Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.

Oferty pracy Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.

PRACOWNIK BIUROWY DS. UTRZYMANIA BUDYNKÓW I INFRASTRUKTURY

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
Administrator nieruchomości umowa o pracę pełny etat
- pozyskiwanie ofert na prace w zakresie modernizacji, aranżacji, napraw, usprawnień, remontów w budynkach i budowlach, - praca z dokumentacją ...
3000-4000 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
14-04-2021
3000-4000 zł
UoP brutto/mies.

INŻYNIER KONTROLI TECHNICZNEJ

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
Inżynier umowa o pracę pełny etat
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: odbiory techniczne produkcji gotowej, kontrole międzyoperacyjne, weryfikacja zespołów i części pod kątem wyeksploatowania i możliwości ...
4000-6000 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
25-03-2021
4000-6000 zł
UoP brutto/mies.

INŻYNIER BUDOWY MOSTÓW

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
Inżynier umowa o pracę pełny etat
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: bezpośredni nadzór nad realizacją robót mostowych planowanie i koordynowanie robót w oparciu o wymogi projektowe, ...
4000-10000 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
25-03-2021
4000-10000 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
Specjalista ds. kadr i płac   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- udział w tworzeniu corocznych planów działalności spółki w zakresie funduszu wynagrodzeń
planowanie budżetu: kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zatrudnienia, podwyżek itp.
- sporządzanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń w układzie rocznym, kwartalnym i miesięcznym, w rozbiciu na zespoły i stanowiska
- prognozowanie, monitorowanie i rozliczanie realizacji planu kosztów wynagrodzeń, analizowanie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń
- prowadzenie ewidencji funduszu premii, rozliczanie funduszu premii
- prowadzenie sprawozdawczości: właścicielskiej PKP PLK, GUS, PFRON
- nadzór nad prawidłowością rozliczania czasu pracy w wybranych jednostkach organizacyjnych spółki.
Oferujemy:
pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
ubezpieczenia zdrowotne
pakiety medyczne
ulgi na przejazdy kolejowe do 99%
karty multisport
dofinansowanie do wczasów i wycieczek

