!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

P.U.H.P. Unikat 2

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE UNIKAT 2

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 9541022130

REGON: 271861249

KRS: -

ul. Dzięciołów 9
40-532 Katowice
województwo śląskie
powiat katowice
gmina katowice

Profil działalności

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych
17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.11.Z - Drukowanie gazet
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z - Wydawanie książek
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.D - Działalność paramedyczna

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 01-12-2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.