Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLA"

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

Oferty pracy Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

KONSERWATOR BUDYNKÓW
Konserwator   |  umowa o pracę
Zakres obowiązków
utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, instalacji wewn. infrastruktury zewnętrznej poprzez wykonywanie bieżacej kontroli i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych.

https://www.sm-wola.pl/nabor-na-stanowisko-konserwator-budynkow-w spoldzielni-mieszkaniowej-wola/.
Wymagania
  • Inne wymagania: wykształcenie minimum zawodowe - preferowany profil budowlany, co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku, uprawnienia niezbędne do prac na instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych.
PRACOWNIK SEKRETARIATU
Sekretarz/Sekretarka   |  umowa o pracę
Zakres obowiązków
obsługa sekretariatu, prowadzenie spraw kadrowych, obsługa organizacyjno-techniczna organów spółdzielni.
Wymagania
  • Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 2 letni staż pracy w obszarze kadr, znajomość przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 kodeksu pracy.
SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Księgowy   |  umowa na zastępstwo
Zakres obowiązków
prowadzenie rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie z lokali, naliczanie , ewidencja i analiza należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali, sporządzanie zestawień obrotów i sald rozrachunków z tyt. czynszu i sporządzanie deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

https://www.sm-wola.pl/nabor-na-stanowisko-specjalista-ds-gospodarki-i-eksploatacji-zasobami-w-spoldzielni-mieszkaniowej/
Wymagania
  • Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie, znajomość ustawy o rachunkowośći, ustawy prawo Spółdzielcze oraz ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych
SAMODZIELNY KIĘGOWY
Księgowy   |  umowa o pracę
Zakres obowiązków
prowadzenie rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie z lokali, naliczanie , ewidencja i analiza należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali, sporządzanie zestawień obrotów i sald rozrachunków z tyt. czynszu i sporządzanie deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

https://www.sm-wola.pl/nabor-na-stanowisko-specjalista-ds-gospodarki-i-eksploatacji-zasobami-w-spoldzielni-mieszkaniowej/
Wymagania
  • Inne wymagania: znajomość ustawy o rachunkowośći, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o społdzielniach mieszkaniowych
SPECJALISTA DS. GOSPODARKI I EKSPLOATACJI ZASOBAMI
Administrator nieruchomości   |  umowa o pracę
Zakres obowiązków
obsługa mieszkańców w zakresie administracyjno-eksploatacyjnym, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami


https://www.sm-wola.pl/nabor-na-stanowisko-specjalista-ds-gospodarki-i-eksploatacji-zasobami-w-spoldzielni-mieszkaniowej/
Wymagania
  • Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie, znajomość przepisów ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r, o utrzymaniu czystośći i porządku w gminach , z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach .
SPECJALISTA DS. GOSPODARKI I EKSPLOATACJI ZASOBAMI
Administrator nieruchomości   |  umowa o pracę
Zakres obowiązków
obsługa mieszkańców w zakresie administracyjno-eksploatacyjnym, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami


https://www.sm-wola.pl/nabor-na-stanowisko-specjalista-ds-gospodarki-i-eksploatacji-zasobami-w-spoldzielni-mieszkaniowej/
Wymagania
  • Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie.
SPECJALISTA DS. WINDYKACJI
Księgowy   |  umowa o pracę
Zakres obowiązków
prowadzenie dokumentacji spraw sądowych, bieżąca współpraca z kancelarią radców prawnych, prowadzenie zestawień odpisów aktualizujących należności oraz ich rozliczenie.
Wymagania
  • Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 2 letni staż pracy w obszarze księgowości, znajomość przepisów ustawy z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości.
PRACOWNIK SEKRETARIATU
Sekretarz/Sekretarka   |  umowa o pracę
Zakres obowiązków
obsługa sekretariatu, prowadzenie spraw kadrowych, obsługa organizacyjno-techniczna organów spółdzielni
Wymagania
  • Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 2 letni staż pracy w obszarze kadr, znajomość przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy.

Adres

ul. Lipowa 7
43-225 Wola
województwo śląskie
powiat pszczyński
gmina Miedźna

Dodatkowe informacje

NIP: 6380000758
REGON: 001019326
KRS: 0000138135

Dyrektor generalny

Tomasz Tadeusz Sęk

Pracodawcy z miasta Wola