczelnia ustanawia stanowisko Koordynatora ds. Praktyk, który kontroluje terminowość praktyki, sprawdza zgodność programu praktyk z kierunkiem nauczania oraz ocenia ogólna efektywność zdobytego doświadczenia zawodowego.

Nie zawsze jednak tylko takie praktyki są wystarczające. Z tego też względu, zdecydowana większość osób kończących studia, decyduje się na odbycie praktyk absolwenckich. Współcześnie praktyki absolwenckie cieszą się popularnością zarówno wśród absolwentów uczelni wyższych, jak i pracodawców. Ci drudzy, najczęściej na stronach internetowych swoich firm, decydują się na umieszczanie ogłoszeń o rekrutacji na praktyki. Sprzyja temu prawne uregulowanie praktyk w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach studenckich.

Z punktu widzenia osób zainteresowanych praktykami ważne jest również to, że nie muszą one ich odbywać tuż po ukończeniu studiów. Zgodnie z wymienioną ustawą, maksymalny wiek praktykanta to 30 lat (nie może on ukończyć 30. roku życia w dniu rozpoczęcia praktyk). Obecnie praktyka absolwencka nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Po ich upływie praktykant otrzymuje zaświadczenie o odbytej praktyce, wraz z opisem nabytych umiejętności. Osiągnięty wówczas zostaje także cel nadrzędny – zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Na czym polegają praktyki

Praktyki to wykonywanie czynności pracowniczych na rzecz organizatora praktyk. Zdecydowana większość oferowanych przez firmy praktyk jest bezpłatna, lecz zdarzają się również praktyki płatne. Dodatkowo, zdarza się, że praktykant musi zadbać o ubezpieczenie na czas ich realizacji we własnym zakresie. Natomiast każdorazowo organizator praktyk musi zapewnić podopiecznemu godne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przydzielić mu opiekuna.

Zazwyczaj do obowiązków praktykanta należą lżejsze prace, oparte na asystowaniu i pomocy innym pracownikom. Ma to na celu całościowe zapoznanie praktykującego z funkcjonowaniem branży oraz poznanie realiów pracy na podobnych stanowiskach w przyszłości. Praktykant odbywający praktyki najczęściej nie ma wyznaczonych zadań i nie ma również przydzielonych konkretnych obowiązków, z których będzie rozliczany. Niemniej, opiekun praktyk lub inni, uprawnieni pracownicy mogą wskazywać na dane dni zadania, dzięki którym młody pracownik pozna specyfikę pracy w danym zakładzie. W ten sposób ma też możliwość poznania sposobu działania całej firmy – w tym przebiegu procesów i schematu organizacyjnego. Rozwiązanie to ma swoje zalety – absolwent nie skupia się tylko na poznaniu jednego działu czy stanowiska, ale zyskuje znacznie szerszą perspektywę.

Oprócz wspomnianych, praktykant może spodziewać się innych korzyści – na przykład nawiązania wartościowych kontaktów, poznania ludzi z branży, zrozumienia motywacji i oczekiwań pracodawców czy  zaprezentowania się na rynku pracy. Niewykluczone przecież, że firma organizująca praktykę z chęcią zatrudni swojego praktykanta w przyszłości. Na końcu oczywiście jako zaletę warto wskazać to, że praktyki w CV mogą zostać ujęte, co zaowocuje bezcennym punktem u potencjalnych pracodawców w przyszłości.

Firmy chętnie przyjmują na praktyki

Absolwenci uczelni wyższych, którzy zastanawiają się, gdzie będą mogli odbyć praktyki, w pierwszej kolejności powinni pomyśleć o znalezieniu takich firm, które już wcześniej organizowały praktyki. Dobrym posunięciem jest też sprawdzenie opinii o wybranej firmie – to nie powinno być większym kłopotem, gdyż w sieci jest sporo różnych portali dyskusyjnych, na których zainteresowani wymieniają się takimi informacjami. To powinno pomóc absolwentom w wyborze i przynieść szereg korzyści.

Zdecydowana większość firm chętnie przyjmuje praktykantów. Przykładowo, banki najczęściej umieszczają informacje o praktykach na swoich stronach internetowych i wskazują adres, na jaki zainteresowani powinni wysyłać zgłoszenia aplikacyjne. Rozwiązanie to jest praktyczne, gdyż pozwala potencjalnym absolwentom wysłać stosowne zgłoszenie i tym samym starać się o pożądane stanowisko. CV dla studenta jest niezwykle ważnym dokumentem – umożliwia płynny start na rynku pracy, dlatego warto się o nie odpowiednio zatroszczyć z wyprzedzeniem. Doświadczenie zawodowe w CV jest bowiem jedną z obowiązkowych pozycji i każdy rekruter dokładnie je analizuje.

