Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - 3M SERVICE CENTER EMEA SP. Z O.O.

Oferty pracy 3M SERVICE CENTER EMEA SP. Z O.O.

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

STARSZY KIEROWNIK ZESPOŁU
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Odpowiedzialność za zarządzanie przypisanym zespołem.
- Odpowiedzialność za rekrutację, szkolenia oraz zarządzanie wykonywaniem zadań w przydzielonym zespole.
- Rozwiązywanie nietypowych lub kompleksowych problemów lub zapytań.
- Identyfikacja możliwości poprawy zarządzania, procesów i/lup wprowadzenia innych usprawnień w systemach.
- Odpowiedzialność za zapewnienie poziomu usług zgodnego z założonymi celami oraz podjęcie czynności korekcyjnych w razie wystąpienia problemów z osiągnieciem założonych wskaźników jakościowych oraz terminowości.
- Rozwinięcie wiedzy na temat zarządzania danymi i użycia danych referencyjnych w procesach następczych jako pomoc w rozwiązywaniu problemów.
- Nadzór przypisanej pracy zespołowej (kolejki, ticketów, itp) celem zapewnienia wykonania przypisanych prac w sposób rzetelny i terminowy, zgodny z oficjalnie uzgodnionymi metrykami (SLA).
- Osoba kontaktowa dla Biznesu, bądź też innych zespołów.
- Nadzór zespołu w kwestii wypełniania wszystkich przypisanych szkoleń oraz wymagań zgodności (Compliance) na czas.
- Wspieranie wprowadzania wszystkich nowych obowiązków do przypisanego zespołu.
- Zapewnienie procesów operacyjnych (np. LMS, Sprint/Agile itd.). Monitorowanie kolejki zadań i decydowanie o odpowiednich działaniach.
- Organizacja regularnych spotkań z interesariuszami, w celu zapewnienia świadczenia usług zgodnie z ich oczekiwaniami.
- Współpraca z funkcjonalnymi dostawcami danych i przedstawicielami biznesowymi celem zapewnienia wypełniania postanowień Umów o Gwarantowanym Poziomie Usług (SLA).
- Rutynowe zastępowanie Menadżera Zespołu oraz wsparcie/mentoring dla pozostałych Kierowników Zespołu.
- Stosowanie zasad etycznych firmy 3M w codziennej pracy.
- Inne zadania wskazane przez przełożonego.
Wymagania
Zawody:
Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Inne wymagania:
1) wykształcenie: wyższe w zakresie zarządzania biznesem,
2) staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem,
3) umiejętność specjalność:
- znajomość zagadnień obszaru zarządzania zasobami ludzkimi;
- doświadczenie w sektorze relacji B2B oraz B2C;
- doświadczenie w pracy ze wskaźnikami KPI;
- znajomość zagadnień związanych obsługą klienta;
- doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku;
- znajomość SAP albo innego systemu ERP;
- umiejętność pracy pod presją czasu;
- zorientowanie na wyniki;
- wysoce rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne;
biegła znajomość języka angielskiego w w mowie i piśmie ze względu na międzynarodowy charakter pracy,
znajomość drugiego języka obcego będzie atutem,
4) inne:
znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację ze względu na międzynarodowy charakter pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MENEDŻER ZESPOŁU
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Mentoring i Coaching w dedykowanym obszarze.
2. Prowadzenie cotygodniowych spotkań zespołu w wyznaczonych obszarach.
3. Planowanie i realizacja celów zarówno krótko jak i długoterminowych.
4. Wszystkie zadania związane z GSC (prezentacje, udział w spotkaniach i wszelkie inne zadania zlecone przez Kierownika ds. Dostaw lub związane z grupą produktów).
5. Upewnienie się czy zasady, wytyczne i procedury firmy 3M i Global Support Organization są przestrzegane. Zgodnie z wymaganymi dotyczącymi skuteczności i jakości świadczonych usług.
6. Postępowanie zgodnie z protokołami komunikacji i eskalacji, aby zapewnić terminową analizę, rozwiązywanie i monitorowanie problemów.