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw wynagrodzeń (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
znajomość pakietu MS Office
Inne wymagania:
wykształcenie średnie lub wyższe
2 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku
znajomość przepisów prawa pracy
mile widziana znajomość branży kolejowej
umiejętność analitycznego myślenia i pracy z dużą ilością danych
umiejętność organizacji pracy własnej
zdolność do szybkiego uczenia się
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA - DYSPOZYTOR
Dyspozytor   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
przyjmowanie wniosków z jednostek na opracowanie indywidualnych rozkładów jazdy,
przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przejazdów pojazdów specjalnych,
występowanie z wnioskami o opracowanie indywidualnych tras pociągów do Ekspozytury Kierowania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu,
współpraca z dyspozytorami Zakładu Linii Kolejowych oraz śledzenie realizacji planowanych przejazdów pociągów Spółki,
prowadzenie rejestru zdarzeń kolejowych, awarii pojazdów kolejowych, zdarzeń wypadkowych zaistniałych z udziałem Spółki,
rozliczanie indywidualnych rozkładów jazdy pojazdów kolejowych,
prowadzenie rejestru miejsca postoju wagonów będących własnością Spółki lub wagonów wydzierżawianych innym zewnętrznym podmiotom,
kontrola oraz weryfikacja zgodności kart pracy lokomotyw,
monitorowanie zapotrzebowania na lokomotywy z wynajmu dla poszczególnych budów.
Praca w godz. 7:30-15:30
Oferujemy:
pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
ubezpieczenia zdrowotne,
pakiety medyczne,
ulgi na przejazdy kolejowe do 99%,
karty multisport,
dofinansowanie do wczasów i wycieczek.
Warunkiem koniecznym udziału w procesie rekrutacji jest przesłanie
listu motywacyjnego i cv na adres: /> Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celach:
1. realizacji procesu rekrutacyjnego, oceny formalnej i merytorycznej mojej kandydatury oraz ewentualne podpisanie ze mną odpowiedniej umowy o pracę
2. archiwizacji danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu późniejszego przedstawienia oferty zatrudnienia w dowolnym czasie.
Tak Nie
*zaznaczyć właściwe
Wymagania
Zawody:
Dyspozytor ruchu kolejowego
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
bardzo dobra obsługa MS Office (szczególnie program PwerPoint, Excel, Word, Outlook)
Inne wymagania:
Wymagania:
wykształcenie minimum średnie techniczne
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
mile widziana znajomość branży kolejowej
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
umiejętność pracy w zespole i wysoka komunikatywność
sumienność, rzetelność i opanowanie w wykonywaniu zadań
prawo jazdy kat. B
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT DO SPRAW PRACOWNICZYCH
Specjalista ds. kadr i płac   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy, szkoleniami, badaniami lekarskimi itp.,
obsługa pracowników w zakresie spraw kadrowych,
sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań w zakresie spraw kadrowych,
sporządzanie dokumentów źródłowych do wypłaty wynagrodzeń,
obsługa programu kadrowego,
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi,
obsługa administracyjna (korespondencja wychodząca i przychodząca).
Oferujemy:
pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
ubezpieczenia zdrowotne,
pakiety medyczne,
ulgi na przejazdy kolejowe do 99%,
karty multisport,
dofinansowanie do wczasów i wycieczek.
Warunkiem koniecznym udziału w procesie rekrutacji jest przesłanie
listu motywacyjnego i cv na adres: /> Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celach:
1. realizacji procesu rekrutacyjnego, oceny formalnej i merytorycznej mojej kandydatury oraz ewentualne podpisanie ze mną odpowiedniej umowy o pracę
2. archiwizacji danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu późniejszego przedstawienia oferty zatrudnienia w dowolnym czasie.
Tak Nie
*zaznaczyć właściwe
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy działów kadr
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
bardzo dobra obsługa MS Office (szczególnie program PwerPoint, Excel, Word, Outlook)
Inne wymagania:
wykształcenie minimum średnie,
doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
znajomość aktualnych przepisów prawa pracy,
znajomość systemów czasu pracy i umiejętność ich rozliczania,
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
samodzielność, zaangażowanie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MM/ SPAWACZ TERMITOWY
Spawacz   |  umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prace związane z naprawą infrastruktury kolejowej: wykonywanie spoin termitowych szyn oraz rozjazdów.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie lub zawodowe techniczne.
Mile widziane doświadczeniew pracy spawacza.
Uprawnienia spawacza termitowego.
Praca na wysokościpowyżej 3m.
Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności służbowych.
Oferujemy:
Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
- ubezpieczenia zdrowotne,
- pakiety medyczne
- ulgi na przejazdy kolejowe do 99%
- karty multisport
- dofinansowanie do wczasów i wycieczek
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MM/ MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ
Monter   |  umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prace związane z budową, naprawą i utrzymaniem nawierzchni torowej.
Montaż i demontaż przęseł torowych i rozjazdów. Wykonywanie prac załadunkowo-wyładunkowych szyn, podkładów, złącz torowych i innych akcesoriów.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Mile widziane doświadczenie w zakresie zadań na stanowisku.
Gotowość do pracy w miejscu wykonywania robótdelegacje.
Dyspozycyjność, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i uprawnień.
Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności służbowych.

Oferujemy:
Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
- ubezpieczenia zdrowotne,
- pakiety medyczne
- ulgi na przejazdy kolejowe do 99%
- karty multisport
- dofinansowanie do wczasów i wycieczek
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MM/ MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH
Maszynista   |  umowa o pracę
Wałbrzych
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie wózka motorowego WM15 (drezyny). Sporządzanie wymaganej dokumentacji pokładowej. Obsługa pojazdu w zakresie pracy liniowej i manewrowej. Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z praca maszynisty.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie lub zawodowe (mile widziane kierunkowe).
Doświadczenie na stanowisku.
Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty.

