Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie

Oferty pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie

ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa o pracę
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie
1. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy. 2. Prowadzenie postępowań ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Gąsawa
12-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa o pracę
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie
1. Praca socjalna w miejscu zamieszkania osoby/rodziny. 2. Rozpoznawanie potrzeb Klientów w zakresie pomocy społecznej. 3. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowisowych i kompletowanie ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Gąsawa
12-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

ASYSTENT RODZINY
Zawód: asystent   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Gąsawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Wymagania:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821)
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzine lub praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującycmi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Posiadanie prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu.
Dobra znajmość przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Znajmość obsługi komputera i programów biurowych.
Umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnych klientem.
Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.
Dobra organizacja czasu pracy.
Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
Odpornośc na sytuacje stresowe.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie
88-410 Gąsawa
Żnińska 19

Pracodawcy z miasta Gąsawa