Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - REGO Invest JUSTYNA WRONKOWSKA

          

Oferty pracy REGO Invest Justyna Wronkowska

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Pracownik ogólnobudowlany
Zawód: murarz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zalewo
Szczegóły

Przyjmiemy do pracy pracownika ogólnobudowlanego.

Zakres obowiązków
 • Prace ogólnobudowlane
Wymagania
 • 1 rok doświadczenia
Pracownik ogólnobudowlany
Zawód: murarz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zalewo
Szczegóły

Przyjmiemy do pracy pracownika ogólnobudowlanego.

Zakres obowiązków
 • Prace ogólnobudowlane
Wymagania
 • 1 rok doświadczenia

Adres

ul. Rybacka 1A
14-230 Zalewo
województwo warmińsko-mazurskie
powiat iławski
gmina Zalewo

Adres do doręczeń

ul. Rybacka 1A
14-230 Zalewo
województwo warmińsko-mazurskie
powiat iławski
gmina Zalewo

Dodatkowe informacje

NIP: 7411975072
REGON: 281589503

Profil działalności:

 • 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych
 • 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli
 • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 12-05-2014
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Zalewo