Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

RP.411-477/11

Oferty pracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

DYŻURNY RUCHU
Zawód: pracownik kolei   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
•obsługa urządzeń celem prowadzenia ruchu pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach,
•prowadzenie dokumentacji w celu ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej posterunku ruchu,
•obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru,
•nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym celem bezpiecznego ich prowadzenia.
System czasu pracy]: równoważny.
Godziny pracy 7:00 - 19:00 - 7:00
Kontakt z pracodawcą: 71 717 34 72
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe
Inne wymagania:
wykształcenie średnie zawodowe na kierunku technik transportu kolejowego lub 2 letnie doświadczenie na stanowisku kolejowym, staż pracy bez znaczenia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TOROMISTRZ
Zawód: pracownik kolei   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
•monitorowanie stanu technicznego infrastruktury drogowej w granicach powierzonego obszaru działania dla zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu,
•analizowanie dokumentacji dotyczącej stanu linii kolejowej w granicach powierzonego obszaru działania,
•organizowanie i kierowania robotami utrzymaniowymi wykonywanymi przez podległy zespół dla właściwego wykonawstwa robót,
•usuwanie usterek dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
•uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych przez podmioty zewnętrzne dla zapewnienia właściwej jakości wykonywanych robót,
•prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami dla ewidencjonowania czasu pracy i zużycia materiałów.
Praca w godz. 7-15
Kontakt z pracodawcą: 71 717 34 72
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe
Inne wymagania:
wykształcenie zasadnicze zawodowe, w których program nauczania zawiera zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej, staż pracy bez znaczenia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ROBOTNIK TOROWY
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
•wykonywanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej,
•konserwowanie i naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej,
•udział w pracach załadunkowych i wyładunkowych elementów nawierzchni kolejowej
Praca w godz. 7-15
Kontakt z pracodawcą: 71 717 34 72
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe
Inne wymagania:
wykształcenie zas. zawodowe, staż pracy bez znaczenia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Zawód: automatyk   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
•wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń srk zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu utrzymania ich w pełnej sprawności,
•wykonywanie pomiarów parametrów oraz związanych z nimi regulacji w nadzorowanych urządzeniach srk i dsat w celu utrzymania ich nominalnych wartości,
•udział w remontach urządzeń srk i dsat w celu podniesienia ich sprawności i niezawodności,
•usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk i dsat w ściśle określonym czasie w celu przywrócenia ich sprawności,
•utrzymanie w sprawności powierzonych narzędzi i przyrządów w celu zachowania ich dalszej użyteczności,
•uczestniczenie w przygotowaniu urządzeń srk i dsat do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych dla realizacji prawidłowego rozkładu jazdy,
•doraźne nadzorowanie oraz instruowanie pracowników
praca w godz. 7-15
Kontakt z pracodawcą: 71 717 34 72
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe
Inne wymagania:
wykształcenie zasadnicze zaowodwe z obszaru elektryczno-elektronicznego lub na kierunkach z zakresu sterowania ruchem kolejowym, automatyki, mechaniki, staz pracy brak wymagań
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Praga-Północ

Dodatkowe informacje

NIP: 1132316427
REGON: 017319027
KRS: 0000037568

Dyrektor generalny

Ireneusz Merchel
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 22-08-2001
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Wrocław