7. Bezpośrednia eskalacja zadań/problemów operacyjnych do bezpośredniego przełożonego.
8. Ułatwianie interakcji i eskalacji z odpowiednimi grupami w ramach modelu follow the sun aplikacji IT.
9. Motywowanie do pracy zespołowej między członkami zespołu, a także szerszym działem IT i między wszystkimi 3 GSC.
10. Zapewnienie, że procesy dla określonego zespołu są ustandaryzowane, a wszystkie SPO są na miejscu.
11. Zarządzanie rozwiązywaniem incydentów/zadań poziomy 2 poprzez zarządzanie odpowiednimi kolejkami i współpracując z zespołem projektowym w celu rozwiązywania złożonych problemów.
12. Prowadzenie sesji 1:1 z pracownikami.
13. Zarządzanie zespołem.
Praca w godz.: 9-17.
Wymagania
Zawody:
Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Inne wymagania:
1) wykształcenie: wyższe licencjackie,
2) staż pracy: minimum 5 lata doświadczenia na stanowisku managera oraz 2 lata pracy w branży informatycznej,
3) umiejętność-specjalność:
Doświadczenie w pracy z SAP oraz SLA,
Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
Znajomość modułów FI, MM oraz SD,
Bardzo dobra znajomość programu MS Office (w szczególności Excel oraz PowerPoint),
Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz dbałość o szczegóły,
Umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność pracy w zespole,
Nastawienie na wyniki I efektywność,
4) inne:
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie ze względu na międzynarodowy charakter pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGI GŁÓWNEJ
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Dokumentowanie transakcji finansowych wprowadzając informacje o koncie.
2. Uzgadnianie kont bilansowych.
3. Wykonywanie czynności związanych z zamknięcia miesiąca dla krajów SOX: rozliczenie międzyokresowe kosztów pośrednich, prowadzenie i utrzymywanie doładowań, alokacje centra zysków, sprawozdania finansowe, w tym bilans, rachunek zysków i strat, raport z walidacji kapitału obrotowego itp.
4. Przetwarzanie transakcji między firmami.
5. Badanie i rozwiązywanie wszelkich różnic uzgadnianych na przypisanych kontach.
6. Przeprowadzanie przeglądu sald księgi głównej, kontynuowanie otwartych pozycji.
7. Koordynowanie i usprawnianie procesu dokumentowanie zasad i procedur rachunkowości.
8. Usprawnianie i rozwijanie procesów wewnętrznych i kontroli.
9. Wykonywanie czynności na koniec okresu.
10. Koordynowanie i rozwiązywanie problemów z lokalnym zespołem finansowym w kraju.
11. Branie udziału w audytach wewnętrznych i zewnętrznych z rozwiązywaniem zapytań audytowych i przygotowanie dokumentacji do kontroli SOX.
12. Pomoc w rozwiązywaniu problemów lub pytań z lokalnego działu finansów.
13. Rozwiązywanie problemów GL.
14. Dokładne sprawdzanie dzienników żądanych dla i przez kraje Klienta w ramach wytycznych 3M.
Wymagania
Zawody:
Księgowy (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Języki:
rosyjski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Inne wymagania:
1) wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
2 staż pracy: minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku księgowego oraz 6 lat pracy w branży informatycznej,
3) umiejętność-specjalność:
Znajomość platform/programów (SAP, SAGE oraz PS) oraz procesów RTR GL i kontroli SOX,
Doświadczenie w pracy z następującymi narzędziami: Glopay, QlikView,
Znajomość zagadnień związanych z księgowością I rachunkowością,
Bardzo dobra znajomość programu MS Office,
(w szczególności Excel oraz PowerPoint),
Wysoko rozwinięta zdolności analityczne oraz dbałość o szczegóły,
Umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy w zespole,
4) inne:
biegła znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie ze względu na międzynarodowy charakter pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
EKSPERT DS. ANALIZY BIZNESOWEJ
Zawód: analityk finansowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań wspierających procesy biznesowe Record to Report/Source to Pay/Hire to Retire.
