Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - 4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

Oferty pracy 4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław

REFERENT

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa na okres próbny
4 Regionalna Baza Logistyczna
ewidencja środków materiałowych wojska
3056-3611 zł
UoP brutto/mies.
Nowogród Bobrzański
13-11-2020
3056-3611 zł
UoP brutto/mies.

STARSZY MAGAZYNIER

Zawód: magazynier Rodzaj: umowa na okres próbny
4 Regionalna Baza Logistyczna
prowadzenie gospodarki magazynowej w magazynie uzbrojenia
1628-2075 zł
UoP brutto/mies.
Nowogród Bobrzański
03-10-2020
1628-2075 zł
UoP brutto/mies.

WARTOWNIK

Zawód: ochroniarz Rodzaj: umowa na okres próbny
4 Regionalna Baza Logistyczna
Ochrona obiektów wojskowych na terenie jednostki wojskowej
2700-3200 zł
UoP brutto/mies.
Nowogród Bobrzański
10-09-2020
2700-3200 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

STARSZY REFERENT
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Starszy referent odpowiada za:
- znajomość obowiązujących instrukcji i wytycznych regulujących działalność służby żywnościowej w zakresie Zakupów sprzętu i usług naprawy sprzętu, zaopatrywania jednostek wojskowych, przepisów BHP, ppoż. Oraz zakresu działania Bazy;
- weryfikacją otrzymanych planów zakupu i napraw, WTT/WET/DU oraz rozdzielników niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup sprzętu służby żywnościowej oraz usług naprawy sprzętu;
- współpracę z komórką zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia przetargów na dostawy sprzętu i usług naprawy sprzętu;
- udział w komisji przetargowej w zakresie merytorycznej oceny składanych ofert;
- opracowywanie umów realizacyjnych na dostawy zakupywanego sprzętu i usług naprawy sprzętu;
- nadzór nad terminowością dostaw zakupionego sprzętu i wykonania usług naprawy sprzętu;
- wprowadzanie, weryfikację, bilansowanie i akceptację potrzeb rzeczowych w zakresie zakupu sprzętu i usługi napraw sprzętu służby żywnościowej w SI LBPP.

