Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - "OPOKA" PIOTR KASZUBA

Firma zajmująca się pracami budowlanycmi (żelbety, konstrukcje stalowe, obiekty inżynieryjne) oraz wymurówkami ogniotrwałymi.

Oferty pracy OPOKA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Świętego Pawła 8
25-411 Kielce
województwo świętokrzyskie
powiat Kielce
gmina Kielce

Adres do doręczeń

ul. Świętego Pawła 8
25-411 Kielce
województwo świętokrzyskie
powiat Kielce
gmina Kielce

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Wikaryjska 31
25-255 Kielce
województwo świętokrzyskie
powiat Kielce
gmina Kielce

Dodatkowe informacje

NIP: 6571700403
REGON: 260015394

Profil działalności:

 • 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-04-2005
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kielce