2. Wsparcie konfiguracji i działań budowanie WRICEF poprzez proces Lean Agile.
3. Wsparcie i wprowadzenie działań związanych z wdrażaniem, optymalizacją i wsparciem globalnego rozwiązania SAP poprzez testowanie, przełączanie i zarządzanie danymi.
4. Zapewnienie spójności i jakości rezultatów na wszystkich etapach projektu.
5. Bezpośrednia współpraca z Demand i innymi wielkofunkcyjnymi partnerami biznesowymi/IT w celu zapewnienia terminowego dostarczania rozwiązań.
6. Zrozumienie strategicznych potrzeb biznesowych planów rozwoju produktu.
7. Analiza danych w celu dostarczenia informacji lub podejmowania decyzji biznesowych.
8. Upewnienie się, że projektowane rozwiązania są zgodne z architekturą IT 3M.
9. Praca z zespołem wsparcia (Support Team) mając na celu pomoc w wdrożeniu globalnego rozwiązania 3M SAP w zakresie. kompleksowych funkcji biznesowych.
10. Sprawdzenie, że dostarczone rozwiązanie spełnia globalne wymagania biznesowe.
Praca w godz.: 8-16.
Wymagania
Zawody:
Analityk biznesowy
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Inne wymagania:
1) wykształcenie: wyższe (inżynier),
2 staż pracy: minimum rok doświadczenia na stanowisku analityka biznesowego oraz minimum 7 lat doświadczenia w branży informatycznej,
3) umiejętność-specjalność:
Bardzo dobra znajomość SAP (SAP Webdynpro, SAP Workflow oraz SAP Scripts),
Bardzo dobra znajomość SCM,
Dobra znajomość narzędzi I procesów infromatycznych (w szczególności VIM, ARM, ABAP OO oraz SNC),
Bardzo dobra znajomość programu MS Office (w szczególności Excel oraz PowerPoint),
Wysoko rozwinięta zdolności analityczne,
Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
4) inne:
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie ze względu na międzynarodowy charakter pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REGIONALNY LIDER LEX WHSE
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Kierowanie zasobami funkcjonalnymi i programistycznymi LEX EMEA w zakresie zarządzania zmianami, od naprawy awarii po optymalizację, po aplikację SAP Extended Warehouse Management (EWM).
Dziłania na rzecz ustalenia priorytetów i uporządkowania zaległości zmian dla zespołu budującego w regionie EMEA. Praca ta obejmuje częste dostosowywanie i współpracę z liderami biznesowymi w regionie EMEA oraz zarządzanie zasobami funkcjonalnymi i rozwojowymi w całej Europie.
Zarządzanie zespołem Scrum ds. Budowania w regionie EMEA, aby dostarczać zmiany zgodnie z harmonogramem w ramach miesięcznych cykli wydań, w tym przenoszenia kodu i / lub zmian konfiguracji przez różne środowiska, a ostatecznie do produkcji.
Udzielanie wskazówek kierownictwu i specjalistom wyższego szczebla ds. Zarządzania zapasami i zaopatrzeniem w regionie EMEA i na całym świecie.
Kierowanie projektami w celu prowadzenia projektów o wysokim priorytecie w celu optymalizacji naszego zasięgu w regionie EMEA i globalnym.
Prowadzenie globalnych, wielofunkcyjnych, wieloaspektowych projektów, w tym prowadzonych przez zespoły spoza LEX, takie jak inicjatywy modernizacji zakładów MTD i obsługa klientów OTC
Wymagania
Zawody:
Kierownik działu informatyki
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), informatyczne
Języki:
angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany
Inne wymagania:
1) wykształcenie: wyższe informatyczne,
2) staż pracy: min. 5 lat w obszarze IT (SAP),
3) umiejętność-specjalność:
- certyfikowana znajomość SAP,
- certyfikowana umiejętność zarządzania projektami SAP,
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
- zdolności organizacyjne, umiejętność planowania pracy,
- zdolności komunikacyjne,
4) inne:
znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację ze względu na międzynarodowy charakter pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
3M SERVICE CENTER EMEA SP. Z O.O.
50-207 Wrocław
Dubois 41

Pracodawcy z miasta Wrocław