Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Rafał Szpilewicz

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Oferty pracy Rafał Szpilewicz

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Zawód: nauczyciel Rodzaj: umowa o pracę
Rafał Szpilewicz
zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego (praca w godzinach 6.45-17.00)
2900-3900 zł
UoP brutto/mies.
Wisznice
05-11-2020
2900-3900 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wisznice
Szczegóły
Zakres obowiązków
samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi, pomoc drugiemu nauczycielowi podczas lekcji, zadania wychowawczo-opiekuńcze w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego

(praca w godzinach 7.00-17.00)
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
umiejętność prowadzenia zajęć w grupie, zdolności komunikacyjne, empatia; specjalizacja wczesnoszkolna, mile widziane osoby ze znajomością oligofrenopedagogiki
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN W ŻŁOBKU
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Biała Podlaska
Szczegóły
Zakres obowiązków
sprawowanie opieki nad dzieckiem (także dzieci z niepełnosprawnością)

(praca w godzinach 7-17)
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, zdolności komunikacyjne, sprawność merytoryczna, rozpoznawanie potrzeb; uprawnienia do pracy w żłobku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POMOC NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wisznice
Szczegóły
Zakres obowiązków
pomaganie dzieciom podczas spożywania posiłków, w czynnościach higienicznych, w ubieraniu się, rozbieraniu się, nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku, wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom pod kierunkiem nauczyciela

(praca w godzinach 7-17)
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
empatia, chęci do pracy i rozwoju
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Warszawska 88
21-580 Wisznice
województwo lubelskie
powiat bialski
gmina Wisznice

Dodatkowe informacje

NIP: 5372320933
REGON: 147221885

Profil działalności:

 • 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
 • 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 08-05-2014
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Wisznice