Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - CIEŚLAR ROMAN TECHNET

TECHNET INVEST Sp. z o.o. Sp. K działa od 2007 r. Od początku istnienia realizowała duże kontrakty inwestycyjne w zakresie sieci informatycznych i elektrycznych. Obecnie obszar jej działania jest wielokrotnie szerszy i obejmuje, między innymi:

 • wykonawstwo wielkopowierzchniowych obiektów usługowych i handlowych,
 • projektowanie, budowę i modernizację sieci elektrycznych,
 • budowę, instalację, utrzymanie i opiekę serwisową sieci logicznych niskoprądowych (sieci komputerowe i telefoniczne),
 • instalację systemów alarmowych i monitoringu,
 • serwis elektryczny i obsługa techniczna obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 • przeglądy elektryczne,
 • badania termowizyjne,
 • generalne wykonawstwo prac remontowo-budowlanych: prace rozbiórkowe, prace budowlane ogólne, konstrukcyjne, wykończeniowe.

Oferty pracy TECHNET INVEST Sp. z o.o. Sp. K

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Słoneczna 12
43-460 Wisła
województwo śląskie
powiat cieszyński
gmina Wisła

Adres do doręczeń

ul. Słoneczna 12
43-460 Wisła
województwo śląskie
powiat cieszyński
gmina Wisła

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Czarne 10
43-460 Wisła
województwo śląskie
powiat cieszyński
gmina Wisła
ul. Targ Sienny 5
80-806 Gdańsk
województwo pomorskie
powiat Gdańsk
gmina Gdańsk
ul. Ustrońska 23
43-460 Wisła
województwo śląskie
powiat cieszyński
gmina Wisła

Dodatkowe informacje

NIP: 5481162410
REGON: 070513653

Profil działalności:

 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 64.91.Z - Leasing finansowy
 • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Uprawnienia:

 • od 2013-12-28 do 2020-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczy, ul. Czarne 10, 43-40 Wisła (wprowadzone przez Urząd Miasta Wisła)
 • od 2013-12-28 do 2020-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczy, ul. Czarne 10, 43-40 Wisła (wprowadzone przez Urząd Miasta Wisła)
 • od 2013-12-28 do 2020-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep spożywczy, ul. Czarne 10, 43-40 Wisła (wprowadzone przez Urząd Miasta Wisła)
 • od 2019-11-14 do 2029-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Restauracja Pizzeria "Monastico" 80-806 Gdańsk ul. Targ Sienny 5 (wprowadzone przez Urząd Miasta Gdańsk)
 • od 2019-11-14 do 2029-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Restauracja Pizzeria "Monastico" 80-806 Gdańsk ul. Targ Sienny 5 (wprowadzone przez Urząd Miasta Gdańsk)
 • od 2019-11-14 do 2029-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Restauracja Pizzeria "Monastico" 80-806 Gdańsk ul. Targ Sienny 5 (wprowadzone przez Urząd Miasta Gdańsk)
 • od 2019-11-15 do 2029-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Restauracja Malinowy Ogród 80-299 Gdańsk ul.Pegaza 2 (wprowadzone przez Urząd Miasta Gdańsk)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 17-12-2007
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Wisła