Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU

Oferty pracy Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

SPRZĄTACZKA

Zawód: sprzątacz Rodzaj: umowa na okres próbny
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Doprowadzanie do należytej czystości i porządku wyznaczonych pomieszczeń, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi. Około 160 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność w godz.: ...
2600-3120 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
03-11-2020
2600-3120 zł
UoP brutto/mies.

RATOWNIK MEDYCZNY

Zawód: ratownik Rodzaj: umowa na okres próbny
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
1) udział w akcjach medycznych, wykonywanie medycznych czynności ratunkowych - świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej ...
3430-5930 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
16-10-2020
3430-5930 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

KIEROWNIK DZIAŁU ZAOPATRZENIA I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. odpowiedzialność za właściwe zaopatrzenie firmy w niezbędne materiały,
2. realizacja polityki zakupowej firmy,
3. zarządzanie zapasami, optymalizacja stanu magazynów,
4. prowadzenie procesu pozyskiwania ofert oraz negocjowanie warunków zakupu,
5. planowanie i koordynowanie pracy podległego zespołu,
6. poszukiwanie nowych dostawców oraz analiza rynku,
7. prowadzenie procesu reklamacji związanego z dokonanymi zakupami,
8. wdrażanie usprawnień i nowych rozwiązań w procesach zakupowych,
9. przygotowywanie raportów i analiz,
10. przestrzeganie prawidłowego wyboru źródeł zakupu materiałów oraz prawidłowego postępowania związanego z zakupami, dostosowanie do wymogów określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
11. prowadzenie pojazdu służbowego.

