Twoje wsparcie w rekrutacji

SEWS-CABIND POLAND

Dyrekcja

 • Planowanie strategiczne;
 • Analiza biznesowa;
 • Pozyskiwanie nowych klientów i projektów oraz utrzymywanie dotychczasowych;
 • Zarządzanie pracą całej firmy.

Dział Logistyki i Planowania Produkcji

 • Zapewnienie ciągłości dostaw materiałów do produkcji;
 • Planowanie produkcji, zapewnienie ciągłości dostaw do klientów;
 • Zapewnienie prawidłowej gospodarki magazynowej.

Dział Techniczny

 • Projektowanie i uruchamianie procesów produkcyjnych;
 • Nadzorowanie zmian w procesach produkcyjnych;
 • Zapewnienie zgodności wyrobu z wymogami klienta.
 • Techniczne przygotowanie produkcji .

Dział Produkcji

 • Produkcja wiązek zgodnie z wymogami klienta;
 • Obliczanie, monitoring i analiza wskaźników produkcji.

Dział Kaizen

 • Optymalizacja i wdrażanie metod oraz środków produkcji na bazie przeprowadzanych analiz.

Dział Utrzymania Ruchu

 • Zapewnienie prawidłowego działania maszyn i urządzeń;
 • Przygotowywanie oprzyrządowania.

Dział Szkoleń Produkcyjnych

 • Analiza zapotrzebowania i wdrażanie nowych rozwiązań szkoleniowych;
 • Prowadzenie obowiązujących szkoleń zgodnie z wymogami i standardami grupy;
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników produkcji, utrzymania ruchu, magazynu, wzorcowni.

Dział Personalny

 • Tworzenie i realizowanie polityki personalnej spółki;
 • Prowadzenie administracji personalnej zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Przygotowywanie list płac oraz rozliczeń wynagrodzeń pracowniczych zgodnie z obowiązującym prawem.

Dział BHP

 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom.

Dział Administracji i Finansów

 • Nadzór nad zgodną z obowiązującym prawem administracyjno – finansową działalnością spółki;
 • Poprawne prowadzenie dokumentacji księgowej.

Dział Jakości

 • Zapewnianie spełnienia wymagań jakościowych klienta na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Galeria:Siedziba

Zakład Leśnianka
ul. Leśnianka 73
34-300 Żywiec
Tel.: 33 860 48 40

Biuro

Zakład Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka 5
34-300 Żywiec
Tel.: 33 8664 100
Fax: 33 8664 150

rekrutacja@sews-cabind.it