P.U.H.P. Unikat 2

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE UNIKAT 2

Oferty pracy P.U.H.P. Unikat 2

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca P.U.H.P. Unikat 2

Dane firmowe i kontaktowe - P.U.H.P. Unikat 2

Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE UNIKAT 2 IWONA MICHALAK-WIDERA
Adres rejestrowy
ul. Dzięciołów 9 40-532 Katowice
NIP
9541022130
REGON
271861249
Forma prawna
jednostka fizyczna (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej
01.12.2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNY

Profil działalności - kody PKD

Przetwórstwo przemysłowe

 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.11.Z Drukowanie gazet
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

 • 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

Informacja i komunikacja

 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 • 86.90.D Działalność paramedyczna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Pracodawcy w Czechowicach-Dziedzicach