Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Oferty pracy GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PSYCHOLOG
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wielopole Skrzyńskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizowanie procesu terapeutycznego wobec uczestników warsztatów terapii zajęciowej., w ramach obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy o zawodzie psychologa oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: psychologia
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Umiejętność pracy z uczestnikami WTZ
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI)
Zawód: asystent   |  Rodzaj: inna
Wielopole Skrzyńskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.

Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według uzgodnień z rodzicami małoletnich dzieci na terenie Gminy Wielopole Skrz.
Wymagania
Inne wymagania:
- Kwalifikacje do wykonywania zawodu: pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego lub innego pokrewnego zawodu.
- Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinny również posiadać co najmniej półroczny staż pracy w zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej - do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji.
- Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PSYCHOLOG
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wielopole Skrzyńskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizowanie procesu terapeutycznego wobec uczestników warsztatów terapii zajęciowej., w ramach obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy o zawodzie psychologa oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: psychologia
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Umiejętność pracy z uczestnikami WTZ
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OSOBA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (DLA DZIECI)
Zawód: asystent   |  Rodzaj: inna
Wielopole Skrzyńskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
Świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosparawności.

Praca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, według uzgodnień z rodzicami małoletnich dzieci na terenie Gminy Wielopole Skrz.
Wymagania
Inne wymagania:
- Kwalifikacje do wykonywania zawodu: pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego lub innego pokrewnego zawodu.
- Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinny również posiadać co najmniej półroczny staż pracy w zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej - do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji.
- Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PSYCHOLOG
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wielopole Skrzyńskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizowanie procesu terapeutycznego wobec uczestników warsztatów terapii zajęciowej., w ramach obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy o zawodzie psychologa oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: psychologia
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Umiejętność pracy z uczestnikami WTZ
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

197
39-110 Wielopole Skrzyńskie
województwo podkarpackie
powiat ropczycko-sędziszowski
gmina Wielopole Skrzyńskie

Dodatkowe informacje

NIP: 8181537741
REGON: 69000753600000

Pracodawcy z miasta Wielopole Skrzyńskie