CMC POLAND SP. Z O.O.

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA

Dualny system kształcenia, w który CMC Poland czynnie angażuje się od roku 2016. Program ma na celu proces kształcenia przyszłego pokolenia pracowników, które wkroczy na rynek pracy.

  • Współpracujemy z lokalnymi technikami w ramach dualnego systemu kształcenia, organizując w roku szkolnym dla uczniów zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na naszych wydziałach produkcyjnych oraz w obszarze logistyki;
  • CMC sponsoruje stypendia dla uczniów i studentów kształcących się w systemie dualnym na terenie naszej firmy.
  • Współpracujemy z Politechniką Śląską z Wydziałem Technologicznym Mechanicznym. W ramach tej współpracy, studenci studiów dualnych odbywają u nas praktyki zawodowe, dzieląc rok akademicki między zajęcia teoretyczne na uczelni a praktyczną naukę i zdobywanie doświadczenia w firmie przemysłowej w relacji 50/50.
  • Przy współpracy z CMC i zaangażowaniu w studia naszych pracowników, Politechnika Częstochowska w roku akademickim 2018/2019 uruchomiła kierunek Metalurgia na wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, który kontynuowany jest do dzisiaj.
  • Współpracujemy również z Politechniką Częstochowską i AGH w Krakowie. Wielu studentów realizuje u nas praktyki wakacyjne. Uczniom i studentom zapewniamy zaangażowanie i wsparcie specjalistycznej kadry, która przekazuje wiedzę i wieloletnie doświadczenie w trakcie praktyk zawodowych czy stażu przemysłowego; stwarzamy możliwość poznania produkcji stali i zaznajomienia się z procesami jakie temu towarzyszą.

Artykuły w kwartalniku „My Zawodowcy”- myzawodowcy.pl 

  1. Inwestują w przyszłość, czyli jak CMC Poland angażuje się w rozwój dualnego systemu kształcenia, „My Zawodowcy” nr 7
  2. Pracodawcy z branży metalurgicznej dla kształcenia zawodowego, „My Zawodowcy” nr 9
  3. CMC: „Zawód na propsie”, czyli dlaczego warto kształcić się w technikum, „My Zawodowcy” nr 10

CMC Poland Sp. z o.o.
(siedziba główna)
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie
śląskie, Polska
Telefon: 695 104 025
praca@cmc.com
cmc.com
NIP: 6490001173