Oferta dostępna w sali D.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
Wymagania
Zawody:
Kierownik magazynu
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra,
staż pracy: mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku w podmiocie leczniczym lub innym przedsiębiorstwie,
bardzo dobra znajomość obsługi programów: Excel, Word, do wysyłania poczty elektronicznej,
prawo jazdy kat. B,
staranność, sumienność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole,
mile widziane referencje
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWCA SAMOCHODU SANITARNEGO
Zawód: kierowca   |  Rodzaj: inna
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wyjazdy do pacjentów związane z pobieraniem wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2, transportowanie pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą COVID-19.
Około 160 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność całdobowa.
Oferta dostępna w sali F.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
Wymagania
Zawody:
Kierowca samochodu osobowego
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Uprawnienia:
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
wykształcenie podstawowe,
staż pracy: brak wymagań,
sumienność,
staranność,
zdyscyplinowanie,
posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie kat. B prawa jazdy,
stan zdrowia bez przeciwskazań do wykonywania zadań kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu,
posiadanie aktualnego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
posiadanie szczepienia p/ko WZW
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZKA
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Doprowadzanie do należytej czystości i porządku wyznaczonych pomieszczeń, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi.
Oferta dostępna w sali B.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - osobisty, tel: 71 77 31 521.
Wymagania
Zawody:
Sprzątaczka biurowa
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: podstawowe,
staż pracy: brak wymagań,
sumienność,
staranność,
zdyscyplinowanie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
RATOWNIK MEDYCZNY
Zawód: ratownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) udział w akcjach medycznych, wykonywanie medycznych czynności ratunkowych - świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia - miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki,
2) transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
3) wypełnianie obowiązującej dokumentacji medycznej,
4) kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Praca zmianowa w systemie 12-godzinnych dyżurów w równoważnym systemie czasu pracy.
Godziny pracy: 7:00-19:00, 19:00-7:00.
Oferta dostępna w sali C.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - osobisty, tel: 71 77 31 521.
Wymagania
Zawody:
Ratownik medyczny
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
1) wykształcenie właściwe dla ratownika medycznego zgodne z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
2) staż pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego: doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat,
3) staż pracy w transporcie medycznym: mile widziane doświadczenie zawodowe w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć szpitala,
4) mile widziane prawo jazdy kat. C, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie kat. C prawa jazdy,
5) umiejętność obsługi komputera, działania pod presją czasu, współpracy w zespole,
6) inne (wpisać jakie): opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej,
7) realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DYSPOZYTOR MEDYCZNY
Zawód: ratownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia z uwzględnieniem algorytmu zbierania wywiadu medycznego,
2) przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,
3) przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia,
4) zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego,
5) zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych,
6) powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
7) powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia,
8) współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.
Wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Praca zmianowa w systemie 12-godzinnych dyżurów w równoważnym systemie czasu pracy.
Godziny pracy: 7:00-19:00, 19:00-7:00, i 8:00-20:00, 20:00-8:00.
Oferta dostępna w sali C.
Kontakt z pracodawcą - osobisty, tel.: 71 77 31 521.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw ratownictwa medycznego (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
1) wykształcenie właściwe dla pielęgniarki systemu (art. 3 pkt 6 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym) lub ratownika medycznego (art. 10 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym),
2) staż pracy: 5-letnie doświadczenie zawodowe w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii,
3) umiejętność obsługi komputera, działania pod presją czasu,
4) inne (wpisać jakie): opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej,
5) realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STATYSTYK MEDYCZNY
Zawód: ekonomista   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Weryfikowanie i analizowanie zrealizowanych usług transportowych, wycena kosztów poszczególnych transportów, sporządzanie wykazów wykonanych usług stanowiących załączniki do faktur dla podmiotów zewnętrznych (biegła znajomość i obsługa MS Office - w szczególności MS Excel).
2. Sporządzanie dokumentacji statystyczno-sprawozdawczej oraz analiz z działalności usługowej Pogotowia (biegła znajomość i obsługa MS Office - w szczególności MS Excel).
3. Weryfikowanie i analizowanie umów z różnymi kontrahentami oraz przygotowywanie zestawień z wykorzystania środków finansowych (biegła znajomość i obsługa MS Office - w szczególności MS Excel).
4. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych Pogotowia, NFZ i ich aktualizacja. Przygotowywanie miesięcznych informacji odnośnie podziału kosztów na poszczególne ośrodki powstania kosztów.
6. Wystawianie faktur Vat za zrealizowane świadczenia i usługi.
7. Weryfikacja i bieżąca kontrola poprawności danych przekazywanych do NFZ pod względem ich zgodności z obowiązującymi wymogami dla poszczególnych rodzajów świadczeń. Terminowe raportowanie i rozliczanie świadczeń z NFZ.
8. Przygotowywanie materiałów ofertowych do postępowań konkursowych/rokowań prowadzonych przez NFZ i innych płatników.
9. Prowadzenie korespondencji. Sporządzanie i wydawanie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji pacjentom i upoważnionym osobom, organom oraz instytucjom. Odsłuchiwanie i nagrywanie na płytach CD wezwań.
10. Kompletowanie, segregowanie i archiwizowanie dokumentacji zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
11. Śledzenie na bieżąco projektów i właściwych aktów prawnych związanych z działalnością Pogotowia. Analiza i interpretacja wprowadzonych zmian. Znajomość i aktualizacja obowiązujących przepisów prawa związanych ze świadczeniem usług oraz kontraktowaniem świadczeń.
12. Koordynacja i współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
Oferta dostępna w sali E, C.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
Wymagania
Zawody:
Pracownik do spraw statystyki
Wykształcenia:
średnie zawodowe
Inne wymagania:
wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe z tytułem licencjata lub magistra (administracja, prawo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne),
mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku w podmiocie leczniczym lub na innym stanowisku administracyjnym,
bardzo dobra znajomość obsługi programów: Excel, Word, do wysyłania poczty elektronicznej, mile widziana znajomość aplikacji Portal Świadczeniodawcy,
staranność, sumienność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole,
mile widziane referencje
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DYSPOZYTOR MEDYCZNY
Zawód: ratownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia z uwzględnieniem algorytmu zbierania wywiadu medycznego,
2) przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,
3) przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia,
4) zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego,
5) zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych, 6) powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
7)powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia,
8) współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.
Wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Praca zmianowa w systemie 12-godzinnych dyżurów w równoważnym systemie czasu pracy.
Godziny pracy: 7:00-19:00, 19:00-7:00, i 8:00-20:00, 20:00-8:00.
Oferta dostępna w sali C.
Kontakt z pracodawcą - osobisty, tel.: 71 77 31 521.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw ratownictwa medycznego (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
1) wykształcenie właściwe dla pielęgniarki systemu (art. 3 pkt 6 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym) lub ratownika medycznego (art. 10 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym),
2) staż pracy: 5-letnie doświadczenie zawodowe w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii,
3) umiejętność obsługi komputera, działania pod presją czasu,
4) inne (wpisać jakie): opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej,
5) realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
RATOWNIK MEDYCZNY
Zawód: ratownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) udział w akcjach medycznych, wykonywanie medycznych czynności ratunkowych - świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia - miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki,
2) transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
3) wypełnianie obowiązującej dokumentacji medycznej,
4) kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Praca zmianowa w systemie 12-godzinnych dyżurów w równoważnym systemie czasu pracy.
Godziny pracy: 7:00-19:00, 19:00-7:00.
Oferta dostępna w sali C.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - osobisty, tel: 71 77 31 521.
Wymagania
Zawody:
Ratownik medyczny
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
1) wykształcenie właściwe dla ratownika medycznego zgodne z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
2) staż pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego: doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat,
3) staż pracy w transporcie medycznym: mile widziane doświadczenie zawodowe w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć szpitala,
4) mile widziane prawo jazdy kat. C, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie kat. C prawa jazdy,
5) umiejętność obsługi komputera, działania pod presją czasu, współpracy w zespole,
6) inne (wpisać jakie): opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej,
7) realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Ziębicka 34/38
50-507 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Krzyki

Dodatkowe informacje

NIP: 8992354460
REGON: 932207142
KRS: 0000207618

Pracodawcy z miasta Wrocław