Oferujemy:
Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
- ubezpieczenia zdrowotne,
- pakiety medyczne
- ulgi na przejazdy kolejowe do 99%
- karty multisport
- dofinansowanie do wczasów i wycieczek
Dyspozycyjność i gotowość dopracy w miejscu wykonywania robótdelegacje.
Odpowiedzialność i sumienność.
Umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności służbowych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. GOSPODARKI MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI
Logistyk   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- nadzór i monitoring w sprawach analizy wykorzystania maszyn;
- nadzór nad remontami i inwestycjami w obszarze maszyn i urządzeń oraz sprzętu technicznego, a w szczególności określenie zasad utrzymania i eksploatacji oraz ustalania warunków technicznych naprawy i eksploatacji;
- załatwianie formalności związanych z uzyskaniem świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
- współpraca z organami Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie warunków odbioru urządzeń technicznych;
- nadzór nad gospodarką maszynami oraz sporządzanie harmonogramu napraw planowych maszyn;
- zawieranie umów na usługi trakcyjne oraz sporządzanie zamówień na naprawy maszyn i sprzętu;
- nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dozorowej wagonów i maszyn;
- wystawianie faktur VAT korygujących i wewnętrznych na roboty i usługi odpłatne w oparciu o sporządzane kalkulacje;
- bieżące śledzenie przepisów dotyczących organizowania przetargów, organizowanie przetargów w swoim zakresie działania;
- uzgadnianie pod wzgledem merytorycznym dokumentów finansowych obcych i własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- terminowe sporządzanie należnych sprawozdań.

Pracodawca oferuje:
- pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- możliwosć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie zdrowotne, pakiety medyczne, ulgi na przejazdy kolejowe do 99%, karty multisport, dofinansowanie do wczasów i wycieczek).

Oferta dostępna w sali F.
Kontakt z pracodawcą - e-mail:
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw logistyki
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe/średnie techniczne,
staż pracy: brak wymagań,
mile widziana znajomość branży kolejowej - znajomość maszyn i sprzętu do robót torowych,
znajomość realizacji procesu zamówień,
umiejetności negocjacyjne i pozyskiwanie klienta,
komuniktywnosć, samodzielność, operatywnosć, rzetelnosć i sumiennosć,
organizowanie pracy własnej,
bardzo dobra znajomosć MS Office,
umiejetność pracy pod presją czasu,
prawo jazdy kat. B
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA (DS. REALIZACJI ZADAŃ PRODUKCYJNYCH)
Pracownik produkcji   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
-sprawowanie administracyjnej obsługi w ramach kompetencji działu
- obsługa przydzielonych do stanowiska zleceń umów sprzedaży szczególnie w zakresie sporządzania dokumentów oraz działań związanych z obsługą systemu informatycznego spółki
- koordynowanie realizacji zleceń umów sprzedaży w okresie od przyjęcia zlecenia po realizację do zakończenia okresów gwarancyjnych i rękojmi oraz przygotowanie do archiwizacji i zdanie do archiwum przygotowanych wcześniej kartonów z pełną dokumentacją budów
- uczestnictwo w procesie przygotowania do realizacji zlecenia umowy sprzedaży
- uczestnictwo i przygotowanie procesu wyłonienia podmiotu, któremu powierzone będzie podwykonawstwo robót lub wykonanie usługi
- prowadzenie procesu realizacji zleceń umów sprzedaży od momentu otrzymania zadania do wystawienia karty gwarancyjnej
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi spółki
Praca w godz. 7:30-15:30
Oferujemy:
pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
ubezpieczenia zdrowotne,
pakiety medyczne,
ulgi na przejazdy kolejowe do 99%,
karty multisport,
dofinansowanie do wczasów i wycieczek.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:
Wymagania
Zawody:
Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne, kierunek: budowlane
Uprawnienia:
biegła obsługa komputera, pakietu MS Office
Inne wymagania:
wykształcenie minimum średnie techniczno-budowlane,
mile widziana znajomość produktu i branży kolejowej,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
umiejętność pracy w zespole i wysoka komunikatywność,
obowiązkowość i systematyczność w wykonywaniu zadań,
konsekwencja w dążeniu do realizacji celów,
umiejętności interpersonalne
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
50-502 Wrocław
Hubska 6

Pracodawcy z miasta Wrocław