Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich

Oferty pracy Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

MŁODSZY WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Organizowanie pracy wychowawczej w grupie;2.opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem , psychologiem , pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami;3.realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku;4.praca indywidualna z dzieckiem;5. współdziałanie z rodzicami , opiekunami prawnymi ;6. prowadzenie kart pobytu dziecka i innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora lub osobę upoważnioną;7. praca z rodziną naturalną w kierunku powrotu dziecka do rodziny;8. współdziałanie z Zespołem Wsparcia Specjalistycznego i innymi specjalistami ; 9.odpowiedzialność za stan i poziom pracy wychowawczej grupy;10.wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia , prac samoobsługowych i porządkowych ;11. dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia wychowanków oraz opieki w czasie choroby;12. współpraca ze szkołami , do których uczęszczają wychowankowie oraz udzielanie i organizowanie pomocy w nauce;13.zaopatrywanie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku ;14. przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia momentu umieszczenia w placówce;15. utrzymywanie kontaktu z usamodzielnianymi wychowankami ;16. opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonywania zadań ;17. przygotowywanie uroczystości z dziećmi ;18. przyjmowanie dzieci do POW i odwożenie do innych placówek ;19. uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka;
Praca na 2 zmiany: w dni nauki szkolnej- dzienna:13.00 -21.00 , nocna: 21.00-08.00 , w dni wolne: dzienna 09.00-21.00 , nocna 21.00- 09.00
Wynagrodzenie od 3.000 zł brutto , dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika , pedagogika specjalna , psychologia , praca socjalna , nauki o rodzinie lub innym kierunku , którego program obejmuje resocjalizację , pracę socjalną , pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii , pedagogiki , nauk o rodzinie lub resocjalizacji. Kandydat do pracy nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika , pedagogika specjalna , psychologia , praca socjalna , nauki o rodzinie lub innym kierunku , którego program obejmuje resocjalizację , pracę socjalną , pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii , pedagogiki , nauk o rodzinie lub resocjalizacji. Kandydat do pracy nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZ WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Organizowanie pracy wychowawczej w grupie. 2.Opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem , psychologiem , pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami.3.Realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku.4.Praca indywidualna z dzieckiem.5. Współdziałanie z rodzicami , opiekunami prawnymi .6. Prowadzenie kart pobytu dziecka i innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora lub osobę upoważnioną.7. Praca z rodziną naturalną w kierunku powrotu dziecka do rodziny.8.Współdziałanie z Zespołem Wsparcia Specjalistycznego i innymi specjalistami. 9.Odpowiedzialność za stan i poziom pracy wychowawczej grupy.10.Wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia , prac samoobsługowych i porządkowych .11.Dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia wychowanków oraz opieki w czasie choroby.12.Współpraca ze szkołami , do których uczęszczają wychowankowie oraz udzielanie i organizowanie pomocy w nauce.13.Zaopatrywanie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku. 14. Przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia momentu umieszczenia w placówce. 15.Utrzymywanie kontaktu z usamodzielnianymi wychowankami.16.Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonywania zadań. 17.Przygotowywanie uroczystości z dziećmi 18.Przyjmowanie dzieci do POW i odwożenie do innych placówek. 19.Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka;
Praca na 2 zmiany: w dni nauki szkolnej- dzienna:13.00 -21.00 , nocna: 21.00-08.00 , w dni wolne: dzienna 09.00-21.00 , nocna 21.00- 09.00
Wynagrodzenie od 3.200 zł brutto + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Uprawnienia:
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika , pedagogika specjalna , psychologia , praca socjalna , nauki o rodzinie lub innym kierunku , którego program obejmuje resocjalizację , pracę socjalną , pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą albo na dowolnym kierunku uzupełnione studami podyplomowymi w zakresie psychologii , pegagogiki , nauk o rodzinie lub resocjalizacji. Kandydat do pracy nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika , pedagogika specjalna , psychologia , praca socjalna , nauki o rodzinie lub innym kierunku , którego program obejmuje resocjalizację , pracę socjalną , pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii , pedagogiki , nauk o rodzinie lub resocjalizacji. Kandydat do pracy nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich
55-080 Kąty Wrocławskie
1Maja 43A

Pracodawcy z miasta Kąty Wrocławskie