Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE

Oferty pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

INSPEKTOR (WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK - SEKCJA GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zielona Góra
Szczegóły
Zakres obowiązków
prawidłowe prowadzenie gospodarki nieruchomościami poprzez działania zgodne z wymogami i przepisami resortowymi dotyczącymi obiektów wojskowych oraz infrastruktury technicznej, ustalonymi przepisami prawa i wytycznymi przełożonych, opracowywanie i sporządzanie wniosków na przejęcie w trwały zarząd MON lub nabycie na rzecz Skarbu Państwa, bądź pozyskiwanie w innej formie gruntów, prowadzenie teczek podstaw prawnych kompleksów wojskowych w Garnizonów, analizowanie sposobu wykorzystania nieruchomości będących w zarządzie wojska w zakresie ich zbędności lub pozyskania na podstawie wniosków jednostek wojskowych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie średnie lub wyższe, geodezyjne lub administracyjne, wykształcenie średnie - 3 lata doświadczenia, wyksztalcenie wyższe - 1 rok doświadczenia, umiejętności stosowania ustaw prawo geodezyjne i kartograficzne, o podatkach i opłatach lokalnych, praktyczna znajomość obsługi komputera MS Office - Word, Excel, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu sprawdzającemu do dostępu do informacji niejawnych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA (WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK)
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zielona Góra
Szczegóły
Zakres obowiązków
realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych realizowanych na terenach zamkniętych, wykonywanie zbiorczych zestawień nieruchomości powstałych w wyniku zrealizowanych inwestycji przez wojska sojusznicze, dokonywanie przeglądów wojskowych terenów zamkniętych pod względem dyslokacji wojsk własnych i sojuszniczych, doradztwo w zakresie architektoniczno-budowlanym oraz urbanistycznym
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe budownictwo lub architektura lub geodezja lub ochorna środowiska, 1 rok pracy w zawodzie, obsługa programów CAD, EWMAPA, QGIS, pakiet Ms Office, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą TAJNE lub kandydat podda się postępowaniu sprawdzającemu do dostępu do informacji oznaczonym klauzlą TAJNE
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SAMODZIELNY REFERENT (OŚRODEK DOKUMENTOWANIA BUDOWNICTWA WOJSKOWEGO)
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zielona Góra
Szczegóły
Zakres obowiązków
sprawowanie nadzoru nad wewnętrznym obiegiem dokumentów w zarządzie, bieżące ewidencjonowanie, rejestrowanie oraz przechowywanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie ewidencji w urządzeniach ewidencyjnych, komplementowanie dokumentacji do archiwizacji, prowadzenie dokumentacji archiwalnej, projektowej, elaboratów rozliczeniowych, zarządzeń, dzienników urzędowych, rozkazów
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), prawnicze, kierunek: tytuł magistra prawa
Uprawnienia:
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do informacji niejawnych
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, CAD, Norma)
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie lub wyższe, administracaj publiczna, bezpieczeństwo publiczne, archiwizacja; wykształcenie wyższe - 2 lata pracy, wykształcenie średnie - 4 lata pracy, praktyczna znajomość obsługi komputera (ms Office- WORD, EXCEL); - umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia; - poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub kandydat podda się postępowaniu prowadzącemu do dostępu do informacji niejawnych;
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zielona Góra
Szczegóły
Zakres obowiązków
kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony srodowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe elektryczne lub elektroenergetyczne, min. 2 lata doświadczenia w pracy na budowie, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, świadectwo kwalifikacyjne Dozoru i Eksploatacji, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m., poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu informacji niejawnych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA
Zawód: geodeta   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zielona Góra
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości w zakresie ustalonym przepisami prawa
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe geodezyjne lub ogólnobudowlane, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane uprawnienia, praktyczna znjomość obsługi komputera Autocad, MS-Office, WORD, EXCEL, umiejetność stosowania prawa geodezyjnego i kartograficznego, o gospodarce nieruchomościami o podatkach i opłatach lokalnych, prawa budowlanego, o lasach, ponadto umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu sprawdzającemu do dostępu do informacji niejawnych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra
województwo lubuskie
powiat Zielona Góra
gmina Zielona Góra

Dodatkowe informacje

NIP: 9290000549
REGON: 97039103800000

Pracodawcy z miasta Zielona Góra