Pracodawca - AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA Usługi BHP i PPOŻ

Akademia Bezpieczeństwa to firma specjalizująca się w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nasz zespół to  doświadczeni praktycy, mający wieloletni staż pracy w zawodzie, odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. 

Kompleksowo wspieramy w wypełnianiu obowiązków z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej Pracodawców, którym zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwie pracowników i wysokiej kulturze pracy. 

W ofercie między innymi:

  • Szkolenia BHP - wstępne, okresowe oraz dedykowane (tematyczne), realizowane również zdalnie oraz w weekendy.
  • Nadzór BHP (zakłady pracy, budowy, remonty) w miejscach wyznaczonych przez Klienta.
  • Dokumentacja z zakresu bhp i ppoż. (ryzyko zawodowe, instrukcje, tabela norm odzieżowych, procedury wewnętrzne, rejestry czynników szkodliwych i uciążliwych, karty pomiarów, dokumentacja powypadkowa, obowiązkowe wykazy i wiele innych).
  • Postępowanie powypadkowe.
  • Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży roboczej.
  • Przeglądy i kontrole warunków pracy w zakresie spełnienia wymogów bhp i  ochrony przeciwpożarowej.
  • Audyty z zakresu BHP.
  • Organizacja badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w  środowisku pracy oraz analiza wyników.
  • Ocena zgodności i dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy.
  • Wiele innych, w zależności od potrzeb Klienta oraz branży.

Działamy na podstawie zleceń jednorazowych lub umów długoterminowych.

Powierzając Akademii Bezpieczeństwa wykonywanie zadań służby BHP, mogą mieć Państwo pewność właściwej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym zakresie, fachowej obsługi, z dbałością o każdy aspekt.

Oferty pracy AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA Usługi BHP i PPOŻ

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

Inspektor BHP/Specjalista BHP
Inspektor   |  umowa zlecenie
Włocławek
Szczegóły

Poszukujemy  osoby na stanowisko Inspektora BHP

Również osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w służbach BHP, ale nie zdobyły jeszcze doświadczenia.

Zakres obowiązków

- Zarządzanie dokumentacją z obszaru BHP wymaganą dla placu budowy,
- Nadzorowanie spraw związanych z BHP
- Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy
- Kontrola warunków pracy na placu budowy
- Sporządzanie sprawozdań i raportów z zakresu BHP
- Informowanie Kierownika Budowy i kadry inżynieryjno-technicznej o występujących zagrożeniach
- Wydawanie zaleceń usunięcia nieprawidłowości i uchybień po kontrolach
- Dbałość o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w nadzorowanym obszarze
- Aktywne reagowanie na nieprawidłowości z zakresu BHP
- Udział w naradach i spotkaniach
- Analiza wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
- Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, instruktaży codziennych dla pracowników

Wymagania


- prawa jazdy kat. B - wymagane,
- wykształcenia średniego lub wyższego o kierunku BHP,
- bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
- bardzo dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji,

Inspektor BHP/Specjalista BHP
Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska   |  umowa zlecenie
Goleniów
Szczegóły

Poszukujemy  osoby na stanowisko Inspektora BHP

Nie wymagamy doswiadczenia, jedynie chęci do pracy oraz komunikatywnego porozumiewania się w języku angielskim lub w języku rosyjskim

Zakres obowiązków


- Nadzorowanie spraw związanych z BHP
- Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy
- Kontrola warunków pracy na placu budowy
- Sporządzanie sprawozdań i raportów z zakresu BHP
- Informowanie Kierownika Budowy i kadry inżynieryjno-technicznej o występujących zagrożeniach
- Wydawanie zaleceń usunięcia nieprawidłowości i uchybień po kontrolach
- Dbałość o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w nadzorowanym obszarze
- Aktywne reagowanie na nieprawidłowości z zakresu BHP
- Udział w naradach i spotkaniach

Wymagania

- znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - warunek konieczny,
- prawa jazdy kat. B - wymagane,
- wykształcenia średniego lub wyższego o kierunku BHP,
- teoretycznej wiedzy oraz znajomości przepisów z zakresu BHP,
- bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
- bardzo dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji,
- umiejętności wywierania wpływu i egzekwowania zasad i przepisów BHP od pracowników.

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA Usługi BHP i PPOŻ
87-800 Włocławek
Toruńska 148