Do obowiązków Starszego Referenta należy:
a) zabezpieczenie środków finansowych w SI ZWSI RON niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych;
b) wprowadzanie do obowiązującego systemu SI ZWSI RON umów zakupu sprzętu i usług naprawy sprzętu;
c) przesyłanie umów (kopii umów) do odbiorców, wykonawców, IWsp SZ, WCNJIK oraz RPW;
d) weryfikacja poprawności wykonania dokumentów dostaw sprzętu służby żywnościowej oraz wykonania usług naprawy sprzętu z zawartymi umowami;
e) kontrola zgodności dokumentów zakupionego i dostarczanego sprzętu służby żywnościowej z zawartymi umowami;
f) księgowanie PZ oraz kompletne zapamiętanie faktur zakupy sprzętu służby żywnościowej zgodnie z zawartymi umowami SI ZWSI RON;
g) bieżące rozliczanie faktur na podstawie systemowego rejestru faktur zaksięgowanych w danym dniu;
h) terminowe rozliczanie umów i sporządzanie protokołów na powyższą okoliczność;
i) należyte prowadzenie ewidencji i dokumentacji poleceń i przyjęć sprzętu służby żywnościowej zakupionego w ramach centralnej i decentralnej organizacji zakupów w SI ZWSI RON;
j) prowadzenie procedur reklamacyjnych zakupionego sprzętu ui usług naprawy sprzętu;
k) prowadzenie ewidencji dokumentów reklamacyjnych zakupionego sprzętu i usług naprawy sprzętu;
l) udział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych (planu zamówień publicznych) Sekcji Żywnościowej poprzez opracowanie części dotyczącej zakupu sprzętu i usług naprawy sprzętu;
m) terminowe i rzetelne wykonywanie obowiązujących analiz i sprawozdań dotyczących zakupów sprzętu i usług;
n) umiejętność wykonywania poleceń przyjęcia i wydania w SI ZWSI RON;
o) przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych w działalności służby żywnościowej;
p) przedstawianie przełożonemu ocen, opinii i wniosków w sprawach związanych z funkcjonowaniem służby żywnościowej w rejonie odpowiedzialności;
q) przedstawianie i opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie zadań związanych z realizacją zakupów sprzętu;
r) przestrzeganie porządku i dyscypliny oraz regulaminu pracy;
s) przestrzeganie na stanowisku pracy zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych a także bhp i ppoż.,
t) w przypadku nieobecności czasowej (urlop, zwolnienia lekarskie itp.) pełnienie obowiązków służbowych za straszy referent NIS OO 0080 01900 080, w zakresie przychodów i rozchodów sprzętu służby żywnościowej w SI ZWSI RON.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 651 055, e-mail (CV, listy motywacyjny oraz klauzula RODO): 4rblog.kadry@ron.mil.pl
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw zamówień publicznych
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie, preferowane wyższe kierunkowe;
staż pracy: 3 lata;
dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point;
umiejętność pracy zespołowej;
umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji;
umiejętność analizy zadań;
dyspozycyjność;
zdyscyplinowanie;
terminowość w wykonywanmiu powierzionych zadań;
umiejętrność pracy zespołowej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT DS. PERSONALNYCH
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Porażyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami. Prowadzenie szczególowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, ewidencja czasu pracy). Udział w prowadzeniu elektronicznej bazy danych w systemach informatycznych SEW on-line. Ewidencja zwolnień lekarskich oraz udział w sporządzaniu rocznych planów urlopów wypoczynkowych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
umiejętność pracy pod presją czasu
umiejętnośc pracy w zespole
obsługa pakietu MS Office
obsługa komputera
Inne wymagania:
Znajomość przepisów kadrowych, przepisów kodeksu pracy, umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji, zdyscyplinowanie, termiowość w wykonywanych powierzanych zadaniach.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MAGAZYNIER
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Porażyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie z/do magazynu paliw płynnych. Dbałość o stan techniczny powierzonych magazynów i urządzeń przeznaczonych do magazynowania/wydawania/przyjmowania, prowadzenie dokumentacji magazynowej, dbałość o właściwy stan ilościowy i jakościowy produktów.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
obsługa komputera
obsługa pakietu MS Office
Inne wymagania:
wiedza z zakresu magazynowania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK WARSZTATU
Zawód: technik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Porażyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wykonywanie napraw zgłoszonych niesprawności zgodnie z dokumentacją technologiczną oraz według zasad podanych w instrukcjach o użytkowaniu poszczególnych rodzajów sprzętu, utrzymywanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń infrastruktury mps oraz mienia warsztatowego, prowadzenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń warsztatowych, prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowo-technicznymi i sprzętem obsługowym.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
obsługa komputera
obsługa pakietu MS Office
Inne wymagania:
wiedza z akresu magazynowania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWCA
Zawód: kierowca   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wędrzyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zabezpieczenie przewozu osób i środków materiałowego zaopatrzenia. Wymagane: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kategorii B, C, C+E, uprawnienia ADR, doświadczenie zawodowe minimum 1 rok. Umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialność, umiejętność organizacji własnej pracy.Tel.261 676 512 Anna Piskorska
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. C + E
ADR – przewóz towarów niebezpiecznych
Prawo jazdy kat. C
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Wymagane: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kategorii B, C, C+E, uprawnienia ADR, doświadczenie zawodowe minimum 1 rok.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY RATOWNIK WOJSKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