Na przełomie kilku lat system organizacji praktyk zyskał na efektywności. Firmy chętnie organizują praktyki absolwenckie. Przede wszystkim zyskują darmowych praktykantów, którzy chętnie podejmują się wykonywania określonych zadań, zawartych w programie praktyki. Dodatkowo organizacja praktyk i współpraca partnerska z uczelniami i szkołami to element wzmacniania wizerunkowego, jako biznesu odpowiedzialnego społecznie. Dla wielu pracodawców i praktykantów, odbywane praktyki są „transakcją wiązaną” – student wzbogaca swoje doświadczenie zawodowe, wpisuje praktyki w CV oraz dysponuje nowymi umiejętnościami. Z kolei pracodawca wypuszcza na rynek pracy częściowo wyszkolone jednostki, które w przyszłości mogą stanowić dla niego dyspozycyjne zasoby kadrowe.

Praktyki a staż

Pierwsze kroki na rynku pracy, a także proces budowania historii doświadczenia zawodowego mogą znacząco ułatwić odbyte praktyki oraz staże. Obie formy świadczenia pracy mają za zadanie sprawdzenie się pracownika na danym stanowisku, zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz poznanie realiów branży. Zarówno staż, jak i praktyki w CV są przydatną informacją dla przyszłego pracodawcy.

Obecnie granice między stażem a praktyką nie są już tak wyraźne jak kiedyś. Główna różnica dotyczy wynagrodzenia za pracę stażysty i praktykanta. Zasadniczo, większość praktyk jest bezpłatna, z kolei stażyści otrzymują należność za wykonaną pracę – z urzędu, bądź też wprost od firmy. Niemniej, najczęściej jest to kwota o wiele niższa niż wynagrodzenie pełnoprawnego pracownika. Oczywiście istnieją wyjątki od tych reguł, ze względu na to, że o warunkach stażu czy praktyk decyduje wyłącznie pracodawca. Przykładowo, za staż z Powiatowego Urzędu Pracy, wypłaca się stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Z kolei praktyki mogą przyjąć charakter płatnych, jednak zawsze są to kwoty symboliczne. Czas trwania stażu najczęściej wynosi od 3 do 6 miesięcy, przy czym w wielu przypadkach firma zobowiązana jest zapewnić zatrudnienie stażyście po jego zakończeniu na określony czas.

Jeśli więc zastanawiasz się, czym różni się staż a praktyka to podpowiadamy, że trudno jednoznacznie określić różnice. Warunki ustalane są indywidualnie między stronami, dlatego mogą przybierać różny wymiar. Zarówno jedne i drugie mogą być płatne lub bezpłatne, czas ich trwania może wynosić podobną liczbę dni, a w obu przypadkach ich nadrzędnym celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, w zamian za poświęcony czas. Praktyki w CV mogą zostać każdorazowo wpisane, podobnie jak staż. Stanowią ważny punkt w CV dla studenta, gdyż często są jedynymi pozycjami w rubryce „doświadczenie zawodowe” w CV.

Doświadczenie i referencje – przydadzą się

„CV studenta w trakcie studiów wzór” to jedna z częściej wyszukiwanych fraz związanych z wkraczaniem na rynek pracy. Dlaczego? Z pewnością powodem jest obawa o doświadczenie zawodowe w CV, które dla potencjalnych pracodawców może okazać się niewystarczające. CV dla studenta nie musi rodzić jednak niepotrzebnych emocji. Jeśli wpisze praktyki w CV, odbędzie staż absolwencki i doda pracę dorywczą z wakacji, a także wspomni o dodatkowych umiejętnościach – np. językowych, przyszły pracodawca z pewnością to doceni.

Oprócz doświadczenia i praktycznych umiejętności, dużym wsparciem w poszukiwaniu pracy jest posiadanie referencji. Pokazanie się potencjalnemu pracodawcy od dobrej strony jest niezwykle ważne. Dobrze jest więc, aby poza autoprezentacją, kandydat przedstawił referencje, np. z praktyk absolwenckich. Praktyki a staż nie różnią się znacząco z punktu widzenia osoby rekrutującej, dlatego z każdej takiej aktywności warto starać się o referencje bądź jakąkolwiek inną rekomendację. Wielu pracodawców chętnie wydaje takie dokumenty, a czasem nawet pisze specjalne listy polecające dla swoich praktykantów. Trzeba mieć świadomość, że zbieranie dokumentacji z wszelkiej aktywności para-zawodowej to odpowiedzialny krok, gdyż po upływie kilku lat może zapewnić nieocenioną przewagę na rynku pracy.

Wielu absolwentów nie może pochwalić się doświadczeniem zawodowym w CV. Przewagę nad nimi zyskują ci, którzy zdecydowali się na odbycie praktyk studenckich, stażu albo praktyk absolwenckich. Warto poszukać więc takich aktywności, które w przyszłości mogą przydać się na rynku pracy i zaowocować atrakcyjnym stanowiskiem.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 1,86 Liczba głosów: 14
Loading...
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań