Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

Oferty pracy Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Zawód: audytor   |  Rodzaj: umowa o pracę
Września
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań na stanowisku pracy:
• przeprowadzanie audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych urzędu,
• prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki,
• sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
• sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
• sporządzanie planu audytu na rok następny,
• pomoc i doradztwo w toku bieżącej działalności,
• terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Audytor wewnętrzny
praktyka zawodowa
dobra organizacja , samodzielność , operatywnoścć
obsługa komputera
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych.
[Umiejętność 1] : posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286, ust. 1, pkt. 5 a-d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.(DZ.U.2019.869)
[Inne] : Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KSIĘGOWY
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Września
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań na stanowisku pracy:
• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu obejmującej dochody i wydatki budżetu jednostki budżetowej,
• sporządzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z wymogami finansów publicznych,
• obsługa programu komputerowego DOSKOMP - zaangażowanie środków w zakresie wprowadzania faktur i rachunków w powiązaniu z wydziałami i referatami oraz kontrola zaangażowania środków w planie budżetowym,
• obsługa programu komputerowego SIGID – księgowość budżetowa,
• znajomość przepisów w zakresie podatku VAT, wystawianie faktur VAT.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
gotowość do pracy z osobami w podeszłym wieku oraz z osobami niepełnosprawnymi
komunikatywność
dobra organizacja , samodzielność , operatywnoścć
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : znajomość pakietu Open Office, SIGID, LEX, BESTIA, Homebanking, GRANIT, DOSKOMP,
[Umiejętność 1] : znajomość przepisów z zakresu finansów, rachunkowości budżetowej, administracji samorządowej,
[Inne] : Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
62-300 Września
Ratuszowa 1

Pracodawcy z miasta Września