Zawód: służby mundurowe   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wędrzyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Młodszy ratownik Wojskowej Straży Pożarnej. Uczestniczenie w działaniach ratowniczych prowadzonych przez WSP. Wymagane : wykształcenie min. średnie, staż pracy min. 1 rok oraz uprawnienia do pracy na wysokości, uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uciążliwe warunki pracy, sprawność fizyczną, odporność na stres, opanowanie, umiejętność pracy w zespole, zwiększone umiejętności interpersonalne.Pełny wymiar (służba 24h, następnie 72 godziny wolne) stawka zas. 2700zł+dodatek za wysługę lat + 10% premii reg. Miejsce wykonywania pracy: Wędrzyn. Tel. 261 676 512 Anna Piskorska
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
średnie zawodowe, brak
średnie zawodowe 4-letnie, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MECHANIK (WARSZTATU OBSŁUGI I PRZEZBRAJANIA ŚB)
Zawód: mechanik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
Naprawa , konserwacja o obsługa środków bojowych z zachowaniem obowiązujących przepisów branzowych i BHP po uprzednim szkoleniu(kursie) branżowym.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Zdolności manulane, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami, obsługa komputera (pakiet MICROSOFT) min. na poziomie podstawowym, umiejętność pracy w zespole, sumienność, precyzyjność, dokładność w wykonywaniu obowiązków. Gotowość uczestniczenia w kursie branżowym.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY INSTRUKTOR W KLUBIE 4RBLOG
Zawód: asystent zarządu   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres podstawowych czynności na stanowisku pracy:
- opracowywanie propozycji do planów rzeczowofinansowych, koordynowanie celowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wydatkowania środków finansowych, przeznaczonych na działalność programową Klubu, koordynowanie prac wszystkich pracowników Klubu w tym zakresie;
- opracowywanie projektów wniosków finansowych oraz przygotowywanie projektów umów i zamówień;
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej, rozliczanie czasu pracy pracowników Klubu,
- zastępowanie Kierownika Klubu w czasie jego nieobecności;
- opracowywanie pism i dokumentacji realizowanych przedsięwzięć wynikających z bieżącej działalności Klubu;
- opracowywanie sprawozdań rocznych oraz innych sprawozdań i analiz z działalności Klubu;
- przygotowywanie bieżących informacji dotyczących działalności Klubu;
- utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi w zakresie działalności Klubu;
- wykonywanie prac pomocniczych przy organizacji odpraw, festynów, pikników, koncertów i innych zamierzeń organizowanych przez Klub;
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - e-mail (CV, listy motywacyjny oraz klauzula RODO): 4rblog.kadry@ron.mil.pl
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie lub wyższe,
staż pracy: minimum rok na stanowisku o podobnym charakterze,
umiejętność-specjalność:
dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point,
umiejętność pracy zespołowej,
dyspozycyjność
zdyscyplinowanie,
terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA W WYDZIALE TRANSPORTU I RUCHU WOJSK I HNS
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- znajomość wojskowych i cywilnych dokumentów normatywnych dotyczących prowadzenia gospodarki sprzętem przeładunkowym i zabezpieczenia ruchu wojsk (splzrw),
- prowadzenie ewidencji ilościowo-jakościowej splzrw z wykorzystaniem systemu informatycznego,
- współdziałanie z organem logistycznym sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk (STIRW-CKRW) w celu pozyskiwania środków i sprzętu;
- wydawanie poleceń w zakresie przyjmowania i wydawania środków i sprzętu;
- zbieranie potrzeb i zaopatrywanie w środki materiałowe i sprzęt jednostek organizacyjnych;
- przygotowanie danych do sprawozdań z realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem, eksploatacją, naprawą i wycofaniem sprzętu;
- współudział w planowaniu i organizowaniu szkoleń;
- realizacja zakupów środków i sprzętu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
- nadzorowanie dostaw w oparciu o złożone zamówienia i zawarte umowy;
- udział w nadzorach służbowych w podległych jednostkach organizacyjnych;
- opracowanie sprawozdań i materiałów informacyjnych dla szefa wydziału w zakresie zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;
- w przypadku nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego uczestniczenie w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami mobilizacyjnymi jednostki.
Oferta dostępna w sali F, E.
Kontakt z pracodawcą - e-mail (CV, listy motywacyjny oraz klauzula RODO): 4rblog.kadry@ron.mil.pl
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe,
staż pracy: 3 lata,

podstawowe wymagania:
dobra znajomość osbługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point,
umiejętność pracy zespołowej,
umiejętność analizy zadań i problemów,
umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji,
dyspozycyjność w zakresie uczestnictwa z wyjazdach służbowych i szkoleniach,,
dyscyplina,
przestrzeganie tajemnicy służbowej,

wymagania dodatkowe preferowane:
posiadanie uprawnień w zakresie doradztwa w przewozach towarów (ADR),
doświadczenie w wykorzystywaniu środków do transportu towarów, tj. kontenery ładunkowe, palety, mocowanie,
doświadczenie w realizacji zakupów zgodnie z prawem zamówień publicznych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR (WÓZKA JEZDNIOWEGO).
Zawód: operator wózków widłowych   |  Rodzaj: umowa o pracę
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prace załadowcze i wyładowcze, obsługa sprzętu, prace magazynowe.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
Obsługa UTB-kat.II UJ-zaświadczenie kwalifkacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechaniczym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych, egzamin UDT, umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole, odpowiedzialność, samodzielność i kultura osobista.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Bernarda Pretficza 28
50-984 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Krzyki

Dodatkowe informacje

NIP: 8960004952
REGON: 93007787600000

Pracodawcy z miasta Wrocław