Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - eMtiM Marek Mazurkiewicz

eMtiM Marek Mazurkiewicz powstała 2012 roku. Zajmuje się sprzedażą sprzętu medycznego jednorazowe i wielorazowego użytku oraz programami do diagnostyki medycznej, a takżeaparaturą medyczną.

Oferty pracy EMtiM Marek Mazurkiewicz

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Andrzeja Struga 85
41-800 Zabrze
województwo śląskie
powiat Zabrze
gmina Zabrze

Adres do doręczeń

ul. Andrzeja Struga 85
41-800 Zabrze
województwo śląskie
powiat Zabrze
gmina Zabrze

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze
województwo śląskie
powiat Zabrze
gmina Zabrze

Dodatkowe informacje

NIP: 6480011448
REGON: 271826218

Profil działalności:

 • 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-06-2012
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Zabrze